צילום: שלומי כהן

מעמד חסר תקדים: הרבנים התכנסו ותקפו את רפורמת הגיור והכשרות • תיעוד

מאות רבנים, דיינים ופוסקי הלכה התייצבו הערב למפגן כוח מרשים במיוחד ותקפו את הרפורמות אותם מנסה לקדם השר מתן כהנא • הרבי מגור שלח מכתב חריג והרבי מקרלין הפתיע בהשתתפותו • ׳חדשות JDN’ מסכם את הכינוס החריג

מאות רבנים ודיינים בכירים התכנסו הערב באורח חריג לעצרת וכינוס מחאה נגד רפורמת הגיור והכשרות אותה מנסה לקדם שר הדתות מתן כהנא ממפלגת ימינה, על פי הרפורמות כוחה של הרבנות הראשית ייחלש ואת מקומה יתפוס רבני צהר וכדומה שאינם עומדים על משמר ההלכה בטהרתה.

באורח חריג שלח כ״ק האדמו״ר מגור את תלמידו הפוסק הגאון רבי נפתלי נוסבוים שם במעמד הרבנים הראשיים הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו הוא הקריא את הדברים החריפים ששלח האדמו״ר לכינוס המחאה נוכח הפגיעה ברבנות ובמשמר בהלכה.

במעמד אמר הדיין הגאון רבי נפתלי נוסבוים כי ״כ״ק האדמו״ר מגור ביקש לומר כי מכיוון שבימים אלה הוא נזהר עדיין מלצאת ולבוא, נבצר ממני להשתתף בכינוס חשוב זה, ולפיכך הנני למסור בשליחותו את הדברים דלהלן: תחזקנה ידיהם של הרבנים והדיינים המתכנסים למען שמירת כרם בית ישראל בטהרתו. עניני גירות נמסרו לדייני ישראל הכשרים והמוסמכים העומדים על המשמר שלא לשנות מאומה מן ההלכה הפסוקה וכפי מסורת הדורות״.

עוד נאמר מדברי האדמו״ר מגור שליט״א בכינוס החירום החריג כי ״יעזור השם יתברך ויצליח בידם לעמוד בפרץ, ויפר עצת כל הקמים לגזור גזירות שיש בהם עקירת התורה, ונזכה במהרה לישועת ישראל״. יצוין כי מדובר בצעד נדיר שהרבי מגור משגר מכתב למעמד שכזה ובחסידות אומרים כי זאת בעקבות הערכה העצומה שהוא חש כלפי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט״א אשר עומד בכל כוחו נגד גזירות הממשלה החדשה.

במהלך המעמד הופתעו מאות הרבנים והדיינים המשתתפים לגלות כי כ״ק האדמו״ר מקרלין שליט״א נוכח אף הוא בעצרת החירום. ל׳חדשות JDN’ נודע כי הרבי שממעט להשתתף באירועים ציבוריים הגיע למקום זאת מפאת הסכנה החמורה הנשקפת מהרפורמות אותם מנסים לברי הממשלה לקדם, רפורמות אשר יפגעו בעמדת הרבנות הראשית ובכל ציבור החרדים והיראים לדבר השם.

בשיאו של המעמד נשא דברים הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף אשר תקף את הרפורמות החדשות: "יוצאים למאבק ששנים לא היה כמותו, באים רבנים שנקראים "רבנים" ומגלים פנים שלא כהלכה. אנחנו מכריזים שההלכה נפסקה כדעת השולחן ערוך ולא חס ושלום כאחרים. שר הדתות מתייעץ עם רבנים קטנים שהם מבלבלים לו את המוח. הוא צריך להתעשת".

"הוא צריך להבין שכל רבני ישראל נתנו בו אמון, כשרות גיור הוא צריך לעזוב את הרבנים הקטנים האלו ולבוא לרבנים גדולים. רבני ערים רבני קהילות. רבנים שהוא מתייעץ איתם אומרים שהגיור מספיק שהוא יהיה מסורתי יעשה קידוש אחכ יסע לים, זו עקירת התורה וההלכה. זה כנס לחיזוק התורה הקדושה, לדעת שאנחנו לא זזים ממנה ימים ושמאל".

עוד אמר הראשון לציון בדבריו כי "יש רב עיר מפורסם לא מאמין מספיק שיעזבו את הכנסייה והעיקר שיעשו קידוש אחרי זה שיסעו לים. לא מאמין אבא שלי הזדעזע מאיפה הדעות האלו אני בטוח שהרב קוק זצל בטוח שאם היה פה היה מקים קול צעקה גדולה איך אפשר לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. נמצאים כאן כל החוגים כיפות שחורות וסרוגות מהארץ ומהעולם. אני הולכים אחרי הפוסקים שלנו כל הרבנים הראשיים לדורותיהם".

"אני חושב שאותם הרבנים המיעוט שבמיעוט אם הם יגיירו אין שום תוקף לגיור הזה. כל גר שיתגייר בלי קבלת מצוות אנחנו לא נקבל אותו. יצטרכו שוב לגייר אותם עוד כמה דורות. אנחנו אומרים לשר הדתות אל תלך אחרי העגל, אל תלך אחרי רבנים קטנים, תתעשת. מה שהרסת בכשרות אתה רוצה להרוס גם בגיור? תחזור בתשובה". דברי הראשון לציון.

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו תקף אף הוא את הרפורמות החדשות במשאו ואמר כי "כשפתחו את אזורי רישום הנישואין הטענה שלהם הייתה שהרבנים המקומיים לא מכירים את המציאות ואת האנשים, ולכן צריך לפתוח את אזורי הרישום, פתאום עכשיו באים ואומרים שבגיור צריך שרבני ערים האלה הם ישבו בבית הדין ויגיירו, זה לעקם את הדבר כמו שרוצים. זו לא האמת, זה לא נכון".

"באים ורוצים להקים ועדת היגוי שהיא תחליט על כללי הגיור, יש לנו כללי גיור – הכללים שנכתבו בשולחן ערוך ולפיהם נוהגים בבתי הדין. אמרתי לשר כהנא, אני צריך סיוע של רבני הערים- לא בבית הדין, שם אני מסתדר עם כל הכבוד. אני צריך את עזרתם בליווי המועמדים לגיור, ושהם יעבירו את התיקים לרבנות הראשית והיא תחתום על תעודות הגיור".

עוד אמר הרב הראשי כי ״התורה הגדירה לנו איך מכריעים הלכות, ואם יש מציאות של רוב מנין ורוב בנין של רבני ישראל שמגדירים הגדרות ברורות, אנחנו לא נשנה! אנחנו מודעים ומכירים את המצב, מכירים את הבעיות ועושים מאמץ, רואים את דמעת העשוקים ועושים מאמץ, אבל רק בדרכה של תורה".

במעמד נשא דברים גם רבה של ירושלים הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר אשר חיזק את ידי הרבנים והדיינים ואמר כי ״כמו הכנס הזה לא ראינו שנים רבות הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. כנס שכולל את כול הרבנים והחכמים. זה צריך להיות התעוררות גדולה לכל עם ישראל בפרט אלה שבאים בקלות ראש, לעקור את יסודות היהדות בקלות ראש״.

״הגענו למצב שאפילו דברים שאין להם שום נגיעה רוצים לעקור. רצו לאסור את הטלפונים הכשרים, יש יהודים כשרים שלא רצו לראות דברים כאלה. מי שקצת מצוי בעיניינים יודע כמה הרס וחורבן גורמים הטלפונים האלה ק"ו לצעירים. יש משפחות שלמות שמרחיקות טלפונים לא כשרים. למי זה מפריע? למה? יש כאן רוח רעה שמנשבת בצורה קשה. רוצים לפגוע בכשרות ועכשיו בגיור שזה הנשמה של עם ישראל״.

עוד תקף רבה של ירושלים: ״מה הם רוצים לגרום? לקרוע את העם לקרעים? שלא נצליח להתחתן זה עם זה? יש דעות, יש הנהגות שונות, יש ויכוחים אבל ברוך השם מתחתנים זה עם זה ולא מרחיקים זה מזה. אפילו שיש דעות שונות שבט אחים גם יחד. אם חס ושלום יבצעו את המזימה הרעה הזו הרי זה יביא בהכרח להביא את גדולי ישראל להחליט לעשות ספרי יוחסין. נלחמנו בזה. אלה שמעוררים את הדברים הם יפסידו, הם יהיו בחוץ. אנחנו לא רוצים את זה. מי שמתרחק השם יציל אותו״.

בסיום דבריו אמר הגאון רבי שלמה משה עמאר: ״אנחנו לא מתייאשים נצח ישראל לא ישקר, נרדפנו, פיזרו אותנו בכל פינות תבל, כמעט 2000 שנה מפוזרים לא צבא ולא הנהגה ולא כלום. לא טלפונים ולא פקסים. אבל הם שמרו על עצמם. הם שמרו על ההלכה על התורה כלשונה״.

״עם ישראל חי וקיים. אם התאספו כל החוקרים כדי לברר ולפרש מה סוד הקיום של העם הזה לא יוכלו למצוא דרך להבין. זה יד השם. ימין השם עושה את הפלאות האלה. אנחנו צריכים להשתדל, למחות ולצעוק בכל כוחנו , אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא. באים בשם השם. נלחמים על דבר השם. ושום כוח בעולם לא יוכל להפר את דבר השם. אנחנו מבקשים ומתפללים לקב"ה שילמד את הטועים בינה. שלא יקרעו את העם הזה שסבל ועדיין סובל מבית ומבחוץ״.

גם ראש הישיבה מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שיגר מכתב חריף לכינוס: ״לכל מנהלי ובאי הכנס הגדול בבנייני האומה בירושלים״, פותח מרן הגר״מ, ״לא יכולתי להשתתף בכנס, אבל ליבי עמכם״.

״וכמו שבטלו כל גזירות אדריינוס בימיו, ושמו של רבי עקיבא ע"ה, מתנוסס לדורי דורות בהערצה רבה, כך כל הגזירות שגוזרים אחינו מנדינו נגד התורה והרבנות יתבטלו מאליהם בקרוב ממש. כל כלי יוצר על התורה שלנו לא יצלח, וכל לשון תקום איתה למשפט תרשיע״.


צילומים: שלומי כהן

4 1 הצבעה
דירוג הכתבה
2 תגובות
ישנות
חדשות המדורגות ביותר
Inline Feedbacks
הצגת כל התגובות

מרגש לראות את ההתאחדות.
לך כנוס את כל היהודים!

בטוח שעצם ההתאחדות כבר פועלת הרבה..

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו