החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו

הרב דניאל בן אבו שליט"א יו"ר וכתבתם בכינוס תשע"ט - צילום ארכיון: קובי הר צבי

החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה 'וכתבתם'

תכונה רבה ניכרת בימים אלו בהיכלי התורה, בישיבה"ק והכוללים בארץ ובעולם, עם פתיחת המחזור העשרים ושלושה לכתיבת חבורות ומערכות של חידושי תורה, ע"י ממלכת התורה "וכתבתם", הארגון העולמי הפועל רבות למען עידוד וחיזוק כתיבת חבורות וחידושי התורה. על פי דעתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א,

מתחיל המחזור העשרים ושלושה לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה "וכתבתם" .בראשות הגאון רבי דניאל בן אבו שליט"א .לעילוי נשמת רבינו הגדול מרן ראש הישיבה רבינו שמואל בן רבי שלמה זלמן זצוק"ל ומסתיים ביום הזיכרון ט' אדר ב' • הארגון זכה להדרכתו של רבינו מרן רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זיע"א ומרן הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך זצ"ל אשר היה מביע את התפעלותו הרבה לראשי ממלכת התורה וכתבתם והיה אומר "אשריכם שאתם מרבים עיון ועמל התורה בעולם,

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א עומדים בתמידות לימין הארגון ומכוונים את דרכו. בנשיאות המערכת עומדים גדולי ראשי הישיבות בארה"ק ובארה"ב, בראשות הגאון  הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א ראש ישיבת באר מרדכי,הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א ראש ישיבת פוניבז .הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א גאב"ד חניכי הישיבות.הגאון הגדול רבי יהושוע ארנברג שליט"א ראש ישיבת כנסת יצחק.הגאון הגדול רבי משה שמידע שליט"א ראש ישיבת גרודנא. ובארצות הברית הגאון הגדול רבי אריה מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת ליקווד והגאון רבי אליהו בער וייכטפויגל שליט"א ראש ישיבת "זכרון משה" בסאוט פאלסברג

רבינו עט"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ציין במכתבו הנדיר והמיוחד על מפעל התורה העולמי "וכתבתם", כי "וכתבתם" המרבה תורה בישראל,

ואכן כבר פקיע שמיה של הארגון בעידוד הגדול לכתיבת חידו"ת בראשות הגאון רב ידנעאל בן אבו שליט"א .בכל מסגרותיו השונות, במסגרת המרכזית העולמית אשר בה נשלחים למערכת הארגון אלפי מערכות של חידושי תורה בכל תחומי התורה מכל מרכזי התורה בעולם. חבורות אלו אשר נכתבו בעמל רב ע"י צורבי התורה בני הישיבות ואברכי הכוללים, עוברים תחת שבט ביקורתם של גדולי התורה וראשי הישיבות, בראשות הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א.

הנהלת הארגון סיימה את ההיערכות הגדולה לקליטת אלפי מערכות וחבורות החידו"ת והעברתם אל הרבנים הגאונים שליט"א בראשות הגאון הגדול רבי ברוך שמואל דויטש שליט"א.

מהנהלת קרן המילגות שע"י ארגון "וכתבתם" נמסר כי במחזור העשרים ושלושה הועלו המילגות, ונוספו עוד מילגות של עשרות אלפי שקלים, וכל זאת הודות לסיוע הגדול בנדיבות ליבם של נדיבי מפעל התורה מחו"ל, אשר עומדים לימינם של ראשי "וכתבתם", למען הרבות כבוד שמים בריבוי חידושי התורה.

תוספת מילגות אלו תחולק ביחד עם המילגות הקבועות במסגרת אירגון "וכתבתם", כאשר מילגה א' עומדת בסך 10.000 ש"ח וכן מספר מילגות ב' בסך 5.000 ש"ח, וכן עוד עשרות מילגות של אלפי שקלים אשר יחולקו במעמד כבוד התורה הגדול הנערך מדי שנה בבני ברק, כאשר את מעמד תפארתה של תורה זה מפארים מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, בשיאו של המעמד יוכרזו הזוכים בתואר "החבורות המצוינות לזמן חורף תשפ"ב.

לרגל פתיחת מחזור העשרים ושלושה לכתיבת מערכות חידושי התורה, נערכו בפריסה מיוחדת בהיכלי הישיבות והכוללים ובכל מרכזי התורה בעולם נציגי הארגון, אשר הם אחראים מטעם הארגון בכל מקום ומקום.

עוד נמסר מראשי הנהלת מפעל התורה העולמי "וכתבתם" בכל אתר ואתר, כי הנהלת הארגון העמידה מערכת רב קווית למען כותבי מערכותיה של תורה ולמען נציגי הארגון, ומספרו הוא 0722-455-300.

כמו"כ נפתח מוקד מיוחד לנציגי ארגון "וכתבתם" בהיכלי הישיבות. וטלפון מיוחד לתושבי חו"ל במודעה  הכתובת למשלוח מערכות וחבורות של חידושי תורה.

ממלכת התורה "וכתבתם" ת.ד. 57419 ירושלים.

 

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו