מעמד היסטורי של 1000 סיומי הש"ס בקבר רחל

מאות אברכי הכוללים בקבר רחל חגגו את המעמד ההיסטורי והמרגש שטרם נראה כמותו בקבר רחל, של 1000 סיומי הש"ס שנלמדו במסגרת רשת הכוללים של מוסדות קבר רחל מסביב לשעון בכל שעות היממה • הסיום נערך בקבר רחל אמנו בהתרגשות גדולה ע"י רבני מוסדות קבר רחל, משם התכנסו מאות חו"ר הכוללים לסעודת מצוה ברוב פאר והדר באולמי תמיר.
דברי פתיחה השמיע ראש הכוללים הגרמ"מ קלוגר שליט"א שהביע את ההוקרה על ההתמדה ויגיעת התורה במסירות נפש של עמלי התורה בקבר רחל, כאשר בשמונת הכוללים של מוסדות קבר רחל החל מחצות הלילה ועד למחרת בחצות, מתקיימים מקצועות לימוד בכל חלקי התורה, אולם במסגרת מבצע מיוחד הכולל את מאות חברי ורבני כל הכוללים, לומדים כל האברכים מידי יום ביומו את הדף היומי בחזרה ד' פעמים, ובמבחנים בכתב על כל דף ודף, כאשר לארח עריכת המבחנים מקבלים האברכים מילגה מיוחדת.
לאור החזרות של מאות האברכים הגיעו יחדיו לאלף סיומי הש"ס.
לאחר סיום הש"ס ע"י הרה"צ רבי קלמן גרינוולד שליט"א נשמעה בחרדת קודש  ברכתו המיוחדת של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר מסר לרגל המעמד: "ברכה והצלחה למסיימי הש"ס שיזכו להמשיך ללמוד בלי שום מחסור, וברכה לתורמי מוסדות קבר רחל שבראשות הגרמ"מ קלוגר שליט"א אשר בזכות רחל אמנו זוכים ורואים ישועות גלויות כפי שהעיד מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל".
הגאון הגדול רבי יצחק אזרחי שליט"א מראשי ישיבת מיר זעק בקול שאגה כי הרי זה היסטוריה לעם ישראל כולו שבקבר רחל יושבים שלוחי כלל ישראל ובתורתם ותפילותיהם משפיעים ישועות על כלל ישראל.
הגאון הגדול רבי אברהם צבי דירנפלד שליט"א חבר בד"צ מחזיקי הדת בעלזא וראש כוללי עיון הביע התלהבותו מההיקף העצום ומהבקיאות והבהירות של האברכים בכל מרחבי הש"ס כאשר רואים מאות תלמידי חכמים גדולי תורה וצדיקים העומדים על משמרתם לישועת הכלל והפרט.
הגאון הגדול רבי יהושע כהן שליט"א העיד על גאונותם של אברכי הכוללים פרי עמל של יגיעת התורה במקום קדוש ונורא ששם עיקר השראת השכינה בגלות כמו שגילה הגר"א.
המגיד מישרים הגר"א דרוק שליט"א הלהיב את הקהל בנועם שיחו בשבחה של תורה במקום המסוגל. דברי נעילה נשא הגה"צ המקובל רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א שבקול בוכים מהתרגשות על סגולת העת רצון ביקש מאברכי הכוללים לזכור תמיד כי עיני ישראל נשואות אליהם לפעול ישועות עבור השכינה הקדושה ועבור כל ישראל להצילם מכל צרה וצוקה בזכות רחל אמנו.
צילום: שלומי טריכטר

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
2 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

כל הכבוד למוסדות קבר רחל המחזיקים מעל 200 אברכים בציון רחל אמנו ומעורים את קול התורה והתפילה

אשריכם למוסדות קבר רחל המחזיקים מאות אברכים בציון רחל אמנו 24 שעות בבחינת הושיבו ישיבה על קברה ומעוורים את כוחה הגדול

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו