באדיבות המצלם

מעמד חנוכת ביהמ"ד הגדול 'בית תפילה' בשכונת נווה יעקב ירושלים

רבבות תושבי נווה יעקב בירושלים חגגו ביום שלישי א' דר"ח אדר א' את שמחת 'חנוכת הבית' של בית הכנסת 'בית תפילה' בשכונה • באדיבות המצלם

המעמד החל בתהלוכת ספרי התורה כשמאות אבות יחד עם בניהם רוקדים עם ספרי התורה בקול רינה והמון חוגג, כשדמעות של התרגשות זולגות על פניהם לגודל המעמד. עם הכניסה להיכל בית המדרש החדש, הצטרף אל בני הקהילה ותושבי השכונה המרא דאתרא הגאון רבי צבי ובר שליט"א, לריקוד של שמחה והודאה להשי"ת.

ברגשות נעלים נערך מעמד קביעת המזוזות ע"י הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, רבני השכונה שליט"א וידיד הקהילה סגן ראש עירית ירושלים הרב ישראל קלרמן שליט"א.

בסעודת המצוה שנערכה לרגל המעמד, פתח מנחה המעמד הרה"ג משה מרדכי אנגלרד שליט"א בדברי ברכה על הזכות הגדולה שנפלה בחלק הקהילה הקד' להגיע העת של 'ברכנוכם מבית ד".

המרא דאתרא הגאון רבי צבי ובר שליט"א פתח בדבריו בהתרגשות רבה על כך שהשכונה שראשיתה מצער עם בקושי מניין יראי ד' וכיום בס"ד זוכים לראות בהרחבת גבולות הקדושה וקהילות הקודש שבה, והאריך לבאר בגודל מעלת חנוכת הבית שכמבואר ברש"י (מו"ק) שזוכים בעבור זה לעולם הבא, ושיבח את העוסקים בצ"צ באמונה ובפרט נציגי הציבור הרב ראוכברגר והרב קלרמן סגני ראש עיריית ירושלים.

בקשב רב נשמעו דבריו של הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן שליט"א מרבני השכונה שבס"ד זוכים להגיע למעמד הגדול שבמקום אדמת טרשים קם ונהיה משכן גדול לד' ולתורתו, והביא מדברי הרמ"ע מפאנו שקדושת ביהכ"נ הינה כערך הבונים וכאן שזכו בני הקהילה הקדושה לבנות בית מקדש מעט ודאי קדושתו לעין ערוך וסיים בברכה לבני הקהילה ולנציגי הציבור המסייעים בעדם.

את המשא המרכזי נשא הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה שמקום גדול זה לתורה ולתפילה שכידוע מהחזו"א שתלויים זה בזה, וההתעלות בתורה הינה כהתעלות בתפילה כמו שהורה הנפש החיים לבני ביתו, וכפי שמביא הרמב"ן בפרשת ואתחנן מהספרי שתורה הינה עבודת ד', והוסיף בברכה לבני הקהילה שיזכו לראות את ילדיהם עולים ומתעלים בתורה ובתפילה.

דברות קודש נשא ראש ישיבת 'יד אהרן' הגאון רבי יהושע איכנשטיין שליט"א שעניין חנוכת הבית הינה הוצאת הקדושה מהכח אל הפועל ובמעמד הזה יוצאים כל כוחות הקדושה של בני הקהילה שהתאמצו בבניית הבית וניתן לגדול ולהתגדל בתורה ובתפילה, בסיום דבריו איחל לבני הקהילה שביהמ"ד ימשיך להתחנך בתורה ובתפילה וקירות ביהמ"ד יהיו ספוגים בקול תורה ובקול תפילה.

בשיאו של המעמד הוקרא מכתבם של רבותינו עיני העדה מרן שר התורה שליט"א ומרן ראש הישיבה שליט"א כשאליהם מצטרף בדברים חמים ומרגשים ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א (ראה מסגרת)

עוד נשאו דברים הרה"ג חיים אנגלרד שליט"א ראש כולל בביהמ"ד, שתיאר בפרוטרוט את קשיי ההתחלה ואת גודל המכשולים שעמדו לבני הקהילה מראשיתה ועד ליום מעמד חנוכת הבית, וציין לשבח את העוזרים והמסייעים לבניית בניין ביהכ"נ מבני הקהילה ומחוצה לה.

דברי נעילה וסיום בשם כלל בני הקהילה נשמעו מפי הרה"ג אברהם זיונס שליט"א ממתפללי בית הכנסת שהודה בדבריו מעומק הלב לגבאי הקהילה שלא חוסכים כל מאמץ לקדם כל עניני הקהילה מתוך צניעות ואחוות רעים המאפיינת את בני הקהילה.

עוד פיארו את המעמד הגר"ש זיבלד מרבני השכונה, הגר"נ אברג'ל מרבני השכונה, הגר"א ויג ראש כולל בבית המדרש ומרבני בית וגן וישיבת תורה אור, סגני ראש עיריית ירושלים הרב אליעזר ראוכברגר, הרב ישראל קלרמן והרב אברהם בצלאל, וחבר מועצת העיר מחזיק תיק אגף תרבות תורנית הרב דוד בלומנשטוק רבנים מרביצי תורה, אישי ציבור ונציגי הקהילות בנווה יעקב.

המעמד ננעל בהודאה עצומה להקב"ה על הזכות הגדולה לחנוך בית מקדש מעט הראשון בקהילה החרדית בשכונת נווה יעקב מרכז ובתפילה שאכן יהיה הבית מקום שמגדלין בו תורה ותפילה כל הימים עד ביאת משיח צדקנו בב"א.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו