Nati Shohat/Flash90

במעלה הר הזיתים: החסידים פקדו את ציון רבם וספגו מטח של אבנים

קבוצות של חסידים שהגיעו היום לפקוד את ציון רבותיהם במרומי הר הזיתים ספגו מטחים כבדים של אבנים מצד פורעים ערביים שעמדו במקום והמתינו להגעת רכב של יהודים. בנס לא היו נפגעים בנפש

מספר קבוצות של חסידים שהגיעו במהלך היום לפקוד קברים בהר הזיתים ספגו מטחים של אבנים מצד פורעים ערביים שעמדו במקום והשליכו אבנים לעבר החסידים שהגיעו ברכבים.

הקבוצה הראשונה הייתה קבוצת חסידי ברעזאן שהגיעו למקום בראשותו של כ״ק האדמו״ר שליט״א בכדי לפקוד את ציון זקינו הגה"צ רבי אלחנן היילפרין אשר שימש כגאב"ד ראדומישלא וגולדס גרין לרגל יום היארצייט שחל במהלך היום.

החסידים שהגיעו למקום ברכבים ספגו לפתע מטח של אבנים מצד צעירים ערביים שעמדו במקום במעלה הר הזיתים והמתינו להגעת רכבי יהודים. החסידים מספרים כי בנס של ממש הם יצאו ללא פגע אך נזק כבד נגרם לרכבים.

קבוצה נוספת שהגיעה למקום הייתה קבוצת חסידי קליוולנד שהגיעו לפקוד את ציון רבם האדמו"ר במלאות שנתיים לפטירתו. גם הם ספגו מטח של אבנים ובנס יצאו משם ללא פגע. יצוין כי מקרים רבים שכאלה אירעו כבר בעבר מה שגורם לרבים להגיע למקום רק בליווי אבטחה.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו