שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – קריאה לממשלה: "סייעו לעסקים המשלבים בעלי מוגבלויות"

ארגון 'אהל שרה' העוסק מזה 40 שנה במתן שירותים לכ-650 בעלי מוגבלויות בתחום התעסוקה, חינוך ודיור - שלח הבוקר מכתב לשרי האוצר, הכלכלה והרווחה ובו ביקש לדון בסוגיית מצבם של העובדים בעלי המוגבלויות

ארגון 'אהל שרה' העוסק מזה 40 שנה במתן שירותים לכ-650 בעלי מוגבלויות בתחום התעסוקה, חינוך ודיור – שלח הבוקר מכתב לשרי האוצר, הכלכלה והרווחה וגורמים רלוונטים נוספים, ובו ביקש לדון בסוגיית מצבם של העובדים בעלי המוגבלויות, ובחלקה של המדינה בעידוד המעסיקים.

במכתב פירטה מנהלת 'אהל שרה' הגב' מלכה וינברג על קושי שילובם של אנשים בעלי מוגבלויות בהעסקה בקהילה, עקב היעדר מודעות מתאימה.

במכתב נכתב: "אנו רואים לנכון לבקש מכבוד השרים לדון בסוגיית מצבם של העובדים בעלי המוגבלויות וחלקה של המדינה בעידוד מעסיקים להעסיק אנשים אלה.
אהל שרה הינו ארגון העוסק למעלה מ 40 שנה במתן רצף שירותים לאוכלוסיות עם מוגבלויות בתחום החינוך הדיור והתעסוקה. בהתאמה לתפיסות העדכניות אנו מקדמים את החניכים לשילוב בתעסוקה ובקהילה.

מידי יום אנחנו מוציאים עשרות חניכות וחניכים לתעסוקה בקהילה, במפעלים, בארגונים, ובבתי מלאכה, ועוד עשרות המועסקים בעבודות המגיעות אלינו, אל מרכז התעסוקה המונה מעל 100 נשים ואנשים עם מוגבלויות.

במהלך שנים רבות של פעילות בתחום תעסוקת בעלי מוגבלויות נוכחנו לראות כי ישנם מעסיקים רבים אשר נמנעים מהעסקת בעלי מוגבלויות ולא רק בגלל היעדר מודעות מתאימה. נראה כי תמריצים נכונים מהמדינה יביאו לכך שמעסיקים נוספים יעסיקו עובדים בעלי מוגבלויות.
לכן באנו להציע לכבוד השרים לצאת לדרך חדשה שתדחה אחת ולתמיד את הסטראוטיפים ודחיית שילוב האוכלוסייה בעסקים ומאידך תביא לעידוד שילוב בעלי מוגבלויות בעסקים.

אנו מודים ומעריכים את ההטבות וההשתתפות שהמדינה מציעה למעסיקים כיום אך מניסיוננו ההטבות הללו לא הקלו ולא הם שהביאו את הסכמת המעסיקים לשילוב (ואנו חשים כי בכל שילוב נדרשים מאיתנו מאמצים כבירים והרבה אנרגיות עד למציאת מעסיק אחד שניאות מתוך רבים המסרבים).

מתוך הניסיון שצברנו מהשטח, אנו מעוניינים להציע בפניכם דרכים שיתרמו להעלאת המוטיבציה בקרב מעסיקים ולהעלאת אחוז בעלי המוגבלויות המשולבים בתעסוקה: לנסח קריטריונים להשתתפות בשכר העובדים בעלי המוגבלויות (אחוז מועסקים בעלי מוגבלויות מסך כלל המועסקים, אחוז המשרה של בעלי המוגבלויות וקריטריונים דומים).

בנוסף כתבו, הענקת תמריץ חד פעמי משמעותי לעסקים העומדים בקריטריונים שונים בשילוב, הענקת פרס לעסקים המשלבים אנשים עם מוגבלות בהתאם לקריטריונים למצוינות ולשילוב מיטבי.

בארגון אהל שרה מתכוונים לקדם את הנושא עד לתום טיפולם המסור של הממשלה והמשרדים השונים במטרה לסייע לאותם בעלי מוגבלויות.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו