Yonatan Sindel/Flash90

הממשלה אישרה: סגר מ-17:00 עד חמישי בבוקר, אין מאפיות בצאת החג

מהיום ב-17:00 ועד יום חמישי ב-5:00 לא יתאפשר לצאת להצטייד מחוץ לערים, בירושלים יקיימו את התקנות בהתאם למגבלות בחלקים מסויימים של העיר. עד ליום חמישי בשעה 2:00 לפנות בוקר לא ניתן יהיה להפעיל מקומות למכירת חמץ טרי, יתאפשר לקיים משלוחים

הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלה נוספת של היציאה למרחב הציבורי בתקופת חג פסח שני וחגיגות המימונה על מנת לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בישראל. הממשלה החליטה גם על הארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לעניין הגבלת מספר העובדים במקומות העבודה והרחבת הסכם היציאה לחופשה שחל על המגזר הציבורי.

על פי החלטת הממשלה, בתקופה שבין יום שלישי (היום) בשעה 17:00 ועד יום חמישי בשעה 5:00 לא יוכל אדם לצאת להצטייד מחוץ ליישוב מגוריו, במזון תרופות ומוצרים חיוניים וכן לשם קבלת שירותים חיוניים, למעט אם ביישוב מגוריו לא קיימים שירותים אלו, ואז יוכל לקבלם ביישוב הסמוך ליישוב מגוריו. תושבי העיר ירושלים יקיימו את התקנות בהתאם למגבלות התנועה הקיימות בחלקים מסויימים של העיר.

כמו כן, יציאה ממקום מגורים תתאפשר רק למרחב הציבורי לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים. נוסף על האמור, בתקופה שבין יום רביעי (מוצאי חג הפסח) בשעה 19:00 ועד ליום חמישי בשעה 2:00 לפנות בוקר לא ניתן יהיה להפעיל מקומות למכירת מזון, למעט מרכולים. המאפיות בתחומי הסופרים והמרכולים יהיו סגורות. משלוחי אוכל ימשיכו להיות מותרים.

ההגבלות הללו לא יחולו על יישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים. פעילות התחבורה הציבורית תופסק בתקופה שבין יום שני (אתמול) בשעה 20:00 ועד ליום חמישי בשעה 5:00. בתוך כך, תוקפן של תקנות שעת החירום (הגבלת פעילות) יוארכו עד ל-19 באפריל 2020.

בנוסף, הממשלה החליטה להאריך את את תוקפן של תקנות שעת חירום להגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה עד ל-19 באפריל 2020 בשעה 6:00.

על פי התקנות, במקום עבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מ-10 עובדים או 15% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. על אף האמור, רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח על כך למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה. (מתייחס למקום עבודה לא חיוני)

עוד נקבעו מגבלות בנוגע לנוכחות של עובדי מעטפת, שאינם עוסקים בליבת העבודה של המעסיק, במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, וכן מגבלות על קבלת קהל והנחייה על עבודה במשמרות ככל האפשר.

"משרד הבריאות שב וקורא לציבור להקפיד על ההוראות ולהישאר בבית בתקופת החג. על אף הסימנים המעודדים לכאורה, תחלואת הקורונה עדיין בישראל והיא יכולה לשוב ולפרוץ. אנו מתמודדים עדיין עם התחלואה שנוצרה סביב אירועי חג הפורים וצריכים להבטיח כי לא יווצר גל תחלואה בעקבות ימי החג הקרובים", נמסר בהודעה הלילה.

 

נתניהו: סגר ממחר בצהריים עד חמישי בבוקר, המאפיות לא ייפתחו בצאת החג

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו