David Cohen/Flash90

אושר בקבינט: כיתות א'-ב' ילמדו לסירוגין; ג'-ד' יחזרו לקפסולות • סגר במג'דל שמס

קבינט הקורונה אישר את קיום הלימודים בקפסולות בכיתות ג'-ד' ואת קיום הלימודים בכיתות א'-ב' לסירוגין. השרים אישרו את הארכת התקנות כפי שהן עד ליום ראשון. ועדת השרים אישרה את להכריז על מג'דל שמס כאזור מוגבל החל ממחר עד שבת. קבינט הקורונה יתכנס שוב מחר בצהריים

קבינט הקורונה אישר הערב את הצעת משרד הבריאות וממונה הקורונה להאריך את ההגבלות הקיימות על המשק עד ליום ראשון, 1.11.20. זאת, בהתאם לקביעה כי משך הזמן של המעבר בין שלב לשלב הוא מינימום 14 יום – כך נמסר בהודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום את קבינט הקורונה שהחליט פה אחד:

א. השלב הבא בתוכנית יבוצע ב-1.11.20, בכפוף לעמידה במדדי התחלואה.

ב. במסגרת שלב זה:

1) כיתות ג'-ד' יחזרו ללימודים בקפסולות, בתנאי משרד הבריאות.

2) כיתות א'-ב' יחזרו ללימודים לסירוגין, מחצית כיתה, בתנאי משרד הבריאות.
מתכונת פתיחתן בהמשך – תסוכם לאחר שנלמד מה קרה בגנים.

3) שר החינוך יגבש מתכונת אופטימלית להפעלת מערכת החינוך בתנאים הנ"ל.

ג. סוגיות הצהרונים וההסעות וכן תחומי מסחר לפתיחה בשלב הקרוב – ילובנו עד מחר בין משרדי האוצר והבריאות, בסיוע המל"ל.

ד. יימשך הדיון לאישור התוכנית השלמה: מספר השלבים ותכולת כל שלב.

קבינט הקורונה צפוי לשוב ולהתכנס מחר בצהריים

בנוסף, ועדת השרים להכרזה על אזור מוגבל אישרה הערב את המלצת משרד הבריאות וממונה הקורונה להכריז על מג'דל שמס כאזור מוגבל החל ממחר יום ב', 26 באוקטובר, בשעה 18.00, ועד ליום שבת 31 באוקטובר ב- 18:00. זאת בהתאם לנתוני התחלואה ביישוב, כך שבמשך חמישה ימים היישוב עבר את הציון 8 במדד הרמזור, ובמטרה להתמודד עם נתוני התחלואה הגדלים.

מהנהגת ההורים הארצית נמסר: "ממשלת ישראל הפקירה הערב את דור העתיד של המדינה. הממשלה בגדה בילדי והורי ישראל . 5 שבועות ישבו הילדים בסגר והממשלה לא טרחה לכתוב מתווה שעונה על דרישות בריאותיות ותקציביות. חצי שבוע הוא בדיחה עלובה, היא לא מאפשרת רצף למידה אמיתית. כיתות א- ב זו רק ההתחלה, אין כעת תקציב, , היא לא מחזירה את המשק ומשחררת את ההורים. מה יקרה כשזה יגיע לחטיבות ולתיכונים? זהו, המדינה מרימה ידיים ומפקירה את החינוך? להתראות תשפ״א, סליחה ילדים אהובים שלנו".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו