Noam Revkin Fenton/ Flash 90

משרד הבריאות: "איכוני שב"כ מנעו 300 נפטרים וכ-860 חולים קשה"

חה״כ האוזר נפגש עם פרויקטור הקורונה גמזו, השניים הסכימו לקדם מתווה לקיצור ימי הבידוד בכפוף לבדיקה אחת בכניסה לבידוד ובדיקה נוספת לקראת סיום הבידוד. הרשות להגנת הפרטיות: "אין קושי לביצוע חקירה אפידימיולוגית אנושית, ולכן אין יותר הצדקה לעשות שימוש באיכוני שב"כ"

ועדת שרים לענייני שב"כ האריכה את השימוש בטכנולוגיית האיכון הסלולרי ב-21 ימים נוספים. משרד הבריאות הציג "הערכה שמרנית" לוועדה, שלפיה הכלי של שב"כ "חסך 300 נפטרים וכ-860 חולים קשה. כך דיווח ירון אברהם ב-N12.

בתוך כך יו"ר ועדת החוץ והבטחון, חה״כ צבי האוזר נפגש עם פרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו, השניים הסכימו לקדם מתווה לקיצור ימי הבידוד בכפוף ל-2 בדיקות. בדיקה אחת בכניסה לבידוד ובדיקה נוספת לקראת סיום הבידוד. במהלך הפגישה הובהר שמערך הבדיקות שמקיימת מפקדת אלון יכולה לעמוד בזה. המתווה הנל' יאפשר לעודד שיתוף פעולה מצד האזרחים בחקירות האפידימיולוגיות ובביצוע הבדיקות ובנוסף יגביר את אמון הציבור במערכות.

במהלך הפגישה הציג האוזר נתונים שהוצגו בועדת החו"ב, לפיהן מאז חודש יולי נכנסו לבידוד יותר מ-1.6 מיליון אנשים לבידוד. כמו כן, קיצור ב-4 ימים יחסוך למשק כ-1.5 מיליארד ש"ח נכון לחודש ספטמבר.

מוקדם יותר היום (ראשון) העבירה 'הרשות להגת הפרטיות' חוות דעת לצוות שרים לענייני שב"כ, בחוו"ד נכתב, "לאור הרחבה משמעותית מאוד של מערך החקירות האפידמיולוגיות בעת האחרונה, מתקיימות כיום בישראל לכל הפחות בין 4,000 ל-6,000 חקירות אפידמיולוגיות מדי יום. על רקע נתון זה, ובראי נתוני התחלואה נכון להיום, אין קושי מעשי לביצוע חקירה אפידימיולוגית אנושית בזמן אמת ובאותו היום לכל מי שאובחן כחולה מאומת. לפיכך, ההצדקה המרכזית שהיתה בתחילת המשבר לעשות שימוש בכלי הטכנולוגי של השב"כ, אינה רלוונטית עוד".

עוד כתבו, "בהינתן הפגיעה המתמשכת בזכות לפרטיות של תושבי המדינה כתוצאה משימוש במנגנון השב"כ, שאת השלכות הרחבתה אפשר לראות ביוזמות להרחיב את היקף המידע הנאסף, ומשמערך החקירות האפידימיולוגיות לצד הבדיקות הרבות, מעמיד חלופה למנגנון השב"כ בהיבט איתור המגעים, הדבר משליך במישרין על מידתיות המשך השימוש במנגנון השב"כ, ומחייב בחינה מחדש של ההצדקה להמשך השימוש במנגנון פוגעני זה".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו