Miriam Alster/Flash90

גפני: "איחוד מוקדי החירום הטלפוניים – צו השעה"

יו"ר ועדת הכספים מבטיח כי מיד עם כינון הכנסת הבאה יפעל לקדם הצעת החוק לאחד את כלל מוקדי החירום למוקד אחד מרכזי: "אני יכול לומר בצער רב כי אילולא זה, האסונות האחרונים של השיטפונות ברחבי הארץ היו יכולים להימנע" איחוד מוקדי החירום הטלפוניים – צו השעה! בכוונתי לקדם את החוק בכל הכוח מיד עם כינון הכנסת הבאה, כפי שקיים במדינות אחרות בעולם.

על רקע האסונות האחרונים ושורת הכשלים שהתחוללו בעקבות מזג האוויר הקשה מבהיר יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני כי מיד עם כינון הכנסת הבאה, הוא יפעל לקדם את הצעת החוק שכבר אושרה בעבר בקריאה טרומית, לאחד את כלל מוקדי החירום למוקד אחד מרכזי.

הצעת החוק אושרה כאמור בקריאה טרומית בכנסת ה-18 על ידי חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה). על פי הצעת החוק קווי החירום יאוחדו למספר טלפוני אחד, שאליו ניתן יהיה להתקשר בעת חירום, באמצעות חיוג מקוצר וללא תשלום כדוגמת ארצות הברית במספר החירום 911. במוקד של קווי החירום יהיה מענה אנושי לפניות החירום של הציבור, שיפנה את המתקשרים לגורמים המתאימים לטיפול באירוע.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי שירותי ההצלה השונים, כגון משטרת ישראל, מגן דוד אדום, מכבי האש, איחוד הצלה, זק"א וגופים נוספים מפעילים מוקדי חירום נפרדים, שלכל אחד מהם מספר טלפון אחר, ואנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים מאיישים כל מוקד.

במצבי מצוקה מתקשים הנזקקים לשירותי ההצלה, ובהם ילדים וזקנים, לזכור מספרי טלפון שונים, קושי זה עלול לגרום לאיבוד זמן יקר הדרוש להצלת חיים, הן באירועים שבהם אדם מזעיק רק אחד משירותי ההצלה המפעילים מוקד חירום, והן באירועים שבהם יש להזעיק כמה שירותי הצלה במקביל, באמצעות פנייה נפרדת לכל אחד מהם.

הצעת החוק הזו נועדה להקל את החיוג למוקדי החירום של שירותי ההצלה על ידי איחודם למוקד אחד, שאותו יאיישו נציגי משטרת ישראל, מגן דוד אדום, מכבי האש, איחוד הצלה, זק"א וכל גוף אחר שיקבע השר כהגדרתו בחוק שהוצע. איחוד מוקדי החירום יקל על האזרחים, שכן בעת מצוקה הם לא יצטרכו לזכור יותר ממספר טלפון אחד ויוכלו לקבל סיוע מהיר משירותי ההצלה העיקריים. החוק אף יקל על שירותי ההצלה, במקרים רבים בהם כמה גורמים נדרשים לתת סיוע במקביל.

יוזם החוק, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, אומר כי הצעת החוק עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת והעברה לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה ראשונה, אולם גורמים אינטרסנטים לא נתנו לזה להתקדם. "אני יכול לומר בצער רב כי אילולא זה, האסונות האחרונים של השיטפונות ברחבי הארץ היו יכולים להימנע, מכיוון שהטלפון היה עובר לכלל המוקדים של ההצלה וכל הגורמים היו מקבלים את הדיווח".

"היום ברור לכולם שהצעת החוק הזו נחוצה וחשובה להצלת חיי אדם. בכוונתי לקדם את החוק בכל הכוח מיד עם כינון הכנסת הבאה, כפי שקיים במדינות אחרות בעולם, וכפי מוקד החירום 911 הקיים בארצות הברית, איחוד מוקדי החירום הטלפוניים הוא צו השעה", דברי גפני.

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

מה לעשות אנו עדיין בעידן הקרח מדינת עולם שלישי זה א.ב בהצלת חיים רק פה אצלנו עד שלא נהרגים כמות מסויימת לא זזים בושה

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו