הדרישה: לחזק את ה'עירובין השכונתיים'

הקריאה הועלתה בכינוס השנתי של רבני ומפקחי עירובין שהתקיים ביוזמתו של הגר"ח קלמנוביץ - יו"ר ועדת העירובין הארצית

לחזק את העירובין השכונתיים: בכינוס השנתי שהתקיים בירושלים בהשתתפות ציבור גדול של רבנים ומפקחי עירובין מכל רחבי הארץ נידונו הנושאים ההלכתיים הרבים של נושאי העירוב. מרכזו של יום העיון עסק השנה בדינים המעשיים של בניית עירובין שכונתיים מהודרים.

עירובין אלו, כך התברר בכנס, נבנים כיום בערים ובמקומות ישוב רבים בשכונות המאוכלסות בציבור שומרי תורה ומצוות. בניית עירובין אלו נעשית כדי שהעירוב יהיה בנוי בצורה מהודרת לפי שיטות רבות המוזכרות בפוסקים, ומטעמים הלכתיים וטכניים לא ניתן ליישמן בבניית העירוב העירוני.

במסגרת יום העיון הוצגה מצגת שהבהירה את הבעייתיות בנושא, וכן חולקה למשתתפים קונטרס בעריכתו של הרב קלמנוביץ שבו הובהרו בצורה תמציתית ההלכות המעשיות לבניית העירובין השכונתיים המהודרים – כולל ציורי המחשה.

ציבור המשתתפים של רבני העירובין העלה בקשה ודרישה כי יש להשתדל מאוד שהעירובין השכונתיים יהיו בנויים בצורה מהודרת לפי כל שיטות הפוסקים, ובכך יהיו מותאמים גם לעדות המזרח (המחמירים בענין ע"פ דעת הרמב"ם ומרן השו"ע), וכן למהדרין בבניית העירוב ע"פ דעת המשנה ברורה (כולל שיטת החזו"א).

כמו כן הוצגו סוגים שונים של ראשי עמודים עם משקולות, וכן מכשירי מדידה רבים המסייעים לצורך בניית עירוב שכונתי מהודר. ציוד זה הוצג בפני המשתתפים ע"י הרב ישראל זק – רב ומפקח עירובין במודיעין עילית, וכן ע"י רבני המרכז הארצי לעירובין ורבני מוקד העירוב השכונתי בבני ברק ורבנים ומפקחי עירובין ממקומות שונים בארץ.

הרב קלמנוביץ נואם

הבעיות ההלכתיות המצויות של בניית עירוב בגינות ובשטחים ריקים הנמצאים מחוץ לשכונות נידונו באריכות בהרצאה מאלפת של הרב משה קצינלבויגן שליט"א – רב מחלקת העירובין בירושלים. הסוגיות הסבוכות של עירובי חצירות בשכונות בהם מתגוררים אנשים שאינם מודים בעירוב לובנו ע"י הרב מרדכי ירט שליט"א – רב ומפקח עירובין בשכונת הר נוף בירושלים. במסגרת הרצאות אלו הובאו פסקי הלכה רבים ממרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל.

חלקו השני של יום העיון עסק בחיזוק קוי העירוב העירוניים שברחבי הארץ והוקרנו בו קוי העירוב של כ-50 מערי וישובי ישראל אשר נענו לפניות ועדת העירובין הארצית והעבירו לידיהם את מפות קו העירוב שבתחום ישובם. לשם כך, אף הוכנה הדגמה מעשית של מפת קו העירוב ממקומות שונים בארץ.

בכינוס הוקראו ברכותיהם של הרבנים הראשיים לישראל שליט"א אשר נבצר מהם להשתתף בכינוס עקב שהותם בימים אלו בחו"ל בשליחות של מצוה. יום העיון נערך כמידי שנה בידי הגאון רבי חיים קלמנוביץ שליט"א, יו"ר ועדת העירובין הארצית, והוא הוקדש לזכרו של הרב זימל קלמנוביץ זצ"ל שביום זה מלאו 5 שנים לפטירתו.

IMG_2751

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו