משרד הבריאות אוסר קיום הלכות צניעות

ברחבי הארץ פזורות קופות חולים בהפרדה על פי דרישת התושבים | משרד הבריאות הודיע כי לא יינתנו שירותים בהפרדה | כל הפרדה תידרש לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה

משרד הבריאות מבקש לבטל את הדרישה הבסיסית של אנשים הדורשים לחיות על פי דעת תורה והלכה, ולפיכך יצאה ההוראה, כי לא יינתנו בקופות החולים, שירותי בריאות בהפרדה בין גברים לנשים.

קרא עוד:

[postim]

הסמנכ"לית לפיקוח על קופות החולים בפועל במשרד הבריאות, רויטל טופר-חבר טוב, הודיעה כי ייאסר מעתה הקמת מרפאות בקופות החולים שיש בהן כל סממן של הפרדה בין נשים לגברים. יש לציין כי ההנחיות החדשות בעניין הפרדה בין נשים לגברים, גם באוטובוסים וגם בקופות החולים, הגיעה לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה קיבל את מסקנות הועדה שהקים למניעת הדרת נשים.

קופות חולים בהפרדה, קיימות בעיקר בשכונות חרדיות בירושלים ובבית שמש. לאחר בדיקת משרד הבריאות נקבע, כי שירותים אלו הניתנים בהפרדה, "עלולים לפגוע בשוויון נשים ובכבודן כמשמעותו במשפט הישראלי ואולי אף במקרים מסוימים ליצור פגיעה בנגישות לשירותים מסוימים".

לידי TheMarkerהגיע מסמך שבו קבוצה של כמה עשרות חרדים עורכת מעין "מכרז" בין קופות החולים, שבו היא מודיעה כי "נשקול לעבור לקופה המכבדת את רגשותינו, בכך שהשירות הניתן בה ניתן באופן צנוע, מכובד והולם, כשהדברים מעוגנים בקוד אתיקה המחייב את כלל העובדות ובמדי עבודה בהם הצניעות מקובעת".

ההנחיה החדשה מחייבת כניסה אחת וכן חדר המתנה גדול נוסף, בו יוכלו לשבת באופן מעורב גברים ונשים. במקרים שבהם מספקת הקופה שירותים במבנים המיועדים לגברים או לנשים בלבד, עליה להציג בפני משרד הבריאות תוכנית לביטול הדרגתי של ההפרדה במשך תקופה שלא תעלה על שנתיים.

בכל מקרה בו קופת חולים תבקש לבצע הפרדה במתן שירותים בין גברים לנשים, יהיה עליה לבקש אישור ממשרד הבריאות שייבחן בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה. גם אז, קובע הנוהל, בקשות מסוג זה יאושרו מעתה רק לפרקי זמן מוגבלים.

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
3 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

"רשעות לשמה"

עכשיו אתם מבינים למ הזוהר הקדש אומר שבדור משיח כל הקלפות מכל הדורות יהיו?

האדמו"ר מסאטמער זצ"ל אמר כבר לפני 60 בתשי"ג שבפלסטין הכבושה יהודי חרדי לא יוכל לחיות מתי יתפגרו כבר כל הארורים האלו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו