חדש בעולם הספר • תשובות הפוסקים בעניני חולי קורונה

בימים אלו הושלם חיבורו של ספר מיוחד העוסק בשלל שאלות הקשורות לחולי ה'קורונה', אשר הגיעו בשבועות האחרונים לשולחנם של גדולי מורי ההוראה וחשובי הפוסקים ה"ה: הגאון רבי משה שאול קליין, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, הגאון רבי מתתיהו דייטש, הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס, שליט"א.
הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א

בשבועות האחרונים, עם התפשטות חולי ה'קורונה' ה' ירחם, וההוראות הקפדניות של גורמי הבריאות בארץ ובחו"ל, התעוררו מגוון רב של שאלות בקרב ראשי וגבאי קהילות הקודש, ובקרב אחינו בני ישראל, בענינים שונים בארבעה חלקי שו"ע.

הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

רבים מהשאלות הופנו לבתי ההוראה של גדולי הפוסקים, ה"ה, 'אור החיים' בראשות הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, 'קהילות יעקב' בראשות הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, 'יד הרמ"ה' בראשות הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א, 'אהבת תורה' בראשות הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א, ולאחר מתן ההכרעה להלכה נרשמו ע"י תלמידיהם ושומעי לקחם היושבים בשימושה של תורה והלכה.

לצורך זיכוי הרבים ומענה לציבור הנקלע באופן יום יומי אל השאלות שנשאלו, ליקט הרה"ג המחבר שליט"א את כלל השאלות שהתעוררו והתשובות שניתנו עליהם מפיהם של גדולי הרבנים שליט"א, תוך ציון מקורות קצרים בדברי השו"ע ונו"כ, למען ימצאו בו השואלים מבוקשם ותועלת הרבים.

בין שלל השאלות והתשובות המתלבנים בתוך הספר, אנו מוצאים שאלות שונות כגון טלטול ספר תורה ממקום למקום, אמירת תחנון בבית, דיני צירוף למנין מחדר לחדר, ש"ץ שהוא 'חיוב' וצריך לשהות בבידוד, ברכת כהנים, חיובי הציבור המוטלים על השוהים בבידוד. דיני כיבוד הורים כשיש חשש, ביקור חולים לחולי 'קורונה', מתי לבטל שיעורי תורה. שאלות בהלכות שבת, וכן שאלות שונות כגון איחור או הקדמת זמן חתונה על כל הכרוך בכך, תשלום דמי ביטול של אולם תזמורת וכדו', דיני עובד ומעביד בימים אלו, ועוד מגוון נושאים שעלו אצל הרבנים שליט"א.

הגאון רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א

ויה"ר שנזכה להישמר מכל פגע רע ומרעין בישין המתרגשות בעולם, ואך ששון שמחה ובריאות השלימות ישכנו בכל בתי ישראל אמן.

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

אני גר בלייקוואוד, ארה"ב. איך אפשר בשבילי להשיג את הספר הזה עכשיו?

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו