אחרי האזעקות, במועצה הדתית קברו את הגניזה באשדוד

קבורת גניזת סת"ם ברוב עם: ביוזמת יו"ר המועה"ד אשדוד הרב עובדיה דהן ובמעמד הרבנים הראשיים מעמד נכבד של קבורת הגניזה • הרב דהן: 'יש לצמצם ולהתבונן היטב מה מביאים לגניזה, לא כל נייר או עיתון יש לגנוז'

כמידי שנה התקיים מעמד נרגש של קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות פסולין במעמד הרבנים הראשיים הגר"ח פינטו הגר"י שיינין, וכן רבני שכונות הגר"ח קלמנוביץ הגר"מ לאופר הגר"י הרה"ג רבי יצחק אברג'ל בעל ה"ברכת יצחק", הרה"ג ר' מרדכי עמאר רב ק"ק איפיני בצרפת, הרב חיים בן חמו מרבני המועצה הדתית והמרכז את הגניזה בכל ימות השנה ויוזם הרעיון יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן.

השנה המעמד נדחה ולא התקיים בערב חג השבועות כמידי שנה עקב התקפת הטילים על העיר. הרבנים התאספו בחלקת קבורת סת"ם בסמוך לקברו של המרא דאתרא הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל, שם נכרה בור גדול להטמנת כדי החרס שבהם מוטמנים סת"ם שנפסלו ונאטמו בטיט כהלכה.

בתחילה נשא דברים הגר"י שיינין דיבר על קדושת ומעלת שברי הלוחות שיש להם קדושה גבוהה. גם ספרי תורה פסולין חל עליהם קדושה כמו ספר תורה כשר והם מביאים שמירה על העיר והזכיר את דברי הרמב"ם בחשיבות לגנוז את דברי הקודש הללו ושיבח את יו"ר המועה"ד הרב דהן והרב בן חמו העושים עבודת קודש בכל ענין בדיקת סת"ם לתושבי העיר והשימור על קדושת הגניזה.

הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו שציין לשבח את המעלה הגדולה של יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן עם יד ימינו הרב חיים בן חמו אשר במשך שנים רבות שומרים על המסורת במצוה גדולה ויקרה זו של חשיבות וקדושת גניזת כתבי הקודש וסת"ם, ואמר שבכדים הללו מוטמנים גוילים של ספרי תורה, אבל אותיות פורחות באוויר ויש בהן קדושה, בדבריו ציין את מנהג מרוקו שהיו עורכים מעמד זה ברוב עם לייקר את חשיבות הגניזה בעיני המון העם.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הזכיר את המבצע הגדול של המועצה הדתית לתושבי העיר בדיקת תפילין ומזוזות "חינם" מידי חודש בחודשו במועצה לתושבי העיר שיש בעירנו, ואכן בציבור יש התעוררות בענין.  בדבריו ציין לשבח את הרב בן-חמו העושה עבודת קודש בכל נושא הגניזה ובתרבות תורנית.

לסיום קרא הרב דהן, כי חשוב לציין לציבור הרחב בכל בית כנסת וקהילה: "לאחרונה יש ריבוי עלונים וחוברות המגיעים לבתי הכנסת, יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת שמות הקודש ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ולהכניסם בתיבה הפנימית, כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בבזיון".

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות, רב שכונה ורב מחלקת עירובין ציין את החביבות של התורה כשאנו עוסקים בכבוד ומשמרים את כתבי הקודש שנפסלו שדינם כתורה ממש, ובדבריו הביא את ההלכה שקדושת ספר התורה חלה גם על כסא המיוחד עליו מושיבים את ספר התורה כאשר כדברי המשנה ברורה לעיתים מזומנות היריעות הקדושות של ספר התורה נוגעות בכסא ובדופנותיו. כן שיבח את יו"ר המועה"ד הרב דהן המחזק מצוה יקרה זו מידי שנה בדרך של כבוד וקדושה מיוחדת בחרדת קודש בבית החיים, בסמוך לקברי הצדיקים בעיר.

בסיום הדברים, הרבנים הראשיים הגר"ח פינטו והגר"י שיינין יחד עם הרב עובדיה דהן הגישו את כד החרס אשר לתוכו הוכנסו יריעות של ספרי תורה ופרשיות תפילין ומזוזות שנפסלו, לידיו של הרב חיים בן חמו שירד לבור הגניזה והטמין את הכדים בזה אחר זה, לאחר מכן הרבנים והמשתתפים כיסו  בעפר את הבור.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו