Hadas Parush/Flash90

העסקים מתאוששים? ע"פ סקר הלמ"ס רווחיות העסקים נמצאת בעליה

למרות התלונות על הממשלה וזעקת בעלי העסקים לפיצויים, מראה סקר הלמ"ס כי רווחיהם עלו ביחס לחודש דצמבר ב-2021. הסקר בדק את ענפי התעשייה, הבינוי, המסחר הקמעונאי וכן שירותים ומלונאות

פיצויים לבעלי עסקים בגין ירידה בהכנסות בחודש ינואר, היה נושא שהעסיק לא מעט את התקשורת, ארגוני העצמאים ופוליטיקאים רבים. ההערכה הייתה שעסקים רבים נפגעו בעקבות הגל החמישי של הקורונה, זה שהתאפיין באחוזי הדבקה גבוהים באומיקרון ולירידה בפעילות העסקית כתוצאה ממדיניות הבידודים הנרחבים.

אלא שסקר הערכת המגמות בעסקים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מגלה נתונים מעניינים למדי שעשויים לערער על הקביעה הזו.

מנתוני הסקר שבודק את ענפי התעשייה, הבינוי, המסחר הקמעונאי וכן שירותים ומלונאות, עולה שמרבית בעלי העסקים שהשיבו לסקר מדווחים שמצבם טוב יותר מאשר בחודש שעבר (דצמבר 2021) חוץ מענף המלונאות, שבו נרשמה ירידה בהערכתם של מנהלי בתי המלון.

לפי הסקר, למרות הגידול בתחלואה בקורונה, מאזני הנטו שמשקפים את המצב בחודש ינואר הם חיוביים וגבוהים ממאזן הנטו ששיקפו את חודש דצמבר.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו