ממתק לשבת – פרשת וארא • צפו

ממתק לשבת עם הרב נחמיה וילהלם שליט"א שליח חב"ד בנגקוק - תאילנד

ממתק לשבת פרשת וארא תשפ"א

מלך אחד ציווה לבנות לכבודו ארמון מפואר מאוד. לאחר שנגמרה מלאכת הבניין רצה המלך שיכסו את הקירות בצבעים יפים ונאים, חילק המלך את ארבעת הקירות שבהיכל לארבעה אמנים מהוללים הבקיאים במלאכת הציור, וציווה שכל אחד מהם יצייר על אחד מן הקירות בקישוטים ובצבעים מהודרים, לפי חכמתו וכישרונותיו.

שלושה ציירים ציירו על שלושת הקירות שקיבלו, כל אחד על פי חכמתו, והרביעי הפליא לעשות בחכמה רבה, על הקיר הרביעי הניח צבע אחד יפה ומהודר, שהיה מבריק מאוד. בצבע זה כיסה את הקיר כולו, מראשו ועד סופו. כה מבריק וזוהר היה הצבע, עד שכל הצבעים שהונחו על שלושת הקירות האחרים השתקפו בו, מאירים ונוצצים.
בתום הזמן שהקציב להם, בא המלך בעצמו לראות אם עשו האמנים את מלאכתם כראוי. כשנכנס המלך אל הארמון הבהיקו לפניו הצבעים היפים שעל הקירות. המלך התבונן היטב, קיר אחר קיר, כדי לראות מה עשו האמנים בחכמתם. כאשר בא המלך אל הקיר הרביעי, התבונן וראה כיצד כל הציורים על שלושת הקירות האחרים מאירים ומזהירים בו, בשל הצבע המבריק וזוהר כמו ראי מלוטש. הדבר מאוד מצא חן בעיני המלך והוא העניק לצייר את תודתו וכבודו.

"את המשל הזה סיפר ר' ישראל מרוז'ין ואמר שכך הדבר גם בעניין ייחוס אבות "אם אדם מטהר ומזכך את עצמו, עד שהוא נקי ובהיר ומבריק לגמרי – אז יאירו ויזרחו בו הכוחות של אבותיו הצדיקים. ורק אז האדם הוא מיוחס באמת."

פרשת השבוע נקראת פרשת "וארא" על שם התחלת הפרשה שבה הקב"ה אומר למשה "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ושמי ה' לא נודעתי להם… לכן אמור לבני ישראל אני ה'"
המשמעות של הפסוקים היא שההתגלות האלוקית שתהיה ביציאת מצרים היא גדולה יותר מההתגלות שהיתה לאבותינו, נשאלת השאלה למה הפרשה נקראת על שם ההתגלות אל האבות שהיתה נמוכה במעלתה מההתגלות של יציאת מצרים?

ידוע מאמר חז"ל "יפה כח הבן מכח האב", הפירוש הפשוט הוא שלפעמים הבן מצליח יותר ממה שהאבא הצליח אבל הפירוש החסידי אומר שזה שכח הבן יפה מגיע מכח האב.
ועל בסיס זה מסביר הרבי מליובאוויטש שאמנם הגילוי הנעלה יותר היה ביציאת מצרים אבל הגילוי הזה הגיע מכוחם של האבות בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים" וכך אנחנו רואים בפסוקים בפרשתנו שהתורה כותבת וארא אלא האבות וממשיכה "לכן אמור לבני ישראל אני ה'" זאת אומרת ש"וארא אל האבות" ובזכותם "לכן" הגיע הגילוי הגדול לבני ישראל.
התורה מלמדת אותנו שגם כשאנחנו מצליחים עלינו לזכור מהיכן מגיעה ההצלחה מצד אחד עלינו לעבוד בכוחנו ולעשות את כל התלוי בנו על מנת להצליח הן בגשמיות והן ברוחניות אך יחד עם זאת אנחנו צריכים להיות שקופים ובהירים כדי שנוכל לקבל את כל ההשקעה של ההורים שלנו ונזכור את הזכויות שמגיעים להם על כל מה שאנחנו.
יהי רצון שבזכות ההשקעה שלנו והזכויות הרבות של אבותינו נזכה ל"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" בגאולה אמיתית ושלימה תיכף ומיד ממש.

שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture