Yonatan Sindel/Flash90

משרד החינוך: מספר הילדים החולים עומד על 2,191 – בח"מ 0.40% מהתלמידים חולים

בגני הילדים מתוך 592,000 ילדים, 332 ילדים נמצאו חולים. 56 גני ילדים מתוך כ-21,000 נמצאים סגורים בשל תחלואה. בחינוך המיוחד עומד שיעור תחלואת התלמידים על 0.40% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 1.33%

משרד החינוך מפרסם את נתוני התחלואה במערכת החינוך בקרב ילדי הגנים, תלמידי החינוך המיוחד ותלמידי בתי הספר נכון להיום (ראשון).

מהנתונים המתפרסמים מגני הילדים עולה, כי מתוך 592,000 ילדי הגנים, 332 ילדים נמצאו חולים. מדובר ב- 2.09% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסיה הכללית הוא 6.48%. 56 גני ילדים מתוך כ-21,000 נמצאים סגורים בשל תחלואה. מדובר ב- 0.26% של גנים סגורים מתוך כלל הגנים.

בחינוך המיוחד עומד שיעור תחלואת התלמידים על 0.40% מכלל החולים באוכלוסייה, בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 1.33%. מספר התלמידים החולים במוסדות אלה הוא 63 מתוך 121,294 תלמידים הבאים בשערי החינוך המיוחד.

בחינוך היסודי מתוך 1,067,464 תלמידים, 944 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-5.95% מכלל החולים בעוד שחלקם באוכלוסייה הכללית הוא 11.68%.

בחינוך העל יסודי מתוך 790,722 תלמידים, 915 תלמידים נמצאו חולים. מדובר ב-5.77% מכלל החולים באוכלוסייה בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא 8.66%. בסך הכל, מדובר ב- 2,191 תלמידים חולים.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו