לכבוד התנא • ל"ג בעומר תשע"ז בחצר הקודש אונגוואר

ל"ג בעומר תשע"ז בחצר הקודש אונגוואר – כ"ק האדמו"ר שליט"א העלה את השלהבת לכבוד רשב"י ברחבת קרית אונגוואר בשכ' רמות בירושלים בהשתתפות מאות מתושבי השכונה.