הרב מוזס: אנחנו מקבלים פקודות מהרבנים

יו"ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת הרב מנחם אליעזר מוזס שב ומדגיש במליאת הכנסת: "הציבור החרדי שומע רק לפקודות התורה, מקור סמכותו הם רבותיו".

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס, הביא בפני מליאת הכנסת מעט מזער, מן הרשמים העמוקים שהותירה בלב כולם, עצרת התפילה ההמונית מפעימת הלב, שהתקיימה בצל גזירת הגיוס.

בדבריו, ביקש הרב מוזס להעביר לחברי הכנסת את התחושות הקשות הפוקדות את הציבור החרדי ואת בחורי הישיבות , אשר בשל רצונם להמשיך וללמוד, יוגדרו עבריינים.

"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. כל העולם ראה אתמול את המפקדים האמיתיים שלנו, הם אלו גדולי ישראל אשר הקב"ה שתלם בכל דור ודור והם מקור הסמכות שלנו יחד עם ההורים והמורים אשר גם הם כפופים מתוך רצון, למרותם של גדולי התורה והחסידות".

"ומה יפה ירושתנו. זו הירושה שלנו מדורי דורות להתאבק בעפר רגליהם של תלמידי חכמים, כבמשנה באבות".

"זכיתי להיות במעמד מרומם נשגב ומרגש זה, כאשר רבבות אלפי ישראל אנשים נשים וטף זעקו "שמע ישראל" ו"ד' הוא האלוקים". הקריאה והזעקה הזו, היא מסורת לנו עוד מימי נביאי הבעל הפוסחים על "שתי הסעיפים" והם הרוב המוחלט 450 נביאי הבעל. ואליהו הנביא אומר אני נותרתי נביא לד' לבדי ואליהו הנביא נענה באש מהשמים "וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו ד' הוא האלוקים".

ח"כ הרב מוזס הקריא במליאה את החלטות העצרת: "העצרת דורשת מהשלטונות שלא לחוקק כל חוק שיש בו משום פגיעה בלומדי התורה הכופה עליהם לפרוש מלימוד התורה עד כדי השלכתם לכלא או רישומם כעבריינים פליליים, דבר שיש בו משום עקירת התורה מישראל וחילול שם שמים. כמו כן, העצרת קוראת לכל תלמידי הישיבות והכוללים לא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן, לא להיכנע לפיתויים ועונשים כלשהם ולא לשתף פעולה עם תכניות הצבא בשום אופן שהוא".

הרב מוזס תהה ואמר "היכן תכלאו את כל אותם בחורי הישיבות? היכן תיבנו כל כך הרבה בתי כלא? הרי את מצוקת הדיור אינכם פותרים בטענה שאין תקציב, ואין היכן לבנות דירות חדשות". את דבריו סיים בהבהרה חד משמעית וברורה: "לא ניתן לגייס את מי שמקור סמכותו הוא רבו ולא מפקד כזה או אחר".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו