הרב שמואל דוד שניאורסון

שמחת האירוסין בחצרות נדבורנה - טשעבין
12 אפריל 2021
שמחת האירוסין לבן הרה"צ רבי נפתלי שנייבלג בן הגה"צ רבי אליעזר ליבר שנייבלג אב"ד עדז'ווער באנגליה שבלונדון, וחתן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, הבה"ח מאיר שנייבלג • הכלה נכדת הרה"ג רבי משה יוסף שניארסון ראש ישיבת טשעבין, בת לבנו הרה"ג רבי שמואל דוד שניאורסון משגיח...
האדמו"ר מטשערנאביל אירס את נכדו עם נכדת ראש ישיבת טשעבין
05 מרץ 2013
ביום ראשון נחוגה שמחת האירוסין לנכד כ"ק אדמו''ר מטשערנאביל בן חתנו הרה''צ רבי יעקב אלעזר רוטנברג שליט"א עם הכלה נכדת ר"י טשעבין הגאון רבי יוסף משה שניאורסון בת בנו הרב שמואל דוד שליט"א משגיח הישיבה | תיעוד מהשמחה

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו