הרב יוסף יצחק פריימן

הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה פרק ד' • צפו
10 פברואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות תמורה פרק ד' - ולדות הקדשים, שינוי והערמה
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה • צפו
09 פברואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות תמורה פרק ג - הקרבת התמורה
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה • צפו
08 פברואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות תמורה פרק ב - אופן ההמרה
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ט"ו • צפו
31 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ט"ו - שגגת כהן משיח ונשיא
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק י"ד • צפו
30 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק י"ד - תוכן ההוראה השגויה
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק י"ב • צפו
28 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק י"ב - התנאים לחיוב קרבן בבית הדין ובקהל
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק י' • צפו
26 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק י' - קרבן עולה ויורד
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ח' • צפו
24 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ח' - אשם תלוי
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ז' • צפו
23 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ז' - שגגת עבודה זרה ושבת
הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ה' • צפו
21 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות שגגות פרק ה' - שגגת עריות
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות שגגות פרק ג' • צפו
19 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות שגגות פרק ג' - תנאים להבאת החטאת ולכפרתה
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות שגגות פרק ב' • צפו
18 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות שגגות פרק ב' - השגגה המחייבת
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות שגגות פרק א' • צפו
17 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות שגגות פרק א' - העברות שחייבים עליהן חטאת
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ח' • צפו
16 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ח' - מניית הבהמות
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ז' • צפו
15 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ז' - הפרשת מעשר בהמה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ו' • צפו
14 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ו' - מצוות מעשר בהמה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ה' • צפו
13 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ה' - ספק בכור, איסור סחורה
הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ד' • צפו
12 ינואר 2022
הרב יוסף יצחק פריימן הי"ו מגיש לקוראי JDN את שיעור הרמב"ם היומי • הלכות בכורות פרק ד' - פטור וחיוב בהמה בבכורה

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture