מכון דורות ערך יום עיון הלכתי בעקבות ההתפתחויות הרפואיות בנושא זוגות חשוכי ילדים

יום עיון ייחודי העוסק בסוגיות הלכתיות ודילמות שונות אשר עולות בעקבות ההתפתחויות הרפואיות בנושא זוגות חשוכי ילדים נערך בבני ברק. רבה של אור יהודה ומייסד 'מכון דורות': "המוני בית ישראל שואלים מה דעתו של מרן בנוגע לזוגות חשוכי ילדים"

כמאה רבני קהילות ומו"צים מערי גוש דן שהתכנסו ליום עיון הלכתי רפואי של 'מכון דורות' בנושא זוגות חשוכי ילדים שנערך בבית המדרש 'יביע אומר' בראשות הגאון רבי יגאל כהן. הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול שליט"א הפוסק של מכון דורות, ראש בית ההוראה יביע אומר וחתנא דבי נשיאה של מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף זיע"א אמר בפני באי הכנס: "אם לא נדון ונכריע בדילמות ההלכתיות הקשות של זוגות חשוכי הילדים, יבוא יום וזה יטפח על פנינו, אי אפשר להתעלם מכך".

שיעורו המרתק עורר דיון הלכתי מרתק ושיח נרחב, תוך כדי השיעור ולאחריו. "אני שמח לראות את ההיענות הגדולה לנושא של ציבור הרבנים, הכתובת שלכם הוא מכון דורות: תורה וחסד במקום אחד. ההרצאות המאלפות ששמעתם מפי רבני המכון הם כאין וכאפס לעומת המומחיות שלהם בפרוצדורות הרפואיות הקשורות בתהליכים אלו. והכל בדרך של נעם ובצורה נפלאה ומיוחדת במינה".

יום העיון הייחודי כלל הרצאה מפי ראש המכון, הרב איתי כהן, בתחום הרפואי לצד נושאים כגון סוגיות הלכתיות ודילמות שונות אשר עולות בעקבות ההתפתחויות הרפואיות.

הגאון רבי ציון כהן רבה של אור יהודה ומייסד המכון פתח את היום כששיתף את הנוכחים: "מכון דורות הוקם מלמטה למעלה. המוני בית ישראל אשר הולכים בדרכו של מרן, שאלו : מה דעתו של מרן בנושאים אלו? וכך הגיעה הדרישה אלינו להקמת מכון דורות, שנותן מענה בדרכו של מרן בכל רחבי הארץ, משדרות שבדרום, ירושלים ובני ברק ועד רכסים שבצפון, הצטרפו אלינו למגמה: פתרונות לזוגות חשוכי ילדים על פי דרכו של מרן".

את היום חתם הגאון רבי משה אפרת, ראש הכולל: "אנחנו רוצים להודות לגאון הגדול הרב בוטבול, אחד מגדולי הפוסקים כיום, לגאון רבי ציון כהן רבה של אור יהודה, ולרב איתי כהן ראש המכון. מעניין שהכנס התקיים בדיוק ביום בו הוצאנו בכולל ספר על פי הקבלה שדן בנושאים ההלכתים שנידונו כאן היום. אין מקרה, הכל משמיים. מודים מקרב לב, היום הזה מאוד עזר".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו