Olivier Fitoussi/Flash90

גנץ רוצה חצי שנה, נתניהו פחות: בקשת הארכה נוספת מבג"ץ לחוק הגיוס

משרד הביטחון ביקש מבג"ץ לקבל הארכה של חצי שנה לחקיקת חוק הגיוס. אחת הסיבות לבקשה: "שר הביטחון עוסק באופן אינטנסיבי בשמירת העליונות הביטחונית של ישראל". משרד ראש הממשלה מתנגד: "יש לסיים את הליכי החקיקה שבנושא בהקדם האפשרי"

המדינה הגישה הערב (ראשון) לבג"ץ בקשת דחיית נוספת למועד האחרון לחקיקת חוק הגיוס, אך הפעם של חצי שנה, זאת לאחר שפעם הקודמת קיבלה ארכה של חודש בלבד, שפג היום. עם זאת, בבקשה שהוגשה על ידי משרד המשפים על דעת משרד הביטחון, מצוין כי במשרד ראש הממשלה סבורים כי חצי שנה הוא זמן ארוך מידי. בנוסף, אחת הסיבות לבקשת ההארכה היא העיסוק של גנץ במגעים הביטחוניים עם ארצות הברית.

"שר הביטחון עוסק בשבועות האחרונים באופן אינטנסיבי בסוגיית שמירת העליונות הביטחונית של מדינת ישראל, נוכח השינויים האסטרטגיים מרחיקי הלכת שמתרחשים במזרח התיכון בעת האחרונה (ובכלל זה נדרש שר הביטחון לשתי נסיעות דחופות לארה"ב במהלך החודש האחרון). על כן, מאז הוגשה הבקשה הקודמת ביום 20.9.16, לא חלה התקדמות ניכרת בהליך אישורה של החקיקה מושא עניינו).

"כפי שצוין בבקשה הקודמת, הממשלה הנוכחית החלה את כהונתה על רקע התמודדות המדינה עם התפשטות נגיף הקורונה, ועיקר פעילותה מוקד במיגור הנגיף ובהתמודדות עם נתוני התחלואה העולים, כמו גם עם הנגזרות הכלכליות והחברתיות הנובעות מכך. גם בימים אלה, עוסקת הממשלה בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ונגזרותיו, ולאור כך הממשלה והכנסת אינן מקדמות חקיקה שאינה קשורה בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, למעט נושאים חריגים שאינם סובלים דיחוי ושהליך הסדרתם בחקיקה פשוט יחסית".

"כאמור, אין צורך להכביר מילים על מורכבותו של הנושא, ועל המשמעויות החברתיות, הציבוריות והפוליטיות שהוא מעורר. לאור האמור בהסכם הקואליציוני, בכוונת שר הביטחון להקים צוות בין- משרדי שיבחן את מתווה השירות בראיה רחבה ומערכתית, במטרה לגבש מתווה שירות ארוך טווח, אשר יותאם למציאות החיים המשתנה, ושייתן מענה, ככל הניתן, לצורכי האוכלוסיות השונות שבמדינת ישראל, תחת הנחת יסוד של חובת שירות החלה על כל אזרחי המדינה".

"נוסיף ונציין, כי על אף העיסוק הרב בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו והסוגיות האסטרטגיות הביטחוניות האמורות, שר הביטחון והשר לעניינים חברתיים ואזרחיים במשרד הביטחון קיימו מספר דיונים בנושא, ואף נפגשו לאחרונה בעניין זה עם השר לענייני התיישבות, האמון על השירות הלאומי, ודנו בקידום יוזמה זו, בד בבד עם תיקון לחוק שירות ביטחון".

"לאור האמור לעיל, בהתאם לבקשת ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מועד פקיעת פרק ג'1 לחוק שירות בטחון יידחה פעם נוספת – עד ליום 21.4.25 . במהלך תקופה זו ימשיך משרד הביטחון בפעולות הנדרשות לצורך קידום הליך החקיקה מושא ענייננו והשלמתו". מנגד, "ממשרד ראש הממשלה נמסר כי עמדת המשרד היא כי יש לסיים את הליכי החקיקה שבנושא בהקדם האפשרי, וכי נראה שפרק הזמן של חצי שנה הוא ארוך מידי".

0 0 הצבעות
דירוג הכתבה
1 תגובה
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

יצא המרצע מן השק נתניהו דואג רק לעצמו ומחזיק את החרדים בגרון כבני ערובה להמשך כהונתו והתמיכה בו גם בבחירות

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו