לא הגיש דו"חות למס הכנסה ונשלח למאסר

מנהלן של שתי חברות למתן שירותי הסעדה, שהודה והורשע באי הגשת דוחות החברות במועד למס הכנסה, נידון ל-10 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 30,000 ₪, הפעלת התחייבות בסך 5,000 ₪ וחתימה על התחייבות בסך 10,000

תושב חולון, מנהלן של שתי חברות למתן שירותי הסעדה, שהודה והורשע באי הגשת דוחות החברות במועד למס הכנסה, נידון ל-10 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי, קנס בסך 30,000 ₪, הפעלת התחייבות בסך 5,000 ₪ וחתימה על התחייבות בסך 10,000 ₪. כך גזרה כב' השופטת דנה אמיר מבית משפט השלום בתל-אביב.

כתב האישום נגד גואטה הוגש על ידי תביעות מס הכנסה מרכז. כמצוין בגזר הדין, גואטה לא הגיש למס הכנסה את דוח חברת 'רוזמרין-שירותי הסעדה בע"מ' לשנת 2012, אז עמד מחזורה העסקי על סך של כ-3.7 מיליון ₪, לכל הפחות. וכן לא הגיש את דוחות חברת 'רוזמרין שירותים למוסדות חינוך בע"מ' לשנים 2013-2012. בשנת 2012 עמד מחזורה העסקי של החברה על כ-2.7 מיליון ₪, לכל הפחות ובשנת 2013 על כ-3.4 מיליון ₪, לכל הפחות.

כב' השופטת אמיר כתבה בגזר הדין "עבירת אי הדיווח במועד פוגעת בשיטת גביית המס ואף גורמת לחסר של ממש בקופת המדינה משלא משולם המס הנובע מהדוחות שלא הוגשו… לאחר הגשת הדוחות במסגרת הסרת המחדל ודחיות שניתנו לשם כך, התברר, ואין חולק, כי המדובר בדוחות לפיהם היו לנאשמים רווחים השנים הרלוונטיות, המס מעולם לא שולם לקופת המדינה…לדברי ב"כ המאשימה החבות במס על פי הדוחות שהגישו הנאשמים במסגרת הסרת המחדל עומדת על סך של 500,000 ₪ שלא שולם".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו