Yonatan Sindel/Flash90

הממשלה אישרה תוכנית לאומית להתמודדות עם שריפות יער, חורש ושטחים פתוחים

ישראל מאופיינת בפגיעות גבוהה לשינויי האקלים הצפויים המהווים אתגר עולמי ולאומי, לרבות עלייה בטמפרטורות, גלי חום, אירועי גשם קיצוניים והצפות. שמביאים להחרפה באירועי מזג אוויר קיצון ולהתארכות עונת השריפות

הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) תוכנית לאומית רחבה ומקיפה להתמודדות יישובים ומבני ציבור הנמצאים בסכנה מוגברת לשריפות, בין היתר באמצעות הקמת 'אזורי חיץ'. התוכנית תובל ע"י משרד הפנים יחד עם משרד הבט"פ ומשרד רוה"מ.

במסגרת התוכנית הוחלט כי יוקם צוות ייעודי משותף בראשות מנכ"ל משרד הפנים ומנכ"ל המשרד לביטחון פנים שיפעל לגיבוש ולביצוע תכנית לאומית להגנה על יישובים ומוסדות ציבור בסיכון מוגבר לשריפות באמצעות הקמת אזורי חיץ.

בצוות הייעודי יהיו חברים מנכ"לי המשרדים ונציגים ממשרד ראש הממשלה, המל"ל, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות הארצית לכבאות והצלה, רשות החירום הלאומית (רח"ל), רשות המים, רשות מקרקעי ישראל, אגף התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי במשרד האוצר ורשות הטבע והגנים. בהתאם לנושאים שיידונו בצוות, יוזמנו גם ראש קק"ל, נציגי הגופים המייצגים את מרבית הרשויות המקומיות, ונציגים נוספים בהתאם לצורך.

משרד הפנים יוביל וינהל את מנגנון ההקצאה והבקרה התקציבית מול הרשויות המקומיות והמשרד לביטחון הפנים יוביל את עבודת הצוות בהיבטים המקצועיים. הצוות הייעודי ידווח לשרת הפנים ולשר לביטחון פנים אחת לחצי שנה, על התקדמות הביצוע של התכנית הלאומית.

מטרת הצוות תהיה גיבוש תוכנית רב שנתית להקמת ותחזוקת אזורי חיץ כשבשלב הראשון יוקצו לשם כך 65 מלש"ח בשנים 2022-2026 מתקציבי משרדי הפנים, ביטחון פנים, החקלאות ופיתוח הכפר, הגנת הסביבה ומהקרן לשטחים פתוחים, זאת מתוך סך של 192 מלש"ח שיוקצו לנושא.

התוכנית הלאומית תקבע את סדרי העדיפויות לביצוע, תגדיר את הגופים המבצעים ואת מפרט קווי החיץ ותחזוקתם. התוכנית תגובש על בסיס עבודת מטה שהוביל המל"ל, במהלכה זוהה בין השאר פער לאומי בהקמת אזורי חיץ. הפער התבטא הן במצב בשטח בו התגלה כי מרבית היישובים אינם ערוכים תשתיתית להגנה מפני שריפות יער, הן בתשתית החוקית, הן תקציבית, והן בחלוקת האחריות בין משרדי הממשלה. עבודת המטה כללה בחינת קידום הקמת אזורי חיץ סביב יישובים ומבני ציבור ונבחנו בין השאר דרגות מסוכנות.


טבלת רמות הסיכון הארצית.

בהודעה מטעם משרד הפנים נאמר כי מדינת ישראל מאופיינת בפגיעות גבוהה לשינויי האקלים הצפויים המהווים אתגר עולמי ולאומי, לרבות עלייה בטמפרטורות, גלי חום, וכן אירועי גשם קיצוניים והצפות. אלה מביאים להחרפה באירועי מזג אוויר קיצון ולהתארכות עונת השריפות. על כן נדרשת מדינת ישראל להיערך למתן מענה לשינויים הצפויים. מדינת ישראל למודת אירועים קשים של שריפות יער וחורש כדוגמת "אסון הכרמל" בשנת 2010, במהלכו נספו 44 בני אדם, אירועי "באש ובמים" בשנת 2016, ו"אש חמה" בשנת 2019, במהלכם התרחשו שריפות יער וחורש באלפי מוקדים, ונגרמו נזקים כבדים כתוצאה מכך ליישובים מאוכלסים, לתשתיות לאומיות ולנכסי הטבע של מדינת ישראל, במהלך אירוע "אש חמה" אף נשרף כליל היישוב מבוא מודיעים.

"לאור זאת, ועל מנת למנוע שריפות יער, חורש ושטחים פתוחים ולשפר את מוכנות היישובים סמוכי יער וחורש, להגנתם מפני שריפות, ועל מנת לשמור ולהגן על ביטחון הציבור, הטבע והרכוש, הוחלט לקדם אזורי חיץ", אומרים במשרד הפנים.

אזורים כאלו שיוקמו מסביב ליישובים ומתקנים אסטרטגיים שבהם צמחייה מדוללת, שבילי גישה לרכבי כיבוי וזמינות של מקורות מים יאפשרו למנוע התפשטות שריפות לעבר אותם מקומות תוך צמצום הפגיעה בחיי אדם ורכוש, כפי שהוכח באירועים שונים בעבר. בשל כך, הם מהווים מרכיב מרכזי בתפיסת מניעת השריפות, ויתרמו למוכנות טובה יותר וליכולות גבוהות יותר בהגנה על היישובים בישראל.

מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש: "אזורי החיץ ישפרו דרמטית את מוכנות הרשויות המקומיות להתמודדות עם שריפות ויתרמו לשמירה על חיי אדם. מינהל החירום והביטחון במשרד הפנים יוביל את העשייה ואנחנו נעבוד יחד עם הרשויות המקומיות על מנת למקד את המאמצים ולהביא לשיפור יכולותיהן בתחום ההיערכות לשריפות".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו