Olivier Fitoussi/Flash90

דוח המבקר חושף: על מה ש"ס נקנסה ובכמה 'דגל התורה' חרגה? • כל הפרטים

דוח המבקר על הוצאות המפלגות פורסם הבוקר ומתייחס לתעמולה הפוליטית ברשתות החברתיות: "יש אינדיקציות שמפלגות מפעילות חשבונות פיקטיביים". וגם: אילו מפלגות נקנסו ובאילו סכומים ומי הן המפלגות שקיבלו ציון חיובי?

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם הבוקר (שלישי) את דוח מימון המפלגות לכנסות ה- 21 וה- 22 וקורא לכנסת לפעול לחקיקה שמסדירה כללים ומגבלות לפרסומי תעמולה פוליטיים ברשתות החברתיות, וכן לשקול הטלת סנקציות על מפלגות שיפרו את הוראות החוק בנושא.

בדוח המבקר נכתב כי "עולה חשש כי ברשתות החברתיות מתקיים שיח רחב היקף המתיימר להיות אותנטי, שעלול ליצור הטעיה של הציבור ואף להטות את דעת הקהל לטובת סיעות או נגדן, ובכך הוא עלול להשפיע על תוצאות הבחירות". המבקר מצא כי המפלגות הפעילו חשבונות לפעילות פוליטית ותעמולתית. במחקר שעשו במשרד המבקר נמצאו אינדיקציות לכך שסיעות רוכשות חשבונות פייסבוק וטוויטר ומפעילות חשבונות פיקטיביים.

כל המפלגות שנדרשו להגיב לממצאי התחקיר הכחישו שרכשו חשבונות לקידום המפלגה או הפעילו פרופילים פיקטיביים, והמבקר קורא לכנסת לפעול להסדרת הנושא של פרסומים אנונימיים גם מול הרשתות החברתיות עצמן.

המבקר מפרסם גם את דוחות ההוצאות וההכנסות של הסיעות והמפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-21 ולכנסת ה-22 וכן סקירה של המאזנים הכספיים שלהן בחודשים שקדמו לאותן מערכות בחירות.

הדוח מגלה את הגירעונות הגדולים שהמפלגות צברו בשתי מערכות הבחירות הראשונות ושהמאזן החשבונאי שלהם טרם הושלם, גם אחרי עוד שתי מערכות בחירות שנערכו מאז. המבקר בוחן אם המפלגות ניהלו את החשבונות שלהן בהתאם להנחיות ואם ההוצאות וההכנסות שלהן עמדו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק, ובכל מקרה שלא, הוא רשאי לקנוס אותה ולשלול ממנה מימון שהיא מקבלת מהמדינה.

לפי הדוח, מפלגת השלטון לשעבר, הליכוד, יצאה ממערכת הבחירות במועד א' עם גירעון של 21 מיליון שקלים וממערכת הבחירות השנייה עם גירעון של 38 מיליון שקלים. המבקר ציין כי הגירעון של המפלגה רק גדל עוד יותר בבחירות שעברו מאז. הליכוד ננזף ונקנס ב200 אלף שקלים על חריגה מתקרת ההוצאות המותרות בבחירות ספטמבר 2019, וב50 אלף שקלים על אירועי הליכודיאדה/לאומיאדה – הכינוס השנתי של נבחרי ופעילי הליכוד באילת.

המבקר קבע כי האירוע מהווה תרומה אסורה לסיעת הליכוד. "קיום אירועי הליכודיאדה נדון בהרחבה בדו"חות הביקורת שעסקו בחשבונות סיעת הליכוד בשלוש התקופות השוטפות הקודמות, וממצאי הביקורת העלו כי מתקיימים מאפיינים רבים המעידים על קשר ישיר ומובהק בין אירועים אלה לסיעה ועל תרומתם לקידום ענייני הסיעה", כתב המבקר.

גם מפלגת העבודה שבראשה עמד בבחירות הראשונות אבי גבאי סיימה עם גירעון של 13 מיליון שקלים, הימין החדש של נפתלי בנט, שכזכור לא עברה אז את אחוז החסימה, סיימה עם גירעון של 8.5 מיליון שקלים, וש"ס עם גירעון של 7.5 מיליון.

בנוסף לכך, ש"ס נקנסה ב-50 אלף שקלים בגין תעמולה אסורה בעקבות סרטונים ששידרה בעמוד הפייסבוק שלה מאירועים שנערכו במימון ממשלתי. בל"ד נקנסה ב-20 אלף שקלים על קייטנה לילדים שהיא מפעילה ומסבסדת, נושא שעולה בכל דוחות מבקר המדינה בשנים האחרונות. המבקר קובע כי בסבסוד הקייטנה יש הטבה כספית ישירה למשפחות המשתתפים ולכן זו הוצאה חריגה שיש לדווח עליה.

כמו כן, שלוש מפלגות נקנסו בעקבות חריגה מרף ההוצאות הכספיות המאושרות על פי חוק. דגל התורה (סיעה ביהדות התורה) חרגה בכ-370 אלף שקלים ונקנסה בסכום של 30 אלף שקלים, מרצ חרגה בכ-870 אלף שקלים וקיבלה קנס של 75 אלף שקלים, ותע"ל חרגה בסכום ענק של כשני מיליון שקלים ונקנסה ב-100 אלף שקלים. יש גם מפלגות שסיימו את הסבב הראשון עם עודף תקציבי, בהן תל"ם של משה (בוגי) יעלון, גשר של אורלי לוי-אבקסיס, הבית היהודי, אח"י וחד"ש.

מבקר המדינה חשף גם התנהלות כספית לא תקינה של מפלגת תל"ם בראשות שר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון. לפי הדו"ח, יעלון גייס כספים לעמותה שבראשה עמד עוד לפני הבחירות שימשו לכיסוי גירעונות של המפלגה אחרי הבחירות. זאת למרות שקיימת הפרדה בין התקופה של לפני הבחירות לתקופת הבחירות עצמה, שם החוק מגביל איסוף תרומות והוצאות כספיות במסגרת חוק מימון מפלגות.

"יוצא אפוא שתרומות שקיבל המתמודד באמצעות העמותה לפני תקופת הבחירות ואשר אינן עומדות במגבלות הקבועות בחוק המפלגות לעניין תקופת ההסדר, שימשו למימון הוצאותיו אשר עלו על הכנסותיו בתקופת ההסדר", כתב המבקר. יעלון הגיב וטען שפעל בתום לב: "שכן חוק המפלגות אינו מטיל מגבלות על גיוס תרומות לפני תקופת ההסדר, ואף אינו אוסר על שימוש בתרומות שגויסו לפני תקופת ההסדר למימון פעילות בתקופת ההסדר". המבקר החליט לקנוס את יעלון ב-50 אלף שקלים.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו