באדיבות המצלם

הגרד"ח פינטו בישיבת אור החיים: אנו לא מפחדים, תורתנו אומנתנו

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א מצרפת אמר במהלך ביקור בישיבת 'אור החיים' שבנשיאות הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א: "יש כאלו שרוצים לסגור לנו את הפרנסה, אנו לא מפחדים, תורתנו אומנתנו, בתקופה זו מקבלים את התורה ברצון ויש יותר סייעתא דשמיא"

ביקור מיוחד ערך האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א נשיא ממלכת התורה "אורות חיים ומשה" בישיבת "אור החיים" בירושלים. את פניו קידם בברכה ראש הישיבה הגה"צ רבי ראובן אלבז שליט"א שליווהו עד להיכל בית המדרש הגדול, שם עמלו ושקדו על לימודם מאות תלמידי הישיבה.

עם כניסתו, פצחו בשירת ימים על ימי מלך תוסיף וכי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך.

ראש הישיבה הגר"ר אלבז קידם בדברי ברכה את הרב האורח האדמו"ר שליט"א במילים: הצדיק בנש"ק רבי דוד פינטו שליט"א מפיץ ומזריח את אור התורה ומוסר נפש בכל העולם כולו, מעיר לעיר ומארץ לארץ, במטוסים, ברכבות ובנסיעות ארוכות במסירות נפש, כדי להביא את דבר ד' והקב"ה נתן את חינו בעיני עם ישראל.

אנו זוכים שהאדמו"ר רבי דוד חנניה שליט"א, מלווה אותנו עשרות בשנים, מחזק ומעודד אותנו להרים קרנה של תורה וזכינו שקיבל אורות של קדושה מאבותיו הקדושים עד שסבו הגדול היה בקשר עם בעל אור החיים הק' זי"ע.

בשלב זה נשא דברים הגר"ד פינטו ותיאר את הפעולות הברוכות של הגאון רבי ראובן אלבז שעושה במשך עשרות בשנים כשמכניס אלפים תחת כנפי השכינה כדרכו של אברהם אבינו והוא מפיץ את האמונה בה' יתברך בכל מקום ומקום,  צריך לדעת להעביר את התורה לדורות הבאים יחד עם האמונה הפשוטה בה' ית' והזכיר מדברי תורתו של בעל אור החיים הק' מאחר והישיבה והמוסדות קרואים על שמו. בדבריו הדגיש את חשיבות לימוד התורה ויותר לימוד התורה במסירות למרות הגזרות הקשות והבא להיטהר – מסייעין לו.

אנו חיים בתקופה קשה מאוד יש כאלו שרוצים לסגור לנו את הפרנסה, מה שיש לעשות, זה להישען על אבינו שבשמים אנו נראה להם שאנו לא מפחדים, תורתנו אומנתנו, הם סוגרים והקב"ה פותח לנו מעיינות אחרים, הנה ב"ה כאן במוסדות "אור החיים" איפה אנו רואים דבר כזה בתקופה כזו של הסתר פנים יושבים ועוסקים בתורה הקדושה, זו תקופה שלומדים ומקבלים את התורה ברצון ובודאי יש גם סייעתא דשמיא גדולה יותר.

כן הרחיב על מעלת התפילה שאין תפילה ששבה ריקם שצריך יותר לחזק את ענין התפילה אצל כולנו שזה אחד מדברים העומדים ברומו של עולם. וסיים בברכה להגר"ר אלבז ולכל תלמידי הישיבה שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה באלף המגן.

הגר"ר אלבז הודה להגר"ד פינטו על דבריו החמים המרגשים והמחזקים בדרך של אמונה ובטחון ובירכו שבכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, בבריאות נחת והצלחה וימשיך לזכות את הרבים בהאדרת התורה בכל מקום ומקום בתבל.

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture