הכנה עילאית לקראת ימי הפורים והפסח במשנת רבינו "הכתב סופר"

דרשות רבנו רשכבה"ג בעל ה"כתב סופר" זי"ע במהדורה מפוארת ומושלמת בהוצאת מפעל "כתב סופר השלם" שע"י מכון "דעת סופר" בראשות הרה"ג רבי אלימלך שפירא שליט"א יצאו לאור כעת במהדורה חדשה ובתוספת מרובה לאחר שאזלה המהדורה הקודמת

זכה ראש מכון "דעת סופר" ויו"ר "מפעל כתב סופר השלם" הרה"ג ר' אלימלך שרגא שפירא שליט"א להאיר את פני מזרח התורה בהוצאת ה"כתב סופר" על הש"ס במהדורה מפוארת ומושלמת בת ח' כרכים, ב' כרכים של חידושי רבנו באגדה במהדורה מקיפה ומושלמת. ואך לפני מספר חודשים הגיש בפני עולם התורה את המהדורה המקיפה, השלמה, המפוארת והמושלמת של דרשות הכתב סופר בשני כרכים עבי כרס. לא פחות מ1,800 עמודים בהדפסה מפוארת כלילת השלמות, אותיות מאירות עינים על נייר משובח ונדיר באיכותו, המרחיבים דעתו של הלומד.

זמנים טובא עמלו חברי המכון על איסוף דרשותיו של רבנו מספרים וכתבי יד. יגיעה עצומה ודמים מרובים – תרתי משמע – השקיע העורך שליט"א בכדי להביא בפני המעיינים את המיטב שבמיטב, וללקט נפזרים מאוצר המנוצר אשר נמצא בכתי"ק, בכתבי יד נדירים, בספרי וכתבי התלמידים שהם בבחינת "אחד בעיר ושנים במשפחה".

כפי שנעשה במהדורה הגדולה על הש"ס ובחידושי האגדות, נעשתה כעת מלאכת הקודש – המאמרים הארוכים חולקו בחלוקה מחודשת לקטעים וסעיפים, נוספו אלפי מראי מקומות וציונים לתנ״ך חז״ל ספרי רבותינו ראשונים והאחרונים, וספרי הפוסקים. וכן נוספו כותרות משנה המתמצתות כל קטע וקטע בפני עצמו, פיסוק נכון, מפתחות ותוכן. כן נוספו גם תולדות רבנו בעריכה מתומצתת ורבת עניין. וכל זאת בדפוס מאיר עינים, אותיות מבהיקות על ניר משובח, ובכריכה מהודרת לתפארה.

המהדורה הנוכחית המהודרת והמושלמת, מקיפה את כל דרשות מרן זי"ע הידועות לנו מכתבי יד ומהנדפסים, מהדורה מקיפה ומושלמת לתורת מרן המאספת ומאגדת כל תורתו מכל פינות ומחנות.

כל הדרשות שהועתקו מעצם כתי"ק של רבינו, הוגהו בהגהה חדשה נוספת אות אחר אות מתוך עצם כתב היד בהגהה מדוקדקת ומזוקקת, עד אשר יצאו הדברים מנופים כסולת נקיה, ועל ידי זה התגלו שורות שלימות אשר נשמטו, וקטעים חדשים אשר לא נדפסו מעולם, ואף דרשות רבות חדשות שעדיין לא נדפסו, ונשמטו במהדורות הקודמות. מלבד גוף דברי הדרשות נוספו אלפי הערות מעמיקות ובהירות המקלות על הלימוד, מרחיבות מדברי רבנו בספריו האחרים, מוסיפות נופך ומשובבות נפש, תוך הקפדה שלא להוסיף הערות שאינן הכרחיות ומכבידות על הלומד.

כדי להשלים ולאסוף כל הדרשות הנמצאות השתדלו העורכים לאסוף כל הדרשות ומאמרי רבינו למהדורה כוללת ומקיפה האוספת כמעט את כל תורת רבינו, ואכן כמות הדרשות הנדפסות במהדורה זו מכילה כמעט כפול מהנדפס עד עתה. והחידוש הגדול במהדורה זו מלבד היקפה המושלם, היא פנקסי כתבי היד שעמל המכון להשיגם ולראשונה הועלו על מזבח הדפוס.

כמה וכמה מעלות טובות במהדורה זו עלינו: הספר הוגה מהחל ועד כלה בהגהה מדוייקת ומבוררת, הדרשות סודרו לפי סדר מועדי השנה, נפתחו אלפי ראשי התיבות והקיצורים, נעשתה חלוקה מחודשת של המאמרים הארוכים לקטעים קצרים, נוסף פיסוק נכון ומדויק, נוספו הערות וציונים ומראי מקומות התורמים לתוספת הבנה, נוספו אלפי מראי מקומות וציונים לתנ״ך חז״ל ספרי רבותינו ראשונים והאחרונים, וספרי הפוסקים, נוספו כותרות המתמצתות כל קטע וקטע בפני עצמו, נוספו ליקוטים מכתבי רבנו בענינים העוסקים במועדי השנה, כמועדי ישראל וזמני שמחה כברית מילה וכדו', נערכו מפתחות מקורות וענינים לכל כרך וכרך, וכן תוכן הענינים מסודר בצורה נוחה ונעימה. מפתח הערכים נערך בצורה מיוחדת במינה, המובילה את המעיין הישר אל אשר איוותה נפשו, תוך הבאת מובאה מקוצרת מדברי רבינו.

עולם התורה עמד נפעם אל מול המהדורה המושלמת כמותה לא נראתה, הספרים נחטפו ממדפי החנויות ותוך מספר חודשים אזלה המהדורה כולה. במכון "דעת סופר" עמלו במקביל על הוצאה נוספת של הסט המפואר והשלם, ובימים אלו יצאה לאור מהדורה מחודשת בתוספת תיקונים שונים וחשובים, ושתי דרשות נוספות שנמצאו לאחר ההדפסה הקודמת. ראוי לציין באופן מיוחד כי ההדפסה המחודשת נעשתה על גבי נייר משובח וקל לקריאה המשביח את מקחו של הספר.

דבר בעתו מה טוב, לקראת ימי הפורים והפסח הבעל"ט, דרשותיו של רבנו מתאימות כמן חומר ללימוד והעמקה בענייני המועדים, להתעורר ולהתחזק בדברי קדשו, ולחוות רגש של התעלות והעמקה מרחיבת דעת. מבחר היוצא מגדר הרגיל של דרשות רבינו לז' אדר, תענית אסתר, פורים ומגילת אסתר. בס"ד הצליחו חברי המכון להשיג עשרים ושמונה דרשות לשבת הגדול מתוך שלושים ושלוש שנות נשיאותו של רבנו. מדובר בהישג מדהים המביא לציבור הלומדים אוצר סגולה בלתי רגיל אודות פסח והגדה של פסח, שיא ופסגה של מיטב תורתו המתוקה מנופת צופים של רבנו. ולא רק זאת, אלא לפני כל חג ומועד, ימי שמחה ואירועי תורה, יוכל כל מבקש ה' תלמיד חכם, צורב, וכל יהודי, להתענג על ה' להרוות נפשו בדרשות רבנו הבלולות מכל חלקי התורה, ולהאיר באור מופלא רום מעלה את לוח השנה מקצה עד קצה.

לא נותר לנו אלא לברך את העורך שליט"א על השלמת הסדרה המופלאה והנדירה, וכי יזכה להמשיך במלאכתו במלאכת הקודש ולהעשיר את היכלי התורה ביצירות זקניו הקדושים.

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

אפשרי לקנות הסט דרך האתר?

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו