Yonatan Sindel/Flash90

אנגלמן: "נבדוק בפרשת NSO גם את התנהלות הפרקליטות ומ' המשפטים"

מבקר המדינה התייחס לפרסומי כלכליסט ואמר כי "אם הפרסומים נכונים - מדובר ברמיסה של ערכי הדמוקרטיה". לדבריו, "נבדוק גם את התנהלות גורמים אחרים בכלים האלו". המבקר הזכיר שורה של ליקויים בהתנהלות הפרקליטות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התייחס היום (שלישי) לפרסומים האחרונים על שימוש לכאורה של המשטרה בתוכנות של NSO. בוועידת ירושלים של ערוץ 7 ובשבע אמר המבקר כי "הפרסומים האחרונים, לגבי השימוש בתוכנות רוגלה כלפי אזרחים שונים, ככל שהם נכונים, הם חתירה ורמיסה של ערכי הדמוקרטיה ופגיעה חמורה בפרטיות".

אנגלמן הוסיף כי "כפי שהודעתי, משרד מבקר המדינה מבצע ביקורת על השימוש של המשטרה באמצעים טכנולוגיים, ובכללם נבחן את השימוש בטכנולוגיות של NSO. כמובן שהבדיקה לא מתמצית במשטרה בלבד ואנחנו נבדוק גם את התנהלות הפרקליטות, משרד המשפטים וגורמים אחרים בשימוש בכלים האלו". עוד אמר המבקר כי "חשוב מאוד לבדוק הנושא לעומק וככל שתוקם ועדת חקירה ממלכתית – נבחן את גבולות הגזרה מול הועדה".

"בהתאם לתיקון לחוק – משנת 2017 משרד מבקר המדינה מבצע ביקורות מערכתית בכל הנוגע לפרקליטות ולגורמי אכיפת החוק. כך, לפני מספר חודשים פרסמנו דוח ביקורת בנושא ליווי חקירות על ידי הפרקליטות – ליווי משפטי לחקירות משטרה ואישור תרגילי חקירה. הדוח בחן את ההתנהלות הפרקליטות והמשטרה ברמה המערכתית".

לגבי בדיקתו בעבר אמר אנגלמן: "מצאנו שבפסקי דין בהם התגלו כשלי חקירה חריגים, וגורמי החקירה והתביעה התבקשו לערוך הפקת לקחים – הפקת הלקחים לא הושלמה, בשל התנגדות מצד ועד הפרקליטים. ככלל, פרקליטי מחוז נמנעים מלערוך הפקת לקחים. מצאנו עוד שתרגילי חקירה מאושרים בידי פרקליטים בלי לנמק את הטעם לאישור וכי סמכויות פרקליט מלווה המופעלות במאות תיקים בשנה לא נקבעו בחקיקה ראשית".

"פרקליט המדינה הקודם החליט להסב את סמכויות הפרקליט המלווה בחקירות משטרה לנוהל פנימי, חרף העובדה כי שיטת הפעולה הזאת רלוונטית לגורמי האכיפה, לנחקרים ולכלל הציבור. כך גם לא נקבעו כללים בנוהל הפנימי להקצאת פרקליט מלווה". לסיום אמר: "הליקויים הללו צריכים להיות מתוקנים. כעת יצטרפו המלצות אלו לבדיקה שנערכת בנוגע לשימוש המשטרה בתוכנות רוגלה שונות".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו