רב להושיע – ר' ישעיל'עס צדקה

רבי ישעי'לע קערעסטירער! מי לא שמע את השם הקדוש הזה? מי לא מכיר אלפי הסיפורים על צדקת פזרונו, על הכנסת אורחים אצלו, על המלוה מלכה'ס שבאו אליו מידי מוצ"ש מקרוב ומרחוק?. ועל הישועות בגשמיות וברוחניות שפעלו אצלו?

אמנם עומדים אנחנו בשבוע של ההילולא קדישא ה-93 אבל מורשתו עדיין ממשיכה על ידי נכדיו שיחיו הנושאים בגאון את צוואת קדשו לצאצאיו שימשיכו את מפעל החסד שלו כפי שכותב חתנו הגה"צ רבי שמואל גראס זצ"ל בספרו "אם ימשיכו לפעול במעשה צדקה וחסד כמו בחיים חיותי יוכלו להמשיך כמו בחיי"

'רב להושיע' היא המפעל הממשיכה את מפעל הקדוש שאותו הקים והחזיק רבי ישעי'לע זי"ע בחמישים שנות הנהגתו והמשיך אחריו על ידי בנו ממלא מקומו רבי אברהמ'לע, ועבר מידיו לידי חתנו כבנו ממלא מקומו רבי מאיר יוסף הי"ד זי"ע, וכהיום נכדי האדמו"רים זי"ע העומדים בראש ארגון 'רב להושיע' ממשיכים את דרכי אבותיהם הק' לבית קערעסטיר.
בראש הארגון 'רב להושיע' עומדים הגאוה"צ רבנים ואדמו"רים נכדי הרה"ק רבי ישעי'לע וצאצאיו ממלאי מקומו וממשיכי דרכו זי"ע בארץ ובעולם, ואת דרכה מלוים בקביעות גדולי ומאורי הדור שנתנו מהודם על הארגון והעוסקים במלאכת הקודש, ועצותיהם וברכותיהם מלוים את פעילות הארגון על כל צעד ושעל.
גולת הכותרת של פעילות רב להושיע, הוא חלוקת אלפי מטרנות (איסומיל וסימילק כפי הצורך) מידי חודש למשפחות נזקקות. פרוייקט חשוב לא פחות הוא הדאגה לבחורי הישיבה הרבים השוהים בישיבות בירושלים, אם בשבת יש רבים המארחים אותם על שולחנם, הרי שבערב שבת ובמוצאי שבתות כשאין ארוחות מסודרות בישיבות, רב להושיע מעניק להם 'טועמיה' בנוסח קערעסטיר בערב שבת, ומלוה מלכה עשירה במוצ"ש מידי שבוע בשבוע.
מקום מיוחד בדמותו של הרה"ק רבי ישעי'לע תופסת הקמיעות הקדושים שהיה כותב ומחלק בחיים כמו גם חלוקת סוכר מבורך לברכה לרפואה ולשמירה, עדיין חיים אתנו יהודים בודדים שהם או הוריהם קבלו קמיע מידיו הקדושות של רבי ישעי'לע ושרדו את כל מוראות השואה האיומה בזכות הקמיע הקדוש. ניסים וישועות רבות נמסרים מאב לבן שחוללו הקמיעות האלו.
גם בידי נכדיו נמצא אחד הקמיעות שהעניק בחייו, 'רב להושיע' כממשיכי דרכו של רבי ישעי'לע ברצותם לזכות את ישראל מברכותיו והשפעותיו שהבטיח רבי ישעי'לע להשפיע על כל מי שיחזיק ויתמוך במפעליו, מינו אחד מנכדי רבי ישעי'לע שקיבל את סוד הקמיע, שימשיך לכתוב את הקמיע כפי שנוסחה על ידי רבי ישעי'לע, וכל מי שמקבל על עצמו להחזיק תינוק שנה שלימה מקבל לידיו הקמיע הקדוש.
רבים הם הסיפורים המגיעים למשרדי רב להושיע בארץ ובעולם על ישועות נפלאות שראו אנשים התורמים ל'קופת רב להושיע', נביא רק אחד מהם לדוגמא.
הרב ש.מ. ממאנסי הינו איש עסקים שנקלע למצב ביש כאשר באחד העסקאות שלו נתבע לדין ע"י גוי שרצה לנשלו מנכסיו, המשפט נקבע ליום ה' פ' ויגש, בימים שלפני המשפט ר' ש. עם עורכי הדין שלו לבנות את קו ההגנה שלהם, אבל העורך דין לא היה איש בשורות, כאשרעלפניו נראה שמצבו מסובך עד בלתי אפשרי שיצליח.
ר' ש. הסתובב מודאג ומלא חששות, כאשר על המשקל עומד להפסיד כל כספו, וגם לשקוע בחובות עצומים במיד ולא יזכה במשפט, ומאידך אם כן יזכה, הוא עדיין יצטרך הרבה כסף להעמיד את העסק חזרה על שני רגליים בריאות.
הימים שלפני המשפט ימי החנוכה היו מאוד מתוחים, הנה נודע לר' ש. על קופת החסד 'רב להושיע' שעל שמו ולזכרו הממשיכה את דרכו בפעולות חסד של הרה"ק רבי ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע, נאמר לו שאפשר לשלוח קוויטליך על ציון הקודש שיקראו ביום זאת חנוכה (שהיה ביום ב' ויגש ג' ימים לפני המשפט), צלצל ר' ש. במוצאי יום זאת חנוכה לאחד מנכדי הרה"ק רבי ישעי'לע זי"ע אשר ידיו רב לו במפעל הצדקה, וביקש לדעת אם עדיין אפשר לשלוח קוויטל שיקראו על הציון בהבטיחו שאם יזכה במשפט ינדב סכום חלוקה לחודש הבעל"ט.
הנכד יצר קשר עם שליח הקופה שעדיין שהה בקערעסטיר, ומסר לו השם להזכרה, בבקשה מיוחדת שיעתיר על הציון הקדוש שיזכה במשפט חוץ לדרך הטבע, בפרט כאשר מולו עומד ערל טמא, ובעז"ה אם יזכה במשפט ינדב סכום גדול לקופת החסד שעל שמו וזכרו הטהור.
ביום ה' ויגש אחה"צ התקשר ר' ש.מ לנכד הרה"ק בשמחה גדולה, ומבשרו אשר ב"ה אחרי שעות קשות ומתוחות זכהבמשפט וטענותיו התקבלו עד לאחד. ואם כי כעת נדרש לו סכום גדול להציל את עסקיו אבל ב"ה הי' לו ישועה גדולה.
כעבור שבוע ימים ביום א' שמות התקיים חתונה אצל אחד מנכדי רבי ישעי'לע זיע הלך ר' ש.מ הנ"ל לחתונה בהעלותו על זכרונו אשר האבות הקדושים יורדים משמי מעל, ובוודאי שגם ר' ישעי'לע נמצא ביניהם וזה הזדמנות להכיר טובה לר' ישעי'לע על הישועה הגדולה שזכה אליו בזכותו.
בעודו נמצא באולם החתונה, ניגש אליו יהודי בשאלה, האתם ש.מ. ענה ר' ש. בחיוב, אמר לו האיש, אני רוצה להיכנס אתכם לשותפות בעסק שלכם, ואני מוכן להשתתף בסכום גדול, כאשר נקב בסכום גדול אשר בזה הצליח ר' ש. להעמיד מסחרו על עמדו, וראה בחוש איך שזכות הצדיק מגין בעדו כאשר קיבל ישועתו במלואו.
כאשר עומדים בפתחו של יומא דהילולא קדישא, ניתן הזדמנות לכל אחד להיות שותף בצדקת ר' ישעי'לע בארגון 'רב להושיע' בהנהלת נכדיו ולזכות לכל הברכות וכל הישועות בגשמיות וברוחניות. זכותו יגן עלינו.

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
4 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

מה המספר של רב להושיע
ומה הרב מקרעסטיר מבטיח

1800202233

הח"ח כותב תמהני שאנשים מוכנים לשלם על סגולות
במקום לומר יהא שמיה רבא כמו שצריך,
בערך כך הלשון

זו לא סגולה זה חסד
סליחחחחחחחחה

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו