Yonatan Sindel/Flash90

סמוטריץ' יוזם: הוזלה של עשרות אלפי שקלים במחירי השיא בדיור

אתמול הוגשה הצעת חוק של יו"ר הציונות הדתית בתמיכת 30 חברי אופוזיציה וקואליציה שתפחית בעשרות אלפי שקלים את מחירי הדיור. ''העלייה החדה במחירי הדיור בשנה האחרונה מחייבת צעדים מידיים שיביאו לשינוי מידי"

השנה שברו מחירי הדיור שיא של התייקרות ועלו בכעשרה אחוזים. למחצית מההתייקרות אחראית עליה דרמטית של כשישה אחוזים במדד תשומות הבניה שאליו מוצמדים מחירי הדיור.

ההצעה של סמוטריץ' מבקשת לקבוע כי רק מרכיב עלות הבניה מתוך עלות הדירה הכוללת, המושפע באמת ממדד תשומות הבניה, יוצמד למדד זה ויתר מרכיבי עלות הדירה לא יהיו צמודי מדד תשומות הבנייה. המהלך עשוי להביא לירידה מידית של כשני אחוז במחירי הדיור ואף למעלה מכך ולחסוך עשרות אלפי שקלים לרוכשי הדירות.

בשנה האחרונה, בין היתר בשל משבר הקורונה ועליות מחירי הסחורות והשינוי במחירי השינוע הימי, נחשפו רוכשיי דירות רבים לעליה של קרוב ל 6% במחירי הדירות אותה רכשו בשל עליית מדד תשומות הבנייה.

לצורך ההמחשה, משפחת כהן הם זוג צעיר שרכש דירה במיליון וחצי שקלים. חצי מיליון ש"ח הם שילמו עם החתימה על החוזה ונותרו להם מיליון שקלים לשלם בעת המסירה. רק בשנה האחרונה נוספו לזוג כהן שישים אלף שקלים במחיר הדירה כתוצאה מהעלייה במדד תשומות הבניה. בפועל רק כמחצית מעלות הדירה בממוצע מיוחס לעלות הבניה עצמה, עלות המושפעת ממדד תשומות הבניה.

יתר מרכיבי העלות – עלות הקרקע והרווח הקבלני והיזמי – אינם מושפעים ממדד זה ואין הצדקה להצמיד אותם אליו. ההצעה של סמוטריץ' תחסוך לזוג כהן כשלושים אלף ש"ח לשנה זו, ובהנחה שהם רכשו דירה על הנייר ועד למסירה ולהשלמת התשלום יחלפו שנתיים נוספות החיסכון שלהם יגיע למאה אלף שקלים ואף יותר.

הצעת החוק של סמוטריץ' מתואמת עם שר השיכון, זאב אלקין, ועם אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר וסיכוייה לעבור גדולים. וההצעה מבקשת, כאמור, לייצר מנגנון הצמדה אמיתי שישקף את השפעת מדד תשומות הבניה על עלות הדירה לקבלן ולתקן את העיוות הקיים היום שבו היזמים מרוויחים שלא כדין מהתייקרות המדד גם על מרכיבים שאינם מושפעים ממנו.

כמהלך משלים מבקש ח"כ סמוטריץ' לקדם מול המפקח על הבנקים בבנק ישראל שינוי בהוראות המפקח שיאפשרו להגדיל את תקרת המשכנתא המותרת לעליית מחיר הדירה כתוצאה מהצמדתו למדדים השונים בטווח הזמן שבין החתימה על החוזה ועל הסכם המשכנתא לבין התשלום בפועל.

יו"ר הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ' מסר: "לאזרח מהשורה אין לובי שילחם בשבילו כדי למנוע את הפגיעה המתמשכת בשל עליית מחירי הדיור. זהו תפקידנו כמחוקקים בכנסת ישראל. במקביל לצעדים ארוכי טווח שנוקטות הממשלות השונות למיתון עליות המחירים בשוק הדיור, העלייה החדה במחירי הדיור בשנה האחרונה מחייבת צעדים מידיים שיביאו לשינוי מיידי".

עוד מסר סמוטריץ', כי: "הצעת החוק שאני מקדם בתאום עם שר השיכון יכולה להוזיל באופן מיידי את מחירי הדיור בלמעלה משני אחוזים במחירי דירות חדשות, ויש לכך השפעה דרמטית על שוק הדיור כולו. אני מקווה שהקואליציה תתעלה מעל שיקולים פוליטיים של קואליציה-אופוזיציה ותתגייס להעביר בשיתוף פעולה מהיר את החוק הזה בשלוש קריאות ובכך להביא בשורה לאזרחי ישראל לקראת השנה האזרחית החדשה".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו