Yonatan Sindel/Flash90

לראשונה מזה עשור: מחירי הדירות זינקו ב-10.3% תוך שנה אחת

מחירי הדיור עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-10.3%, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה • בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות - בעיקר בירושלים

עכשיו זה רשמי: מחירי הדיור עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-10.3%, כך לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). מדובר בקצב השנתי הגבוה ביותר מאז 2010. מהשוואת מחירי העסקאות מספטמבר עד אוקטובר לעומת אוגוסט עד ספטמבר, מחירי הדירות עלו ב-0.9%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 11.5%, מרכז 11.2%, חיפה 9.9%, דרום 9.9%, תל אביב 9.0% וצפון 8.6%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת החודשים אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021, נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: דרום 1.5%, חיפה 1.4%, תל אביב 1.3%, ירושלים 1.2%, ומרכז 0.2%; לעומתן נרשמה ירידת מחירים במחוזות הצפון שירד ב-0.5%.

מחירי הדירות החדשות רשמו עלייה שנתית של 8.9%, זאת לאחר שבחודשים ספטמבר 2021 – אוקטובר 2021 לעומת אוגוסט 2021 – ספטמבר 2021, לא היה שינוי במחיר הדירות החדשות.

אבל לא רק העלייה הישירה משפיעה על התייקרות הדירות: מתחילת השנה עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-5.3%, ובשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2021 לעומת נובמבר 2020) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-5.8% – העליות נובעות בשל עליית מחירי החומרים ומוצרים ב-10.4%, שכירת ציוד ורכב ב-8.9% ובמחירי שכר עבודה ב-1.3%. עליית המדד משפיעה על הסכום הסופי שמשלמים רוכשי דירות חדשות משום שחוזי הרכישה מוצמדים אליו.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו