מַלְאֲכֵי רַחֲמִים •  יצירת הפאר של מכון 'שפתי צדיקים – קאפיטשניץ'

 יצירת פאר לתולדות אדמור"י בית קאפיטשניץ זי"ע ולמעלה בקודש הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא וצאצאיו ע"י מכון "שפתי צדיקים – קאפיטשניץ"

יום בשורה לעולם החסידות עם הופעת יצירת הפאר לה ציפו מזה שנים, "מלאכי רחמים", דברי ימיהם ופועליהם הנאדרים בקודש של יסודי עולם, האי סבא קדישא רבן של כל בני הגולה ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע ועכ"י. ואחריו שלשלת הקודש צדיקי בית קאפיטשניץ, וכן צדיקי בית מעז'יבוז' וז'ינקוב זי"ע.

בספר פרקים מפעימים ומעוררי-השתאות, אודותם אשר יצא שמם בכל תפוצות ישראל כמלאכי מעלה, שרפי קודש המלובשים בגופים, אשר רום קדושתם שגבה עד למאוד, ובהיותם מלאים רחמים על עם ישראל, שופעים אהבה וטוב לב לכל אשר בשם ישראל יכונה, ומתמסרים התמסרות פלאית עד כדי מסירות נפש בפועל לכל יהודי באשר הוא.

שני כרכים ראשונים בסדרה. בחלק הראשון, אשר משמש כעין מבוא ושער לחלקים הבאים, סוקר את תולדותיהם של הצדיקים הק' אבות השושלת, החל מאבי שושלת הקודש, רבינו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל זי"ע, ה"אוהב ישראל" מאפטא, אשר תמצית תולדות חייו באו בפרקיו הראשונים של חלק זה, ואחריו בנו הרה"ק רבי יצחק מאיר מז'ינקוב זי"ע, ונכדו הרה"ק רבי משולם זוסיא מז'ינקוב זי"ע, אשר יסדו את חצר הקודש בז'ינקוב והמשיכו את הנהגת עדת הקודש בעיירה זו, ומשם יצא אורם על פני תבל ומלואה, ונמשך עלי גיליון תולדות הצדיקים הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ה'אור יהושע' ממעז'יבוז' זי"ע, ובנו אשר ישב על כסאו, הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ממעז'יבוז' זי"ע.

ובחלק השני, היא מסכת רחבה ומקיפה לתולדות ומשנת חייו והליכות דרכו בקודש של כ"ק הצדיק המפורסם אדמו"ר הרה"ק אוהב נאמן לבית ישראל רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ, זי"ע, שבנו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשיניץ זצוק"ל, העיד והתבטא לפני נכדו מרן אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א על אביו "אשר היה יחיד בדורו במידת הצדקה".

הכרכים מלאכים בסיפורי קודש וידיעות ממקורות שונים ורחבים, ממאות ספרים כתבי יד וכתבי חסידים למכביר. נאספו ונקבצו תוכן עשיר ורב ענין מפי זקני החסידים, אשר עוד זכו לעלות וליראות בחצר הקודש בקאפיטשניץ, הם אשר תיארו באופן מוחשי את אשר ראו בעיניהם, בהפליגם לספר ברטט, על אותו זקן מלא רחמים, אשר צורת פניו הק' מלאים זיו ומפיקים נוגה.

אוצר בלום ומרתק המעניק זווית ראיה חדשה על דברי ימי החסידות באוקראינה ובגליציה ובתקופת ששתי מלחמות העולם. הקורא ימצא שעות של רוממות והתעלות אל מול סיפורי-הצדיקים המעוררים את הלבבות לתורה, עבודה וגמילות חסדים.

ובנוסף נקבצו ונאספו אלפי אגרות, מכתבים, מסמכים ותצלומים, ומשולבים למעלה מ-1000 צילומים שונים, ומהם מסמכים ותמונות חדשות שטרם נודעו עד כה והושלמו ליצירת מופת מלאה ושלמה.

מן העבודות הקשות שבמקדש היא עבודת עריכת ספר מסוג זה, ונחזיק טובה למכון שפתי צדיקים – קאפיטשניץ ולהעומד בראשה הרה"צ ר' נפתלי הירץ פלינטנשטיין שליט"א, אשר יד ושם לו בהוצאות המפוארות של ספרי גדולי החסידות בטוב טעם ודעת. ושתחת נשיאות כ"ק אדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, הוא הגבר הוקם על בהפצת מעייני החסידות בכלל, מגדולי מעבירי ומעתיקי המסורת והשמועה לבית אפטא רוז'ין קאפיטשניץ, וספר קדוש זה בפרט, הכל עבר תחת עינו הפקוחה ושבט ביקורתו, למען אשר כל סיפור ועובדה ופרט, כולם יבואו באופן מדויק להפליא, כשהרקתם מכלי לכלי מפואר זה אינה פוגמת בהם כמלוא נימא, והקנקן וגם מה שיש בו משמרים את טעמו וניחוחו של היין ישן. ועלינו לשבח לאדון הכל, אשר לאחר שנות עמל זכה לראות פרי עמלו, כשגיליונות הדפוס רואים אור עולם ברוב פאר והדר. וניתן להשיגו במשרדי המכון ובחנויות המובחרות.

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
2 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

קניתי את הספר. אחת היצירות של השנים האחרונות. מכון קופישניץ תמיד מוציא דברים מעולים, אבל זה אחד הטובים

אין מילים, וואו. אחד היצירו המפוארות שיצאו לאור בשנים האחרונות

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו