הופיע הספר: 'באר חפרוה שרים' על ענייני חג הפסח

באר חפרוה שרים – שיעורי מועד • פסח

דמותו המיוחדת של הגאון החסיד רבי שלום אהרן אשכנזי שליט"א – ראש ישיבת נדבורנה, ידועה ומוּכֶּרת בעולם התורה והחסידות מזה רבות בשנים, כמרביץ תורה לעדרים המשפיע לרבים מבאר תורת השם, בנועם ובחן עליון המוצק בשפתותיו, המתאחדים באישיותו רבת-הסגולות, העטורה בכתר מידות והליכות אציליים.

בשנת תנש"א הועידו והעמידו חותנו הגדול – כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"באר יעקב" מנדבורנה זיע"א, לעמוד בראשות הישיבה הקדושה "מאמר מרדכי – נדבורנה", והפקיד בידו את התפקיד הנעלה של העמדת לגיון של מלך, וחינוכם לגדולות – בתורה ובחסידות, של הדור הצעיר, כאוות נפשו הטהורה. מאז, נתונים ומסורים כל מעייניו של ראש הישיבה שליט"א למילוי משאלה זו, והוא טורח בהתמסרות בלתי נלאית, לגולל את האבנים ולהשקות את העדרים מבאר מים חיים, ואף ללמדם לקח ולהשכילם בינה כיצד לחפור בעצמם את הבארות – לדלות את ה"חספא" ולמצוא את ה"מרגניתא", להדריכם – בתבונות כפיו – בנתיבי דעת, ולהעלותם על דרך המלך בדרכי הלימוד ובהבנת עומקא דשמעתתא.

שיעוריו המלאים זיו ומפיקים נוגה, נודעו בשער בת רבים, כמתייחדים בישרותם ובבהירותם, כמידת מים נאמנים החופרים לאיטם ומגיעים לעמקי עמקים. הוא צועד צעד אחר צעד – בעקבות רבותינו גדולי הראשונים והאחרונים ועד לגדולי מרביצי התורה בדור האחרון, מלבן את דבריהם ומחדד את עומק הרוּם העולה מהם, מעיר ומאיר, מבאר ומברר, מעמיק ומבהיר, מוסיף ציצים ומעטר בפרחים, קושר חבל בחבל ונימא בנימא, ואז הוא שָׁב לסַכֵּם בנין פארות הבנוי לתלפיות ומרהיב כל עין ואוזן שומעת, אך בעיקר – מבוסס על אדני האמת והצדק, ועל יסודות הסברא הישרה וההבנה האמיתית, שבאמצעותם עלה בידו לצלול במים אדירים ולסלול במים עזים – נתיבה.

לפני מספר שנים, יצא לאור ספר "באר חפרוה שרים" על מסכת קידושין, בו זכינו לראות את תחילתה של ברכה ותורה שלימה זו, בכתובים, כשהיא ערוכה לפנינו – ככל החזיון הזה – בלשון לימודים ובשפה ברורה ונעימה, המשמרים ומעבירים אלינו את טוּב טעמם של הדברים, כשהם שמחים ומאירים כנתינתם. ואכן הקנה לעצמו ספר זה, מקום נכבד בהיכלי תורה, שהשכילו להעריכו כרום ערכו, להנות מפריו ולשבוע מטובו.

והן עתה זכינו לאור חדש ומיוחד בסגנונו, בפתיחת הוצאת סדרת השיעורים בענייני המועדים, הכולל שיעורים שנאמרו בישיבה הק', לצד אותם שנאמרו במסיבת רבים בשבתא דריגלא ובחול המועד, כאשר בראש כל מועדות – יצא לאור חיבור רב פארות על ענייני חג הפסח, המקיף את מרבית הנושאים העיוניים השייכים למועד זה, ומבהירם בצורה יסודית, מעמיקה וחודרת, וערוך בלשון חכמים ובבהירות יתירה ומאירה, בסגנון השוה לכל נפש.

בד בבד, הושקע במיוחד, לשמר את צביון השיעורים על פי סדר המסכתא, ובתוספת מפתחות מפורטים, בכדי שספר זה – כקודמו – ייטיב לשמש את בני ורבני הישיבות הק', לומדי מסכת פסחים, בלימודי הישיבה כסדרן.

כל לומד וצורב שיעביר את עין עיונו בספר, יחוש כמי שנכנס – מבלי משים – לתוך נבכי סוגיות עמוקות וסבוכות, שהפכו למישור, והחלו לנוצץ ולהאיר באור יקרות, הוא יתחיל לראות את חמודות מעמקי שמועות, המוגשים לפניו כשולחן הערוך ומוכן לאכול, ובאמצעות עיון קל ומהנה יזכה לגשת לקראת חג הפסח כשבאמתחתו ידיעה רחבה ביסודי הלכות החג, בגמרא ובסברא דשמעתתא. תלמידי חכמים וותיקים יתחדדו על ידו לסכם את משנתם בצילותא דשמעתתא, ולהוסיף לקח טוב בהערות חדשות ומאירות שנתחדשו בבית המדרש, המתייחדים בתכונת "חמרא מיגרר גריר", לפתוח ולעורר את הלב ולגרור עוד ועוד, להעיר ולפלפל כדרכה של תורה. ואף גם רבנים ומורי צדק, ימצאו בו ענין רב, למַצוֹת סוגיות הלכתיות העומדות על הפרק, ולהקיפם לרוחבם ולעומקם.

בתור "פתיחתא דאגדתא" נתעטר הספר במאמר מופלא ורחב ידים בשם – "שואלין ודורשין", בענין חיוב לימוד הלכות חג בחג ובשלושים יום שלפניו, בהלכה ובאגדה, מבוסס על יסודות איתנים מפי ספרים וסופרים גדולי הדורות, ומכבשונם של רבוה"ק רועי החסידות זיע"א, וגם לרבות ממה שקיבל ממשנת חותנו הגדול האדמו"ר זצוק"ל.

תודתם-ברכתם של כל לומדי למד שיֵאותו לאור תורתו הבהיר של ספרא רבה הדין ויתענגו מטובו, נתונות בזה למוציאים לאור הנעלים, שהשקיעו כה רבות למען תת לפנינו תורה מפוארה זו, בכלי מפואר – מאיר ומרהיב עינים, ויחד עם זאת מובעת תקוותם, להמשכת מפעל כביר זה, בהוצאתם לאור של השיעורים על יתר מועדי הקודש ומסכתות הש"ס, למען ישוטטו בהם רבים, ותרבה הדעת.

 

 

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו