צילום: א. אייזנבך

הגרא"פ מוטצען בתפילת שחרית במערת המכפלה • גלריה

רב קרית הבעש"ט בפתח תקוה הגאון רבי אפרים פישל  מוטצען שליט"א הגיע לתפילת שחרית במערת המכפלה בעיר האבות חברון לרגל ימי השובבי"ם • צילום: א. אייזנבאך

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו