בעקבות המצב: האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א שלח אגרת מיוחדת לחסידיו

לקראת ימי הפסח ועם התפשטותה המסוכנת של נגיף הקורונה יוצא האדמו"ר במכתב מיוחד לקהל עדתו שם מעוררם בדברים הצריכים חיזוק בימים הללו. ביניהם: להתחזק בתפילה, בלימוד התורה, במידת השמחה ובאהבת ישראל • המכתב המלא

כתבות נוספות בנושא:

רבבות במעמד סיום המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה' של 'דרשו' בארנה • שידור חי
האדמו''ר מסקולען ירושלים במעונו של גאב"ד ירושלים
שמחת הנישואין לבן רב קהל חסידים טבריה ובת אב"ד מאקווא נתניה
דוכן העיתונים • כל שערי השבועונים על המסך שלכם
 • מעייני הישועה: האב החולה לא זיהה את ילדיו

  תוכן מקודם

 • פיקוח נפש: 7 ילדים קטנים מחכים לעזרה שלכם

  תוכן מקודם

 • מצמרר: "צעקנו לו שיקפוץ מהמיטה אבל הוא פחד"

  תוכן מקודם

 • "הילדים עברו גיהנום" אליהו מריאן מתחנן

  תוכן מקודם

עם התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם כולו ולקראת ימי חג הפסח הבאים עלינו לטובה, יוצא כ"ק האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א במכתב מיוחד לקהל חסידיו זאת נוכח המצב הקשה, במכתבו מעורר הרבי את חסידיו בדברים הצריכים חיזוק וקורא להם להקפיד לראות את הטוב שבשני, להרבות בצדקה ולהתחזק באמונה ובתפילה. במכתבו אף מגלה האדמו"ר מדוע המגיפה פרצה מסין ומה זה מרמז לנו.

את מכתבו המיוחד שהגיע לידי 'חדשות JDN' פותח כ"ק האדמו"ר שליט"א: "כותב אני מכתב זה בלב קרוע ומורתח, בתקופה קשה אשר אנו נמצאים בעוה"ר, אשר באה לעולם מגיפה נוראה ומסוכנת רח"ל והיא מתפשטת בכל קצוי תבל, השי"ת ירחם על שארית פליטת עמו וימנע מגפה ופגע רע וכל נגע ומחלה מכל בתי ישראל בכל מקום שהם. וכיון שביקשוני כמה מאנ"ש לפי שא"א להתכנס ולשמוע דברי חיזוק, עכ"פ שאבוא במכתב חיזוק כללי, ובפרט להגרים בארה"ב, הנני למלאות בקשתם בע"ה."

"הנה עומדים אנו ימים ספורים לפני חג המצות הק' הבעל"ט, וידוע מדברי הספרים הק' שחג המצות הנו חג האמונה, אשר בו התחזקו בני ישראל באמונת ה', ובכח אמונתם זכו ליציאת מצרים, וכן בכל דור ודור מסוגל זמן זה להתחזקות באמונה בה' כמ"ש ויאמן העם, ויאמינו בה' ובמשה עבדו. וכבר אמרתי שהמגיפה האיומה המשתוללת כיום נקראת "קורונה", ותחילת התפרצותה הגיעה ממדינת סין. וידוע שמדינה זו והעם היושב בה, המה אפיקורסים גמורים, שאין להם שום אמונה שיש מנהיג לבירה, וגרועים המה בזה מכל אומות העולם, ומצינו בדברי חז"ל שבעת גזירת היוונים, אמרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק וכו', ובגמ' (פסחים קיב) איתא שרבינו הק' צוה את בניו אל תעמוד בפני השור בשעה שעולה מן האגם מפני שהשטן מרקד בין קרניו, אמר שמואל בשור שחור וביומי דניסן, נראה מזה השייכות של "קרן" עם אפיקורסות רח"ל, ויש לו שייכות עם קטרוג השטן רח"ל, וזה נרמז בשם של המגיפה "קורונה". שהאדם חושב שההצלחה שלו היא העלת קרנו שלו, בלי האמונה שהצלחתו היא מאת המנהיג לבירה, וע"ז רמז דוד המלך ע"ה (תהילים עה) וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק".

עוד ממשיך האדמו"ר וכותב מה מוטל עלינו בעת כזאת להתחזק בו: "וע"כ הדבר העיקרי שצריכים אנו להתחזק בו הוא האמונה בהשי"ת, ועל ידי ההתחזקות באמונה תכחד במהרה מן העולם כל האפיקורסות וקטרוג השטן, כמו שאנו מתפללים והאלילים כרות יכרתון, ואז יהיה לתקן עולם במלכות ש', וכל בני בשר יקראו בשמך וכו'.

"ובעת הזאת יש עוד לעורר את כלל אחב"י שהיות שבימים קשים אלו, מחשבות כל אחד ואחד נוטה לעצבות ומרה שחורה, על כן באתי לעורר ולחזק שאדרבה צריכים להתחזק במידת השמחה, ובפרט בימי החג הק' הבעל"ט, כי העצבות ומרה שחורה הם הם הגורמים להתגברות החולאים, וידוע הסיפור שסיפר אחד מהצדיקים, שפעם אחת בעת המגפה ראה את המלאך המשחית, ושאלו כמה ניגפים יהי' כאן ממגיפה זו, וענה לו במספר מסוים, ובפועל היה אח"כ פי כמה וכמה, ושאל את המלאך על זה, והשיב לו, אמנם אמת שמספר הניגפים מהמגיפה היו כמו שאמרתי לך בתחילה, אך השאר היו מהמרה שחורה והעצבות והפחד, השי"ת ירחם, ועל כן עלינו להתחזק במידת השמחה והביטחון דווקא בימים אלו".

עוד ממשיך האדמו"ר לעורר "ועל כן צריכים אנו בימים אלו להתחזק בענין זה ולראות כל אחד ואחד במעלת חבירו – שהוא החצי השני של המטבע – ולפשפש במעשיו שלו עצמו ולא של חבירו, ולראות רק את הצד הטוב של כל יהודי".

"ועתה, שמפני שעה קשה זו נגזר לסגור את מקומות התורה ואת בתי התפילה, חובה עלינו להתחזק בתפילה לא-ל חי, שיסיר במהרה את המגיפה הזו. ולהתחזק בסדרי לימוד תורה"ק והתפילה, ולקיים העמוד השלישי שעומד עליהם העולם והוא גמילות חסדים, שכעת נוספו הרבה הרבה משפחות למעגל הנצרכים, וחלק גדול מהתומכים ירד מצבם רח"ל, ועל כן כל אחד ואחד שיש ביכלתו יוסיף יותר מכוחו למען עזרה לשכינו ואחיו הנצרכים. וגם כל אחד ואחד יאמר בשחרית ובמנחה את סדר הקטורת, כמ"ש שזה מסוגל לעצירת המגיפה, וכמו שתיקן אא"ז הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא, וציוה להדפיס את הסדר ע"פ כוונות האריז"ל."

את המכתב הנרגש מסיים כ"ק האדמו"ר שליט"א: "וכן יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לרחם עלינו ועל פליטתנו ולמנוע משחית ומגיפה מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל, ויקוים הושענא נפש מבהלה, וכל החולים יוושעו במהרה ברפואה שלימה ואיוש"ט בשמחה ובנחת. והחודש אשר אנו נמצאים בו הוא חודש ניסן אשר מסוגל הוא לרחמים כסדרן, החודש אשר ישועות בו מקיפות, וכמ"ש אא"ז ה"אוהב ישראל "מאפטא מקיפות מלשון הקפה – הלואה, שהקב"ה ילוה לנו ישועות אפי' אם אין אנו ראוים לזה. ונזכה כולנו לחוג את החג הק' הממשמש ובא לקראתנו בדיצה ובחדוה בישועת ה' הקרובה לבוא מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בשמחה ובטוב לבב."

הכתבות המעניינות ביותר

המתווה שהוצג לגנץ: אביתר תמורת חומש; בימין תוקפים - "הסכמים יש לכבד"
החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה 'וכתבתם'
מעמד 'כבוד חכמים ינחלו' לאברכי כולל להוראה ויז'ניץ עפולה
הפיצוץ בחתונה: מתקן קונפטי ששולבו בו זיקוקים הביא לפציעתם של הצעירים
המקובל רבי ציון בוארון ערך תפילת שובבי"ם בכולל "זוהר השלום" באשדוד
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים במעמד פתיחת הכולל בבית מדרשו בבני ברק
שלג כבד מכסה שוב את החרמון; 20 ס"מ נוספו במפלס התחתון • צפו
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה פרק ד' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מוואסלוי
המאמץ הדיפלומטי: מקרון נפגש תוך 36 שעות עם פוטין, זלנסקי ושולץ
רוסיה תפתח בתרגיל ענק בבלארוס; ארה"ב שולחת אלפי חיילים • צפו
דינר לטובת ישיבת באבוב בני ציון • גלריה
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם חֲמִישִׁי • כותרות העיתונים – ט' באדר א' ה'תשפ"ב
גדולי תורה ורבני עולם התשובה באו לאחל מזל טוב בחתונת בת הרב יגאל כהן • גלריה
פריצת דרך בהפקת אנרגיה: כור גרעיני ניסיוני בבריטניה שבר שיאים
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים בציון הרשב"י במירון
0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

ונקווה שהסינים למדו קצת לקח לא לאכול כל מה שזז, או לפחות לבשל דברים ולא לאכול אותם באכזריות כשהם בחיים או גוססים.

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture