הרבנים התימנים התכנסו לרגל הוצאת סדרת הספרים מתולדותיהם של חכמי תימן

עשרות רבני קהילות בבני ברק התכנסו בביתו של הדיין הגאון רבי אבירן יצחק הלוי , לרגל מעמד הוצאת סדרת הספרים מתולדותיהם של חכמי תימן ■ כן הושק במעמד סט ספרים נוסף בתורת הסוד מכתי"ק של הגר"ש קורח זצ"ל רבה של בני ברק וזקן רבני תימן

כינוס רב רושם התקיים השבוע בו התכנסו רבני וראשי קהילות קודש תימן, לרגל הוצאת סדרת הספרים ההיסטוריים מתולדותיהם של גדולי חכמי תימן בדורות האחרונים, ספר 'המאור הגדול' לזכרו של הגאון הגדול רבי עמרם קורח זצ"ל הרב הראשי האחרון לתימן, וספר 'שפתי מלך' לזכרו של נכדו הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצ"ל, רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן.

הכינוס התקיים במעונו של הגאון רבי אבירן יצחק הלוי אב"ד תל אביב, בעיר בני ברק, בראשות גדולי ומאורי יהדות תימן , ובהשתתפות עשרות רבות של רבני קהילות בעיר בני ברק ומחוצה לה. דברי פתיחה נרגשים נשא הרה"ג רבי יהורם יפת ראש מוסדות 'המאורות' והמוציא לאור, אשר עמד בדבריו על הזכות הגדולה להוציא לאור מתולדותיהם של צדיקים גדולי ומאורי האומה, כפי הידוע מגדולי ישראל שייחסו לדבר זה חשיבות יתירה.

כמו כן, נשאו דברים, הגר"פ קורח רב קהילת שערי הלכה, שבדבריו שיבח את הזכות הגדולה שנפלה בחלקם של עורכי הספרים הנפלאים, על שבפרק זמן קצר השכילו לנצח על מלאכה כה גדולה וחשובה, והעלה זכרונות מהיכרותו הקרובה עם הגר"ש קורח זצ"ל. הגר"א עפגי'ן ראש ישיבת בית הלוי עמד בדבריו על מהות חיזוק היהדות וחובתנו בשעה זו, הגר"ש צדוק רב שיכון ג' בבני ברק שיבח את פעולות מוסדות "המאורות" המהוות המשך לפעולות ארגון בני הישיבות בדור העליה לארץ ישראל. הגאון רבי אבירן יצחק הלוי אב"ד תל אביב נשא דברים חמים, כאשר בין דבריו תיאר את פעלם של רבני תימן זצ"ל לדורותיהם למען בני הישיבות, ובראשם זקנו הגאון הגדול רבי שלום יצחק הלוי זצ"ל. כן נשאו דברים, הגר"ע קורח בנו מ"מ של הגר"ש קורח זצ"ל ורב ק"ק תורת חיים ביתר עילית, והגר"י  טיירי רב קהילת חניכי הישיבות ק"ק תימן בני ברק וראש כולל וולאזי'ן,

כחיתום למעמד נשגב זה, נערך רב שיח ופאנל מיוחד בין הרבנים בדברים העומדים על הפרק, כאשר הרבנים השתתפו והעלו הצעות שונות לחיזוק וביצור חומות הדת בקהילות הקודש. בין היתר נשאו דברים הרה"ג רבי שמריהו יונה רב ומו"ץ בד"ץ פעולת צדיק בבני ברק, הרה"ג רבי מנחם צדוק רו"מ היכל יוסף שלום ב"ב, והרב חזקיהו סאמין מנהל אגף נישואין, כשרות ורבנים במשרד לשירותי דת.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו