Yossi Zeliger/Flash90

דו"ח אמ"ן ממליץ: "לשקול מחדש את ההקלות והרחבה דרמטית של האכיפה"

מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה מתריע מפני העלייה בהיקף חולי הקורונה במצב קשה: "עלייה ברורה במספר החולים החדשים במצב קשה - 67 מתחילת יוני". לטענתם, מדובר ב"מדד נוסף המצביע על עלייה בקצב התפתחות המגפה בארץ" • הדו"ח המלא

דו"ח מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה שפורסם הערב (חמישי) ממליץ לשקול מחדש את ההקלות שניתנו לציבור ולהרחיב את ההסברה על הנגיף ודרכי המניעה ממנו. הדו"ח ממליץ גם להרחיב דרמטית את אכיפת הבידוד והמסכות, ולהאיץ את מנגנון קטיעת שרשראות ההדבקה.

מחברי הדוח מצביעים על כך שמדד החולים הקשים מצוי במגמת עלייה לראשונה מאז דעיכת גל התחלואה בחודשים מרץ-אפריל. "התפתחות זו הינה מדד נוסף המצביע על עלייה בקצב התפתחות המגפה בארץ", ציינו. "מספר החולים החדשים במצב קשה מהווה מדד מהימן לאומדן היקף התחלואה באוכלוסייה, מכיוון שאיננו מושפע ממדיניות הבדיקות המבוצעות ומהיקפן ומשום שהוא משקף – הלכה למעשה – את קיומה של תחלואה רחבה יותר ברקע ובפרט בקרב אוכלוסיות מבוגרות", נכתב בדוח.

מחברי הדו"ח הוסיפו: "בראייתנו, מבין מדדי התחלואה הקשה (מונשמים חדשים, מספר חולים במצב קשה בזמן נתון), מדד החולים החדשים במצב קשה הינו המתאים ביותר לניטור מגמת התחלואה הארצית הכוללת, ובפרט בקרב אוכלוסיות בסיכון". בדו"ח נכתב כי "היקף החולים החדשים במצב קשה מעיד על תמונת ההדבקה הארצית בשבועות שקדמו לה", ולכן הם מעריכים כי התחלואה אף תתגבר בשבועות הקרובים.

מחברי הדוח אף מציינים כי ייתכן ומגמת החולים במצב קשה אף חמורה יותר מהמוצג: "מחלת הקורונה מאופיינת בעיכוב של ימים עד שבועות במופע התחלואה הקשה שלה, ועל כן היקף החולים החדשים במצב קשה מעיד על תמונת ההדבקה הארצית בשבועות שקדמו. כתוצאה מכך, אם מדד זה מצביע על עלייה, סביר שתמונת ההדבקה הארצית הנוכחית, ובפרט בקרב אוכלוסיות בסיכון היא אף חמורה יותר בנקודת ההווה".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו