הַדְרָן עֲלָךְ • סיום הש"ס בחצה"ק קרעטשניף

חצר הקודש קרעטשניף ערכו במוצאי עשרה בטבת מעמד ומפואר של סיום הש"ס בגן האירועים בחפץ חיים שנלמד במסגרות שיעורי התורה בבית המדרש הגדול של החסידות ברחובות • כ"ק האדמו"ר שליט"א ערך את ה'סיום' כשלאחמ"כ נשא מדברות קודשו משך שעה ארוכה • צילום: שוקי לרר

מעמדים רבים נחגגים בארצינו הקדושה ובעולם כולו עם סיום מחזור י"ג בדף היומי ותחילת המחזור הי"ד. אחד המיוחדים שבהם היה המעמד המרגש והמרומם שנחגג בקהילת קרעטשניף בארה"ק במוצאי צום עשרה בטבת.

ארגון שיעורי תורה ברבים שע"י קהילה קדושה קרעטשניף בארה"ק הוא הרוח החיה של כל מה שקשור לשיעורי התורה הרבים בקהל הקודש שברחובות, שיעורים שמתנהלים ללא הרף מעלות השחר ועד חצות הלילה. 

לקראת סיום הש"ס בדף היומי מחזור הי"ג יצא הארגון באש של קדושה ואהבת תורה ובקריאה של שותפות ואחדות מופלאה לארגון המעמד המיוחד שיתקיים עם סיום המחזור לקראת פתיחתו בשעטו"מ מחדש, וברוב פאר והדר כיאה וכיאות לכבודה של תורה. 

כהכנה דרבה לקראת המעמד יצא הארגון בקריאה לקהל עדת הקודש למבצע מיוחד ללימוד ש"ס נוסף שיילמד כולו באחדות מיוחדת, כשכל אחד מקהל הקודש נערים וגם זקנים ואף ילדי התלמוד תורה מתגייסים בלהט של קדושה למשימה הקדושה לסיים ש"ס בבלי וששה סדרי משנה לזכרו ולעילוי נשמת אחיו תאומו של יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ה"ה כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצוק"ל שזה עתה חלפו חדשיים מהסתלקותו לשמי רום. בתוך ימים ספורים נחטפו דפי הש"ס כולו וש"ס המשניות ומחזה מפעים היה לראות את כל קהל הקודש מנצל את הימים הספורים שנותרו להספיק ללמוד את הדפים שנצלו על עצמם לקראת המעמד הנשגב.

במוצאי תענית עשרה בטבת נתקבצו ובאו להם קרוב לאלף בני הקהילה מכל רחבי ארץ הקודש כשמכל ריכוז החסידות התארגנו הסעות מסודרות למעמד שהתקיים באולם רחב ידים ומפואר סמוך לישוב 'חפץ חיים'. 

סביב לשולחנות ערוכים בפאר והדר הסבו הנאספים לסעדת מצוה מפוארת במיוחד, לקול צלילי התזמורת המורחבת בניהולו של אמן הקלידים הר"ר אליעזר הרשקוביץ הי"ו ולקולותיהם הערבים של בעלי המנגנים בחצר הקודש ה"ה הר"ר משה דוב הומינר הי"ו והר"ר שמואל ש. טייטלבוים הי"ו בליווי מקהלת ויזניץ וילד הפלא אלי ברגר נ"י בנו של מנכ"ל המוסדות הר"ר א. יעקב ברגר הי"ו. כמו"כ הנעימו בקולותיהם המיוחדים הבה"ח דוד לינקר נ"י והחזן הדגול דוד וינבך בקטעים נבחרים של שירה וזמרה. 

החזן וינבך העלה את זכר אביו ז"ל שבקול שופ"ר – שהוא הר"ת של שמו רפאל שרגא פייבל וינבך – היה משמיע קול תורה בקהל הקודש שנים רבות בלימוד הדף היומי פעמיים בכל יום, ותקופה שלפני פטירתו אף הוסיף ללמוד פעם שלישית את הדף היומי בכל יום, ולדאבון לב לא זכה לסיים את המחזור הנוכחי.

המנחה הרב משה שפיצר שליט"א מנהל התלמוד תורה הנחה את המעמד בטוב טעם, והעלה על נס את שיעורי התורה הרבים המתקיימים בקהילת הקודש בכל שעות היממה ולכל שכבות הגיל מנערים צעירים ועד לזקני הקהילה שפרשו לגמלאות לאחר עשרות שנות הרבצת תורה וחינוך ועמלים בתורה בצוותא חדא בלימוד הירושלמי ומסגרות לימודיות שונות ומלאות חן והוד מיוחד של קדושה המקרין לכל סביבותיהם, כשעל הכל מנצח ביד רמה האברך החשוב בעל הכשרונות ולהט של קדושה הר"ר ברוך בענדיט ליכטנשטיין הי"ו וברכו בברכת הצלחה ליישם למעשה את כל הרעיונות והתכניות שעוד לא בוצעו הלכה למעשה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

התרגשות גדולה אחזה בקהל הרב עת יצא הכרוז שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עומד להופיע בהדרו לאולם. הקהל כולו הריע לכבוד המנהיג הדגול לקול צלילי התזמורת שקיבלה את האדמו"ר שליט"א בכבוד גדול ובהדרת קודש. כשאת שולחן הכבוד מעטרים בני כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, רבני הקהילה ראשי ישיבות ומורי צדק מבני הקהילה, ביניהם הרה"ג יוסף זאב פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת עמלה של תורה, הרה"ג מרדכי אהרון הלפרט שליט"א מו"צ בבית ההוראה של מרן הרב וואזנר זצ"ל ורו"כ 'שבט הלוי', הרה"ג משה נחום ליכטנשטיין שליט"א ראש ישיבת 'אור החכמה' ומו"צ בקהל הקודש, הרה"ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מחבר סדרת הספרים 'גם אני אודך' ופרדס יוסף החדש על המועדים ומו"צ בבית ההוראה שע"י ישיבת אור החכמה, מגידי השיעור בדף היומי ובשאר השיעורים המתקיימים מידי יום ביומו בביהמ"ד בקרית מלך רב קרעטשניף ביניהם הרה"ג פנחס דוד הומינר שליט"א אחד ממגידי השיעור וממסיימי הש"ס וחבר מועצת עירית רחובות ומחזיק תיק הכספים, איש אמונו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

ברגש רב נשמע קולו של אמן הרגש הר"ר משה ויינטרוב שריגש את הקהל בניגוני קודש מתובלים בדברי קדשם של גדולי ישראל בדבר חשיבות וזכות לימוד התורה והדף היומי ובשילוב קטעי היסטוריה ונוסטלגיה מדברי הימים במשך עשרות שנות קיומה של קהילת הקודש קרעטשניף.

הס הושלך באולם מתוך חרדת קדש והתרגשות עצומה עת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נתכבד לסיים את הש"ס לסיים את הש"ס כולו. האדמו"ר שליט"א מעודד מאוד את לימוד הש"ס במסגרת הדף היומי, וזה לו בעצמו הפעם השביעית בלעה"ר בסיום הש"ס במסגרת לימוד הדף היומי מאז המחזור השביעי שהתחיל בשנת תשכ"ח, אז הקים ואף מסר את שיעור הדף היומי הראשון בחצרו של אביו הק' כ"ק מרן הקוה"ט מקרעטשניף זצוק"ל פועל הישועות הנודע, עת לא היו בקהל הקודש כי אם כמה זקנים שבורים ורצוצים שסבלו בדומיה את כאב השואה האיומה, ולימוד התורה בדרך המסורה ובלימוד ש"ס על הסדר היה דבר שלא היה על סדר היום של אותם פשוטי עם יראים ושלמים. 

בדברות קדשו שנשא לאחר קריאת מאמר הסיום חיזק את ידי לומדי הש"ס בקביעות, ובדברי עידוד והדרכה שבקעו מליבו הטהור קרא לכל אחד ואחד להכיר את כוחותיו העצומים מחד ואת המגבלות שלו מאידך בצאתו לדרך בתחילת לימוד הש"ס מחדש, כך שלא יקבל שברון לב ורפיון ידים מכך שאינו מסוגל להגיע לדרגת והשגות חבריו, ומאידך להכיר להיכן הוא כן מסוגל להגיע, ובכך ישבור את היצר ששואף לשבור את רוחו מלהתמיד בלימודו ולהרפות את ידיו מלהמשיך וללמוד דף אחר דף כפי השגתו ורמת לימודו האישיים.

בכך פירש את מאמר הסיום 'אל תקרי הליכות', אל תאמץ לעצמך את ההנהגה שהיצר מבקש שתאמץ לעצמך, הנהגה של 'הליכות עולם לו', היינו שבודק ומנסה לחקות את הליכותיהם של כל בני העולם ולהעתיקם לו, 'אל תקרי' כך, 'אלא הלכות', כל אחד לפי ההליכה השייכת לו ולכוחותיו שקיבל מאת הבורא ית"ש, וזה הכח לסיים ולהתחיל מחדש במלא הכוח והעוצמה.

בסיום דבריו העלה כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את חשיבות לימוד הלכה בכל יום בנוסף ללימוד הדף היומי ושאר שיעורים, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון לבלתי היכשל במעשים שאינן על פי תורה והלכה ולדעת איך לחיות חיי יהודי כשר לעשות נח"ר לבורא ית"ש. 

בסיום אמירת הדרן והקדיש נפרץ סכר השמחה באחת ובריקוד קודש שערך זמן רב ובהתעלות רוחנית עצומה ריקד הקהל ופיזז לכבוד התורה ולומדיה.

בסיום ששה סדרי משנה התכבד ראש ישיבת קרעטשניף הרה"צ חיים מרדכי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר שליט"א לזכר נשמת חותנו כ"ק מרן אדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצוק"ל.

בפתיחת לימוד משניות פאה כתקנת גדולי ישראל להוסיף לימוד משנה אחת מסדר זרעים וטהרות שאין עליהם גמרות, נתכבד הרה"צ זלמן לייב שליט"א רב בית מדרש קרעטשניף במודיעין עילית – ברכפלד, ובפתיחת לימוד המחזור הי"ד בדף היומי נתכבד הרה"צ איתמר שליט"א רב ביהמ"ד בבני ברק.

דברי חיזוק והתעוררות ללימוד הקבוע מבלי להחסיר אפילו יום אחד של תורה נשא הרה"צ דוד משה שליט"א רב דקהילת הקודש בקרית קרעטשניף. בדבריו הנלהבים הזכיר את דברי חז"ל על רות המואביה שהגואל פלוני אלמוני לא חפץ לנשאה כי ידע שגם מואביה אסורה לישראל, ולא ידע את הדרש שנתחדש באותו יום בבית המדרש שדרשו מואבי ולא מואבית והיא מותרת להינשא, כי בדיוק באותו יום לא השתתף בלימוד בבית המדרש. מן הסתם היתה לו סיבה מוצדקת לאי הופעתו בשערי בית המדרש באותו יום, אבל במציאות הוא החסיר וזה עלה לו ביוקר רב. הוא הפסיד את הדרש הכה חשוב עבורו ועבור עתידו לעולם ועד.

לעומתו בועז שהיה באותו יום בבית המדרש שמע את הדרש והוא נשאה, וממנו יצאה והשתלשלה כל מלכות בית דוד וכל מסירת התורה לדורות הבאים. צא וראה מה חסרון יום אחד בבית המדרש יכול להפסיד לאדם.

לקראת ברכת המזון חולקו תעודות הוקרה למגידי השיעורים בקהל הקודש שחלקם מוסרים את שיעוריהם תמידים כסדרם כמעט יובל שנים בנאמנות ובמסירות בלעה"ר עד מאה ועשרים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא וחלקם שיעורים שנתייסדו בשנים מאוחרות יותר, ואף שיעורים שזה עתה נתייסדו והוכרז עליהם במעמד הקדוש לטובת בני הקהילה שלכל אחד יהא שיעור שמתאים לפי כוחו וזמנו ואפשרויותיו האישיות.

לאחר ברכת המזון עברו בני הקהילה בסך לקבל בקבוק יין של ברכה מאת כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, ובתחושת התרוממות הרוח וכוחות מחוזקים להמשך המסע שמתחדש בימים אלו התפזר הקהל לביתו באיחולים לבביים כי בעוד שבע שנים ומחצה יזכו כל קהל עדת להיות חתני השמחה בעצמם להיות ממסיימי הש"ס מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ומתוך ישוב הדעת והצלחה בכל העניינים.

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו