צילומים: האחים לענטשעווסקי

תיעוד ענק: נכד האדמו"ר מבעלזא בביקור בארה"ב

ביקור הרה"ג רבי שלום רוקח שליט"א נכד מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א בארה"ב • צילומים: האחים לענטשעווסקי

הרה"ג רבי שלום שליט"א במסר מיוחד ומרטיט בשם זקינו הרבי שליט"א:

'כל אלו התורמים כעת כסף, הם נשמות של בעלזא מפעם והנשמות שמחים עמם עכשיו, ואתם מגיעים כל רבוה"ק אדמור"י בית בעלזא לשמוח עמם ביחד'

הרה"ג רבי שלום רוקח שליט"א נכדו בכורו וחביבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שנסע במיוחד לארה"ב ליממה אחת להשתתף ולשאת דברים במעמד 'אדיר במלוכה', שהתקיימה באולם החדש בבנין הת"ת הגדול והמפואר דחסידי בעלזא בבורו פארק, לקראת המגבית 'כתר מלוכה' שתתקיים בשבוע הקרוב לרגל השלמת הבנין המפואר ולקראת חגיגת חנוכת הבית שתיערך בקרוב:

בין הדברים אמר: 'הבנין הזה היא לא רק מבנה שיהיה לילדים איפה ללמוד בהרחבת הדעת, ביישוב הדעת עם כל המעלות הכרוכות בכך, אלא זה מבנה שישמש כמרכז החיים של חסידות בעלזא פה באמריקה, ויביא להתרוממות קרן התורה והחסידות לציבור אנ"ש בפרט ולכל החסידים בבורו פארק בכלל. בכל העולם יודעים לומר על התלמוד תורה באמריקה, התלמוד תורה בה' הידועה הכוונה לתלמוד תורה בבורו פארק, בגלל שזהו עיקר קיום התורה והיהדות, וכולנו נדרשים לשבור ולפרוץ את הקשיים שישנם'.

'אדרבה ! לפום צערא אגרא! ככל שנשאף ונשתדל יותר למען דורותינו ולמען קיום היהדות, נזכה ליותר סייעתא דשמיא ולעוד השראת השכינה. אנו רואים כל הזמן שזה החיים של מרן שליט"א והולך בנפשו, ובטוח שמי שתורם במסירות נפש, ויעשה יותר מכפי יכולתו למעלה מכוחותיו, זקיני שליט"א יהיה לו אסיר תודה כל ימי חייו. אנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות לתרום בעד הענין במסירות נפש, מתוך רצון ותקווה שבקרוב ממש לא יוכלו יותר לתרום במסירות נפש לבניין הקדוש הגדול'.

ופה הביא את הדברים המרטיטים ששמע מזקינו הגדול בעת שנפרד ממנו לשלום טרם נסיעתו ואמר: 'שמעתי דיבורים נדירים מאוד שזעזעו אותי לגמרי, ולכאורה הייתי צריך להקדים באמירת לשם ייחוד במיוחד לדיבורים האלו, והתחיל שזקינו הראה לו קטע מהספר 'דברי יחזקאל' על פרשת משפטים עה"פ 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' ואלין סודרא דגולגליא, וכששאל את זקינו למה הכוונה ענה: "איך מיין צו זאגן אז די אלע וואס געבן דא יעצט זענען נשמות פון בעלזא פון אמאל, און די נשמות פרייען זיך יעצט מיט, און מיט זיי קומען די בעלזער רבי'ס זיך מיט פרייען מיט זיי" ["התכוונתי לומר שכל אלו התורמים כעת כסף, הם נשמות של בעלזא מפעם, והנשמות שמחים עמם עכשיו, ואתם מגיעים כל רבוה"ק אדמור"י בית בעלזא לשמוח עמם ביחד"].

לאחר שעל כל פני הציבור עברה רטט דקדושה מהדיבורים המיוחדים שנאמרו בשם הרבי שליט"א לציבור החסידים בבורו פארק הוסיף ואמר: 'הדברים מדברים בעד עצמם, קשה לי מאוד להסביר את הדברים, למיטב הבנתי הכוונה שזה עדיין הרבה יותר מסתם לתת כסף גשמי, ויש לזה משמעות הרבה יותר גבוהה ועמוקה, לא לחינם, יש השוואה בין הבניין המפואר הזה לבנין ביהמ"ד הגדול בירושלים'.

וסיים בברכה מיוחדת: "יה"ר שיוכלו לסיים את הבניין בקרוב ובניקל, שהמגבית והקמפיין יעברו בשעה טובה ומוצלחת ויצליחו, ואפילו לאלו שאין להם כעת את האפשרות וקשה להם לתרום, כתיב בתורה בפרשת השבוע: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", וכפי שפירש כ"ק מרן מהר"ש זי"ע. אנו בטוחים שלאחר המעמד הערב יוכל כל אחד להיות במצב של 'ידבנו לבו', ומבטיח שיהיה שפע רב, פרנסה בריווח ובניקל ושיתקיים בנו 'תקחו את תרומתי'.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture