צילום: שוקי לרר

המקובל רבי ציון בוארון ערך תפילת שובבי"ם בכולל "זוהר השלום" באשדוד

תפילת שובבי"ם נערכה בכולל "זוהר השלום" באשדוד במעמד המקובל הגה"צ רבי ציון בוארון שליט"א • בדברי ההתעוררות קרא לחזק לקבל את השבת בזמן, לשמור על קדושת בית הכנסת וקדושת הבית ואחריות חינוך הילדים

ציבור רחב השתתפו בתפילת תפילת השובב"ים ותיקון היסוד בכולל אברכים שע"י בית מדרש "זוהר השלום" בקרית פוניבז' בראשותו של הרב אהרון כהן ובמעמד המקובל הגה"צ רבי ציון בוארון חבר בית הדין הגדול לשעבר.

ציבור המשתתפים קיבל על עצמו תענית קודם לכן. המעמד החל בדברי הקדמה מפי ראש הכולל הדיין הרה"ג רבי יובל אברהמי חבר ביה"ד לממונות 'צדק ומשפט' שהגדיר לציבור המשתתפים את מעלת יום נשגב זה ובעיקר הזכיר את דבריו הנלהבים של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל שתיקון על חטאים, העיקר זה לימוד התורה הק', כשעוסקים בתורה כראוי, לא צריך קורבנות, אבל צריך לזכור שלימוד התורה בעמל ובהתמדה הוא מוחק את כל העוונות גם הקשים ביותר.

בשלב זה הגיע המקובל הגר"צ בוארון ונשא דבר התעוררות כשבית הכנסת מלא וגדוש במתפללים. בדבריו נשא דברי התעוררות ועמד על תקנות חשובות בעיקר לציבור שומרי התורה והמצוות.

הזכיר את הכאב של העוון החמור והוא איסור שיחת חולין בבית הכנסת ובפרט כשספר תורה פתוח וזה חילול ה' גדול כשרואים שבני תורה מזלזלים בכבודה של תורה ובית מקדש מעט, וכך אחרים שהם רחוקים מתו"מ לומדים מכך, אנו צריכים להיות לדוגמא טובה לכולם, גם דיבורו של אדם צריך להיות בנחת ובדרך ארץ ולא יגביה את קולו לא בביתו ולא ברחוב, בן תורה מדבר בנחת וברוגע, רואים אותו, שמעים אותו צריך לחשוב על כך.

לצערנו רואים שיש צועקים ולא נענים, מה הפלא, אם מזלזלים בבית הכנסת ומכניסים פלאפונים לבית הכנסת, זה מרחיק את הקדושה וגורם שהתפילה לא תתקבל, כל אחד יודע מה הצרות שלו, כל אחד עם החבילה שלו, אם אדם אומר על הצרות והאסונות שזה מקרה, הרי זה מידת "אכזריות" כלשונו של הרמב"ם וזה מביא ח"ו צרות קשות יותר.

אנו מדברים לציבור בני תורה שיודעים מה זה תורה, מה זה כבוד שמים, מה זה בית הכנסת, כל אחד ישתדל כל מה שיכול אפילו קבלה קטנה להתחזק.

כך גם לגבי שבת קודש דברנו על זה בעבר, יש המושכים את זמן כניסת השבת עד השקיעה ולפעמים באים לידי איסור חילול שבת או שנוסעים ברכב ממש בכניסת השבת, למה? בערב שבת צריך לקחת בחשבון שאולי יש תקלות ולצאת מוקדם יותר מכל פעם, איפה האחריות? וכי עוון חילול שבת כל כך קלה? מה יגידו  האחרים החלשים יותר?

נתחזק בצניעות ולהתרחק מהמודע שנכנסה למחננו, יש ירידה של הדורות קשה מאוד, צריך לדעת שאנו מתענים היום תענית שובבי"ם, אבל לא זה העיקר אלא העיקר זה לשוב מדרכם הרעה כפי שמצינו אצל אנשי ננוה ואם ימשיך אדם בדרכו הרעה, מה יועיל לו התענית?

גם בחינוך הילדים צריך להאהיב על צעירי הצאן את המצוות, את לימוד התורה והתפילות, בתפילה לבקש מהקב"ה את כל הבקשות שהוא צריך ויתפלל מכל ליבו ויזעק להקב"ה על השכינה ועל צערם של עם ישראל.

לאחר מכן ערכו את פדיון פד' תעניות ונגשו לתפילת מנחה עם ספר תורה כשלפני התיבה עבר הגה"צ המקובל רבי ציון בוארון כשכולם מעוטרים בטלית ותפילין. לאחר התפילה ערכו את "תיקון היסוד" עם סדר ההקפות ונגשו לתפילת ערבית.

לאחר התפילה הגר"צ בוארון בירך בחביבות רבה את הרב אהרון כהן מנהל הכולל המסור בכל מאודו למען האברכים וכן את ראש הכולל הדיין הרה"ג רבי יובל אברהמי שנשא ונתן עימו בדברי תורה והלכה.

 

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture