עם התחלת לימוד מסכת עירובין בדף היומי: התקיימו מעמדי חלוקת תעודות לרבנים ולמפקחי עירובין

עם התחלת לימוד מסכת "עירובין" במסגרת דף היומי: התקיימו מעמדי חלוקת תעודות המלצה לרבנים ולמפקחי עירובין, שמחה בעולמה של תורה והלכה בצאתו של הספר המבוקש "הדרכה לרבנים ולמפקחי עירובין" ע"י הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב מחלקת העירובין הארצית

בשבוע האחרון לאחר סדרה של שיעורי עיון והלכה למעשה תוך כדי ירידה לשטח ולעקוב מקרוב כיצד פועל העירוב בשכונות בגנים וברובעים וכו' התקיים מעמד חלוקת תעודות לאברכים "מפקחי עירובין" לאחר שעמדו בהצלחה בכור המבחן. בין מקבלי התעודות נמנית קבוצה גדולה של אברכים ומורי הוראה תושבי העיר.

הגר"ח קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר, רב שכונה ורב מחלקת עירובין הארצית נקרא ע"י הרבנות הראשית ורבני ערים להעלות את נושא העירובין לתודעת רבני ישראל, מאחר שקיים חוסר של מפקחי עירובין בישובים רבים וכידוע שבניית עירוב כדין, כרוכה במרכיבים הלכתיים רבים אשר בחלקם הגדול הינם מעשיים הן בעירובין העירוניים והן בעירובין השכונתיים הנבנים במקומות ישוב רבים בארץ.

לשם כך קיים הגר"ח קלמנוביץ סידרה ארוכה של שיעורי הלכה באשדוד, ירושלים, מודיעין עילית, להכשרת רבנים ומפקחי עירובין בהם השתתף ציבור גדול של אברכים ומורי הוראה.

מרכז הלימוד התבסס על פי הספר "הדרכה לרבנים ולמפקחי עירובין" שיצאה לאור בימים אלו ע"י הרב קלמנוביץ. ספר זה הוא המשך של סדרת הספרים הקודמים שיצאו לאור עד עתה, בו רוכזו עיקרי הדינים של תמצית השאלות ההלכתיות בבניית העירוב המצויות בימינו כמו: דיני צורת הפתח, דיני מחיצות, דיני תל המתלקט, דיני גשרים, ועוד.

פרק נרחב מחוברת זו עוסק בפתרון הבעיות ההלכתיות של שדות זרעים המצויות מאוד במושבים בו קיימות שדות חקלאיות רבות בתחום המושב.

בספר משולבים מאות ציורים הממחישים את השאלות ההלכתיות, ואת המענה ההלכתי לפיתרון שאלות אלו המבוסס על פי דברי גדולי הפוסקים מתקופות קודמות ומתקופתינו. ספר זה אמור לשמש כאבן יסוד של כל השאלות המעשיות הנדרשות לידע המקצועי של רבנים ומפקחי עירובין.

שיעורי ההלכה של הגר"ח קלמנוביץ רוכזו ונערכו בספר ע"י הרב רפאל ברוך ביטאן – מחשובי האברכים בישיבת מיר ומשומעי השיעורים ונכדו של הגה"צ רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל ראב"ד מקנאס שבמרוקו.

פעילות מבורכת זו התקיימה בעידודו של הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית באשדוד, אשר רואה בכך גם משימה חשובה לחיזוק לימוד "דף היומי" שבימים אלו מתחיל את המסלול בלימוד מסכת "עירובין". הרה"ר הגה"צ רבי חיים פינטו שמח לשמוע על ההצלחה שמורי הוראה ואברכים קבלו תעודות "מפקחי עירובין" ובירך בחביבות רבה את הגר"ח קלמנוביץ על ספרו החדש והחשוב המיועד בעיקר לרבנים ולמפקחי עירובין ובירכו שימשיך עוד להגדיל תורה ולהאדירה.

ארגון "בנועם" בראשותו של הרב ישראל מאיר ריאני נרתם לסייע לפעילות חשובה זו, וביוזמתו התקיימו לאחרונה סיורי עירובין במושבים שונים לצורך המחשת הבעיות ההלכתיות הקיימות בשטח.

במעמד הושמעו דברי סיכום מפי מרכז ויוזם השיעורים והפעילות הרב מאיר רותן מחשובי האברכים בכולל "עטרת שלמה" שבקרית ספר, אשר הדגיש בדבריו את החשיבות הרבה של הכשרת האברכים לרבנים ומפקחי עירובין האמורה לסייע רבות ליעוץ וסיוע בעירוב במקומות שונים בארץ.

האברכים ומורי ההוראה קבלו את התעודות מהגר"ח קלמנביץ בצירוף מכתביהם של הרבנים הראשיים הראש"ל הגר"י יוסף והגר"ד לאו הסומכים את ידיהם על פעילותו המבורכת של הגר"ח קלמנוביץ בתחום העירובין.

לקראת התחלת לימוד מסכת "עירובין" במסגרת לימוד דף היומי אמורה להיפתח סידרה נוספת של שיעורי הסמכה לרבנים ולמפקחי עירובין באשדוד ובמקומות שונים בארץ. בדבר פרטים ניתן לפנות טל. 052-7616873.

 

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו