מאות אברכי כולל 'רינה של תורה' בפרדס כץ סיימו את הש"ס

כמאה תושבי שכונת פרדס כץ בעיר ב"ב השתתפו במעמד סיום הש"ס לכבודם של מסיימי הש"ס בבית המדרש בית אהרן שנלמד בכולל 'רינה של תורה' כולל העומד בנשיאותו של מרן שר התורה ובראשו עומד נכדו הגאון רבי אליעזר שטיינמן שליט"א • צילום: דוד זר

כמאה תושבי שכונת פרדס כץ בעיר ב"ב השתתפו במעמד סיום הש"ס לכבודם של מסיימי הש"ס בבית המדרש בית אהרן שנלמד בכולל 'רינה של תורה' כולל העומד בנשיאותו של מרן שר התורה ובראשו עומד נכדו הגאון רבי אליעזר שטיינמן שליט"א.

במעמד ניגש לדבר בפני הקהל נכדו ונאמן ביתו של מרן שר התורה הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א רב בית המדרש 'שונה הלכות' והפתיע את הקהל עם סיפור מדהים ומטלטל. וכך הוא סיפר: "כאן במקום הזה הקרוב לזקני מרן שליט"א באופן אישי, אני חש בנוח לספר מה שקרה אצלו (הגר"ח קנייבסקי) בימים האחרונים. היה זה אחר שעלו ובאו משלחות שונות לבקש את השתתפות מרן שליט"א בסיומי הש"ס הרבים, לברך ולהתברך.

לאחר מכן, כשהיינו עימו רק בני הבית, הפתיע מרן שר התורה ואמר להם: אם רצונכם לדעת יגיעת התורה מה היא, הרי שזה היה רבי דוד קארלינער. וכך שח בפנינו מרן שליט"א: רבי דוד קארלינער היה מתמיד נורא הבקיא בכל התורה כולה. בסוף ימיו היה כבד רואי והיה משכח מעט מענייני עלמא. פעם אחת כשישב ולמד, הגיע אליו משולח אחד והמתין עד שישים ליבו שהוא עומד וממתין. ואכן לאחר זמן רב כשהרים ראשו מן הגמרא, שאל את אותו פלוני מה רצונו. והלה השיב, כי הינו 'משולח' למען לומדי תורה, וציין בפניו, כי כל השנים היה דרכו להעביר דרכו נדבה לצדקה.

רבי דוד קארלינער הושיט ידו לכיסו והעניק לו מתת יד כמנהגו ומיד שב לתלמודו. הלה שנשתומם משקידתו ועיונו של ר' דוד, נותר לעמוד בצד עוד זמן מה. ואכן לאחר כמה דקות, הרים ר' דוד את עיניו ושוב שאל לאותו 'משולח' מה רצונו, ושוב אמר לו שהגיע בעניין צדקה וכי דרכו תמיד לתמוך בו. ר' דוד שוב הוציא מכיסו מטבע, ושוב חזר לעיונו. כך נשנה הדבר כמה וכמה פעמים. עד שלפתע נזכר ר' דוד ואמר לו: הלא כבר היית כאן ונתתי לך.

ואז, סיפר מרן שר התורה שליט"א – אמר ר' דוד באופן מבהיל: דע לך, כי אתה חושב שזקן אני ואני שוכח הכל. אמנם אינני זוכר במילי דעלמא, אך דע לך כי מן התורה הקדושה לא שכחתי מאומה, כקוצו של יו"ד. ובסיימו את הדברים הללו פרץ מרן שר התורה שליט"א בבכי במשך דקות ארוכות.

היו אלו רגעים מבהילים בהם גילה מרן שליט"א מעט מסערת לבבו ואהבת התורה הבוערת שבו. ללמדנו מאי משמע 'לקבוע עיתים לתורה!"
המעמד, שנערך בהיכל כולל 'רינה של תורה' שבשכונת פרדס כץ, נערך בהשתתפות גדולי ישראל ורבני השכונה ובהשתתפות הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א, ראש ישיבות אורחות תורה הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א מראשי ישיבת מיר, הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א רב בית המדרש שונה הלכות ורב הקהילה וראש הכולל הגאון רבי אליעזר שטינמן שליט"א

כולל 'רינת אהרן' שע"י רשת הכוללים 'רינה של תורה' בשכונת פרדס כץ בעיר ב"ב נפתח בקיץ תשע"ט ע"ש ולזכרו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בהיכל בית המדרש 'בית אהרן' הנושא אף הוא את שמו, עסקני השכונה מספרים כי מאז שנפתח הכולל בית המדרש הפך להיות מקום שוקק חיים בלילות מה שגרם לכלל השכונה לגדול ולפרוח וכך הקהילה גדלה מאוד ואברכים רבים מבקשים לבוא לגור באזור

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו