אור חדש: הספר 'ליבא בעי' – ובו פלפולים על סוגיות הש"ס שחיבר רבי שאול בראך זצ"ל רבה של קאשוי מגדולי יהדות הונגריה

ברוך יוצר המאורות -  אור חדש זרח בעולם התורה עת י"ל הספר החדש "ליבא בעי" – ב"כ מהדורה חדשה ומפוארת  ובו מערכות ופלפולים על סוגיות הש"ס שחיברו הגאון הקדוש המפורסם שר התורה והיראה רבי שאול בראך זצוק"ל רבה של קה"י קאשוי ומגדולי מנהיגי יהדות הונגריה.

בס"ד

הרב מקאשוי היה נודע ומפורסם כאחד מגאוני הדור המיוחדים בדור דעה שהיה אז, ובד בבד בהתמדתו הגדולה בתורה במשך רוב שעות היממה, ובד בבד בגודל התעסקותו בהרבצת תורה עת כיהן כראש ישיבה ור"מ במשך עשרות שנים, וזכה להעמיד אלפי תלמידים הגונים,  ובד בבד בגודל התעסקותו ברבנות הערים קאשוי קראלי ומאגענדארף ובעניני הכלל והציבור, לא חסך מנפשו והרגיל את עצמו מנערותו בעט סופר מהיר, ושעות רבות ביומו היה מתעסק בכתיבת חידושיו ותשובותיו אשר ענה לשואלים דבר ה' זה הלכה, ומאת ה' היתה זאת אשר מכמה ספרים שהכין להדפסה על סוגיות הש"ס מכל חלקי הש"ס, ומהרבה מערכות על סוגיות אשר היו עדיין בכת"י נשאר לפליטה על  סוגיות הש"ס רק ספרו "ליבא בעי", אשר זכה להוציאו ולהביאו לדפוס עוד בחיי חיותו בשנת תרס"ה, זה הספר אשר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות  של גדולי הדור הגה"ק הדרכי תשובה ממונקטאש והגה"ק המהרש"ם מברעזאן והגה"ק  בעל המעשי למלך מוייטצען זצוק"ל, זכה והתפרסם בזמנו כספר יסודי ויחודי בסגנונו וחשוב מאוד לעוסקים בהסוגיות הנדונות בספר, ואפשר למצוא בספרים ובקבצים שיצאו לאחמ"כ הרבה ת"ח וגדולי תורה אשר מפלפלים בחידושים המובאים בספר.

הספר מתחיל בסוגיית "הקפת הראש ", אשר היא סוגיא בבחינת ענייה בספרים והמחבר בסגנונו היחודי מקיף את עניני הסוגיא בהיקף גדול הן בגפ"ת של הסוגיא והן בסברות העמוקות והן בפסקי דינים והנ"מ להלכה, וכה מספר תלמידו הרה"ח ר' ישראל ארליך ז"ל (בספר שאול בחיר ה' ע' ע"ט), אשר כ"ק האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל עסק פעם בסוגיית הקפת הראש, ומידי עוסקו בסוגיא נזכר שבספרי הגה"ק מקאשוי "ליבא בעי ושאול שאל" עוסק רבות בעניינים אלו, ואחר עיונו בספריו, התבטא האדמו"ר שהרב מקאשוי לא השאיר לי דבר בסוגיא לחדש בו כי הכל נזכר בספריו, וכיוצא בזה כל הסוגיות אשר בספר, הספר כאמור מתחיל בסוגיית הקפת הראש ומסתעף לעניני נזיר ומצורע, תוך כדי מו"מ בכללי עשה ול"ת בכל הש"ס, ממשיך בסוגיות מובחרות בשבת ומילה וסוגיית חדש, עובר דרך בסוגיות דנגעים  ובסוגיות דקדשים וסוגיות דחולין ועוסק רבות בסימני כשרות דבהמה, ממשיך לסוגיות רבות בפסחים ובסוכה עד אשר מסיים בסוגיות דקנינים ועבדים וגיטין, תוך כדי שהמחבר כדרכו נכנס להרבה עניינים וסוגיות מכל חלקי הש"ס.

הספר "ליבא בעי" אשר מאז יצא ע"י המחבר בשנת תרס"ה, לא יצא לאור עולם שוב, רק במהדורה מצולמת ומוגבלת לפני כ-30 שנה, יצא לאור עכשיו ע"י נכדו הרה"ח ר' מאיר דב רכניצר שליט"א מירושלים ובניו, במהדורה מפוארת ומאירת עיניים, בתוספת ביאורים עיונים וציונים, תוך כדי תיקון הרבה שגיאות והבאת אלפי מ"מ, חלוקה לקטעים ופתיחת כל הר"ת, כתיבת כותרות ומפתח עניני הסוגיות בתחילת הספר מסודר לפי  סדר הסימנים והאותיות, ומפתחות מפורטים בסוף הספר, מסודר לפי סדר הש"ס והספרים, ומפתחות ערכים מורחב המפרט כל ענין וערך,והכל כדי להרחיב לב הלומד ולהגדיל תורה ולהאדירה.

אנו תקוה שכמו שבחיי חיותו כבש הספר את עולם התורה, כן יהיה עתה ויתבשמו בספר אוהבי תורה והוגיה, וזכותו הגדול של המחבר יגן בעד העוסקים במשנתו, ובעד נכדיו העוסקים בהוצאת הספר להתברך בכל מילי דמיטב, ובמרומים ימליץ טוב עליהם.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו