מבט חסידי: השליח שסחב ברכבת שקים של חלב / הרב אריאל למברג

האם לא היה זה חוסר אחריות משווע, על גבול מעשה התאבדותי, מצד יוסף להמשיך ללכת למקום שבו מחפשים "נכלי דתות", רעיונות ותכניות, להרוג אותו?!

סיפר הרב חיים מלול מה הפך אותו מיהודי ליברל שהיה בכיר במשרד האוצר הצרפתי ולפתע הפך לשליח חב"ד: מי שהשפיע עלי והחזיר אותי בתשובה היה שליח הרבי הרב מולע אזימוב. "מעבר לפעילות בתוך פריז, היה ר' מולע נוסע מעיירה לעיירה כדי למסור שיעורים ולהקים קהילות חסידיות. באחת מאותן עיירות הצליח לגבש קהילה חסידית בת כ-15 משפחות, אבל נתקל בבעיה: הוא תבע להקפיד על שתיית חלב ישראל והדרישה נתקלה בקשיים. לא ניתן היה להשיג חלב ישראל בעיירות הקטנות, ומילא המבוגרים יוותרו על שתיית חלב, אבל ילדים – בלי חלב ובלי דגני בוקר?!"

"ר' מולע לא נאם ולא התוועד. פעמיים בשבוע, במשך תקופה ארוכה מאוד, היה גורר עצמו לתחנת הרכבת בפריז ועל כתפיו שני שקים גדולים מלאים בקבוקי חלב טרי. הוא היה עולה על הרכבת, נוסע לאותה עיירה ומחלק את בקבוקי החלב למשפחות שלו. בית אחרי בית היה נכנס עם שקי החלב כדי שלילדים יהיה מה לשתות…. המסירות ההרואית הזו העבירה את מה שלא היו יכולות ללמד ההתוועדויות העמוקות ביותר, זה נחרט בליבי ועשה בי מהפך".

"כמאבד עצמו לדעת"

בסיפור זה טמון ביאורו של הרבי על תמיהה עצומה בפרשתנו, איך‏ יוסף הסתכן והלך לבדו אל הבור?

כאשר אביו קרא לו ואמר "אני דואג לשלום אחיך, הם הלכו לרעות את הצאן בשדות החשוכים על יד שכם ולא חזרו", "לך נא וראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר" – יוסף היה צריך לענות שתי מילים: "אבא, לא". השליחות הזו לא בשבילי, כי אם אלך, לא אחזור אליך!

גם מבחינה הלכתית, אם יוסף היה פונה לרב מורה הוראה ושואל אותו האם עליו לקיים את בקשת אביו וללכת אל אחיו השונאים אותו, הרב היה אומר, חד משמעית: לא! אתה לא צריך ללכת. וזאת משתי סיבות: מבחינה הלכתית עקרונית, מצוות כיבוד הורים איננה מצווה שחייבים לקיים אותה גם במחיר סכנת חיים; וספציפית במקרה הזה, לא היה כל טעם בהליכה אל האחים, משום שיוסף לא יכול היה למלא את שליחות אביו. הוא הולך ביודעין אל הסכנה, כשהוא לא יכול להשלים את המשימה ולחזור לאבא "ולהשיבו דבר על שלום האחים והצאן" – משום שהוא פשוט לא יחזור משם, כפי שאכן קרה.

השאלה מתעצמת בהמשך הפרשה: התורה רומזת, ורש"י מרחיב על כך, כי השם שלח ליוסף מסר מפורש על הסכנה הצפויה לו בהליכתו אל אחיו. ובכל זאת, יוסף התעלם מקריאת האזהרה והמשיך אל הבור.

וכעת השאלה על יוסף הופכת מתמיהה לתדהמה: האם לא היה זה חוסר אחריות משווע, על גבול מעשה התאבדותי, מצדו להמשיך ללכת למקום שבו מחפשים "נכלי דתות", רעיונות ותכניות, להרוג אותו?! וכלשונו הקשה של הט"ז: "היאך הלך אחריהם? והרי זה כמאבד עצמו לדעת, חס ושלום!".

המסר של כיבוד אב

הרבי מליובאוויטש (לקו"ש חלק ל"ה) מסביר את כל הסיפור באור מיוחד:

בתוך הסיפור על ילדי יעקב, מסתתרת האשמה בתוך האשמה: האחים לא כיבדו מספיק את יעקב אביהם. הם לא רק שנאו את הילד, יוסף, אלא גם התעלמו מכבודו של האב, יעקב. הרי עצם השנאה ליוסף הייתה העלאת פקפוק וטרוניה כלפי הנהגת יעקב, שאהב אותו מכל בניו.

והסיפור הזה מצטרף לסיפורים קודמים בתורה, המעידים על כך שהאחים לא נטו לייחס משמעות רבה לדעתו של יעקב אבינו: שמעון ולוי הפרו חוזה חתום וחיסלו עיר שלמה, בלי לקיים רגע של התייעצות מקדימה עם יעקב אביהם. ראובן הבכור מיהר להעביר את מיטת יעקב מאוהל רחל לאוהל לאה, בלי לשאול את אביו על נושא כל כך רגיש, ששייך לחלוטין להחלטתו האישית של האבא.

על הרקע הזה צריך להבין את האקט המסוכן של יוסף. יוסף המשיך והלך לדותן – לא למרות הסכנה שהייתה צפויה לו שם, אלא דווקא בגללה. בדרך המזעזעת הזאת, יוסף רצה ללמד את האחים איך מכבדים את אבא. אם אבא מבקש, אני אמשיך ואמלא את בקשתו, גם במחיר סכנה של ממש לחיים שלי. אפילו אם הבקשה של אבא לא תתקיים בפועל, זה לחלוטין לא חשוב. אבא מבקש וילדים מקיימים.

יוסף מתקומם נגד חוסר הכבוד לאבא, כדי להעצים את מקומו של האבא בחייהם. והטקטיקה שבה הוא בוחר היא השיטה העוצמתית ביותר שקיימת בעולם להעברת מסר: אם אתה רוצה להעביר מסר – תייצג אותו; אל תדבר עליו – תשדר אותו. תלך עד הסוף עם המסר שלך, והעולם כולו כבר ישמע ממנו.

אם כן, יוסף מתנהג כך בעצמו, כדי לתקן חולשה באמצעות דוגמה אישית. זה הבסיס להיתר ההלכתי להתנהגות מסוכנת, ועל פניו מופקרת, שכזו. נפסק להלכה ש"אדם גדול וחסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו העם וילמדו".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו