Yonatan Sindel/Flash90

בג"ץ בצו לממשלה: "לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל במהירות הראויה"

בג"ץ החליט על צו מוחלט, המורה לממשלה לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה המייעצת לממשלה לעניין מינויים לתפקידים בכירים, "במהירות הראויה". השופט יצחק עמית עקץ בדיון: "צריך להלחין את זה, 'אין מנכ"ל, אין מפכ"ל, אין חשכ"ל'"

בג"ץ הוציא הערב (חמישי) צו שמורה לממשלה "לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה המייעצת לממשלה לעניין מינויים לתפקידים בכירים, במהירות הראויה". לא מדובר על צו על תנאי, שמורה לממשלה לנמק את עמדתה, אלא בצו מוחלט שמורה למדינה לפעול. הצו, שניתן במסגרת עתירה של תנועת אומ"ץ, לא קוצב לממשלה מסגרת זמנים.

"חלפו בדיוק שנתיים מאז הסתיימה כהונתו של המפכ"ל הקודם רב-ניצב רוני אלשיך", מכתב בהחלטה. "לנוכח חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרת המפכ"ל בהתאם לכללי המשפט המינהלי, ובהינתן עמדת היועץ המשפטי לממשלה על נימוקיה (ומבלי שנעלמה מעיננו עמדתו של המשיב 1 שהובאה במסגרת תגובתו של היועץ המשפטי לממשלה) – ניתן בזה צו מוחלט המורה למשיבים לפעול להבאתו של מועמד לתפקיד המפכ"ל בפני הוועדה המייעצת לממשלה לעניין מינויים לתפקידים בכירים, במהירות הראויה".

החלטת בג"ץ התקבלה לאחר דיון שהתקיים היום בעתירת תנועת אומ"ץ למינהל תקין, שביקשה כי בית המשפט יורה לממשלה למנות מפכ"ל קבוע למשטרה. השופט יצחק עמית שאל את נציג המדינה בדיון אם יש מניעה להוציא צו מוחלט, ומתח ביקורת על מצב מינויי הבכירים: "אתם יודעים למה בדיוק קבענו היום את הדיון? כי היום מלאו שנתיים לכך שיש ממלא מקום. צריך להלחין את זה – אין מנכ"ל, אין חשכ"ל, אין מפכ"ל".

מאחר שהלמן והעותרים הסכימו שיש לחייב את הממשלה למנות מפכ"ל, הדיון הסתיים במהרה וההחלטה התקבלה כעת, שעות ספורות לאחר מכן. בשבוע שעבר הגישה מחלקת הבג"צים תגובה בשם היועמ"ש, שבה הוא הבהיר כי יש לפעול למינוי המפכ"ל במהירות האפשרית, וכי אין מנוס כי בג"ץ יוציא צו על תנאי בעתירה.

התגובה כללה גם את עמדת השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, שהתנה את מינוי המפכ"ל בהסכמות הקואליציה לגבי שאר מינויי הבכירים. היועמ"ש חזר על עמדתו העקרונית, שהובאה גם בתגובה לעתירה למינוי מנכ"ל משרד המשפטים, שלפיה "הסכמות ומחלוקות קואליציוניות אינן יכולות לגבור על חובת הממשלה והגורמים המוסמכים לפעול לאיוש משרות בכירות במינויי קבע – עניין שנבחן בהתאם לכללי המשפט המנהלי".

יו״ר מרצ, ח״כ ניצן הורוביץ, ״נתניהו משתק את המשטרה במטרה להכפיף את קציניה הבכירים אליו וכדי למנוע חקירות נוספות בעניין המניות והצוללות. החלטת בג"ץ מחוייבת המציאות ואני מקווה שהממשלה תקיים אותה – דבר שלצערי הפך ללא מובן מאליו״.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו