הועדה ההלכתית-רפואית של בני ברק בסיור בשטח

ועדת הרבנים על מפרי בידוד בשביל תפילה: "קרוב שתפילתו תועבה"

הועדה ההלכתית המיוחדת בבני ברק בשורות הוראות: בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים. אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי

כתבות נוספות בנושא:

האדמו''ר מסקולען ירושלים במעונו של גאב"ד ירושלים
שמחת הנישואין לבן רב קהל חסידים טבריה ובת אב"ד מאקווא נתניה
דוכן העיתונים • כל שערי השבועונים על המסך שלכם
החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה 'וכתבתם'
 • הייתי חוזרת הביתה ומחכה לאחותי הגדולה שתחזור עם פיתות לארוחת צהרים...

  תוכן מקודם

 • מעייני הישועה: האב החולה לא זיהה את ילדיו

  תוכן מקודם

 • מצמרר: "צעקנו לו שיקפוץ מהמיטה אבל הוא פחד"

  תוכן מקודם

 • מצב חירום: גדולי ישראל בעצרת תפילה למען החולים

  תוכן מקודם

בישיבת חירום מיוחדת שקיים בית הדין המיוחד של גדולי ההוראה שליט"א בבני ברק, לאור הנתונים החמורים של נתוני ההדבקה המהירה וקצב התפשטות הנגיף, הוכרעה שורה ארוכה של פסקי הלכה והוראות ברורות לציבור, במטרה חדה וברורה לעשות הכל כצו התורה ודין השו"ע להציל נפשות רבות מישראל ולהאט את קצב התקדמות המגיפה בעיר ה"י
.
בתום דיון ארוך וממושך שהחל בסקירת נתוני ההדבקה ופילוח מקורות ההדבקה, ניתוח רמות הסיכון ונקודות רפואיות רבות הדרושות להכרעה, מפרסם היום בית הדין המיוחד שורה ארוכה של הוראות והכרעות ברורות לציבור, להקפיד על כל הוראות והנחיות הבריאות, כאשר בנוסח ברור וחריף שאיננו משתמע לשתי פנים, מורים חברי בית הדין הוראות ברורות לחייבי בידוד ובחומר העניין "החייבים בבידוד – הרי הם אסורים ביציאה מביתם לשום צורך שבעולם. ואין שום דבר מצווה דוחה איסור תורה. והעובר על זה עוון ברור בידו וקרוב שתפילתו תועבה".

פרק מיוחד ומפורט כולל פסקי הלכה והוראה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות הפועלים בתקופה זו ומפרטים את התנאים ההכרחיים לשם פתיחת המקום לפי כללי ההלכה והשמירה על פיקוח נפש. בין ההוראות, קוראים הרבנים ליטול אחריות על הנוכחים במקום ולא לאפשר לחייבי בידוד להשתתף בתפילה ובלימוד. "פשוט וברור שאין לצרפו למניין ואין לעלותו לתורה ולכל דבר שבקדושה, עוון גדול בידו, חובה לגעור בו עד כדי הודעה לרשויות למען הצלת אחרים", נפסק במכתב המיוחד המתפרסם היום.
הוראות מיחדות על סדרי התפילה בבתי המדרשות ומספר המתפללים מפורטים בהנחיות, לצד הנחיות להפרדת חללים באופן ברור ונחרץ (קפסולות), והוראות זהירות ביתר שאת ועוז: "חובה ברורה להקפיד על עטיית מסכה באופן מלא במשך כל זמן התפילה מכניסתו לבית הכנסת ועד צאתו וכן לשמור מרחק מהעומדים לצידו ולהיות קבוע על מקומו ולא להסתובב בין כל המתפללים. כל המיקל בזה הרי הוא בחשש היזק הרבים, וחובה על גבאי בית המדרש להקפיד על כך וגבאים שאין בידם לכוף הוראה זו – הרי שעל פי דין חובתם לסגור את שערי בית הכנסת ולא לגרום ח"ו סכנה לאחרים".

קובץ התקנות ההלכתיות, הינו מלאכת מחשבת יסודית פרי דיונים ארוכים ומעמיקים בין גדולי ההוראה שליט"א ובהתייעצות עם חשובי הרופאים הנוטלים חלק בוועדה ההלכתית-רפואית המיוחדת שהוקמה לבקשתו של ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין הפועל ימים כלילות למען שלום העיר ותושביה ולבלימת קצב התחלואה. בין השאר קובעים הרבנים כללי התנהגות מחייבים גם לזהירות בבית לשם שמירה על בריאות בני הבית והימנעות מסיכון שלומם של תושבים מבוגרים וקבוצות סיכון.
בהתייחסות ראשונה ומפורטת על סוגיות הבדיקות ובעלי תסמינים, מורים חברי בית הדין הוראה ברורה ומפורטת
:
"בכל מקרה של חשש יש ללכת ולהיבדק כהוראות הרופאים. אולם מי שמטעם כלשהוא אינו נבדק – חובה ברורה עליו לדעת כי חלה עליו חובת בידוד וזהירות כפולה ומוכפלת כמו שהוא ודאי, ומן הנראה שהרבה ממעגלי ההדבקה הנוראים ואיבוד נפשות יקרות וקדושות מקורם בקלות ראש זו ה' ישמרנו, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו"

בהוראה למעשה פוסקים גדולי ההוראה שליט"א כי "מי שאינו נבדק חייב בבידוד מלא בחדר נפרד – 13 ימים מלאים מיום תחילת התסמינים, כאשר בתנאי ברור ששלושת הימים האחרונים (מיום העשירי ועד י"ג) יהיו ללא שום חולי וללא חום (ללא הורדת חום ע"י משככי כאבים וללא קשיי נשימה וכדו') וקודם זמן זה הרי הוא כחולה לכל דבר שיכול ח"ו לסכן אחרים"

בהנחיית חובת הבידוד נכתב במכתבם המיוחד: "חובת בידוד זו הינה בהפרדה ברורה משאר בני הבית ובחדר נפרד. ואם אינו שוהה בחדר נפרד – הרי שכל בני הבית בחשש זה – ואסורים כולם ביציאה מפתח הבית באופן מוחלט עד לזמן הנ"ל"

פרק מיוחד בשורת התקנות, מתייחס להתנהגות בתשעת הימים בכלל ובתשעה באב בפרט. בפסיקה ברורה כהוראות שעה לשנה זו, כותבים גדולי ההוראה שליט"א כי "ברור שחובה להקפיד על שטיפה במים וסבון של הידיים בתדירות גבוהה ללא שום שינוי וכן לרחוץ הפנים במים וסבון". בנוסף נפסק שעל מנת להמשיך ולשמור על כללי ההיגיינה "יש להתיר בשנה זו כהוראת שעה לסובלים מהזיעה רחיצה מהירה בצונן ומעט סבון להעביר הלכלוך – וניקיון זה חשוב למנוע סכנה ודבר זה מותר מדינא"

גם עיצומו של יום תשעה באב נכלל בשורת ההחלטות ההלכתיות, עם הוראות מפורטות לחולים וחולים שהחלימו כיצד לנהוג בצוק העיתים
.
בהנחייה לכלל הציבור כותבים גדולי ההוראה שליט"א כי: תחת הקולות בענייני האבלות, ירבה כל אחד להוסיף אבל ותפילה על בניין בית אלוקינו וצער השכינה, אם באמירת תיקון חצות או לימוד מסכת תמיד ומידות וסדר עבודת בית הבחירה וציפייה לישועה, וכי יש לשוחח עם בני הבית על צער החורבן וצערן של ישראל בתקופה זו, שהכל הוא מסיבת גלותנו מארצנו וחורבן משכן ודביר כמאמר חז"ל אודות שכנתו של רבן גמליאל, ועל כן אספוד מספד חדש על הקודש ועל המקדש. וכל המצר בצערם של ישראל זוכה ורואה בישועתם.

את מכתבם המיוחד חותמים גדולי ההוראה שליט"א "הכותבים וחותמים ביראה וחרדה לשלום אחב"י, בתפילה ותחינה כי בזכות שמירת הגוף והנפש וצער אלו הימים, יתמלא השי"ת רחמים על שארית ישראל לגאלנו גאולת עולם ויזכנו לשוש עם ירושלים משוש, והמתאמצים בזה ירחמם ק-ל מלך רופא נאמן שתתמיד בריאותם הם ובני ביתם אכי"ר"

על המכתב המיוחד חתומים רבותינו, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בית דין צדק בין ברק, הגאון רבי יהודא סילמן שליט"א ראב"ד בד"צ ב"ב, הגאון רבי מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א מגדולי ההוראה, הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א רבה של רמת אלחנן ומגדולי ההוראה והגאון רבי סיני הלברשטאם שליט"א רבה של שיכון ג'. למכתב המיוחד מצורפת חוות דעת בכירי הרופאים והזיהומולוגים העוסקים בטיפול בנגיף בבתי החולים, החותמים על ענייני הקפדת הבריאות הנוגעים לכלל הציבור, כאשר המכתב המיוחד מעורר ומחזק את רבבות ישראל לשמור על משמר הנפשות ביתר שאת ועוז, להציל נפשות רבות ולהמנע ח"ו מכל המפסיד לזה.

הכתבות המעניינות ביותר

רבבות במעמד סיום המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה' של 'דרשו' בארנה • שידור חי
המתווה שהוצג לגנץ: אביתר תמורת חומש; בימין תוקפים - "הסכמים יש לכבד"
מעמד 'כבוד חכמים ינחלו' לאברכי כולל להוראה ויז'ניץ עפולה
הפיצוץ בחתונה: מתקן קונפטי ששולבו בו זיקוקים הביא לפציעתם של הצעירים
המקובל רבי ציון בוארון ערך תפילת שובבי"ם בכולל "זוהר השלום" באשדוד
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים במעמד פתיחת הכולל בבית מדרשו בבני ברק
שלג כבד מכסה שוב את החרמון; 20 ס"מ נוספו במפלס התחתון • צפו
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה פרק ד' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מוואסלוי
המאמץ הדיפלומטי: מקרון נפגש תוך 36 שעות עם פוטין, זלנסקי ושולץ
רוסיה תפתח בתרגיל ענק בבלארוס; ארה"ב שולחת אלפי חיילים • צפו
דינר לטובת ישיבת באבוב בני ציון • גלריה
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם חֲמִישִׁי • כותרות העיתונים – ט' באדר א' ה'תשפ"ב
גדולי תורה ורבני עולם התשובה באו לאחל מזל טוב בחתונת בת הרב יגאל כהן • גלריה
פריצת דרך בהפקת אנרגיה: כור גרעיני ניסיוני בבריטניה שבר שיאים
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים בציון הרשב"י במירון
0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

יש מחלוקת בפוסקים
לא כל אחד פוסק כמו הבית יוסף ולא כל אחד פוסק כהרמ"א
לא כל אחד בהלטאים ולא כל אחד כחסידים

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture