משבר הדיור: התחלות הבניה – בירידה

בחינה של מספר יחידות הדיור שבנייתן החלה בחודשים האחרונים מעלה כי מספרן מצוי בירידה | דבר זה עשוי להחמיר את משבר הדיור הממתין לפתרון בדמות הגברת היצע הדירות.

אחרי כל הדיבורים, המכרזים, ההצהרות והווד"לים. כמה דירות התחילו לבנות בפועל בחודשים האחרונים במדינה? – זו היא השאלה שתשובה עליה תעניק לנו מידע אמיתי על מגמתו של שוק הדיור ועל הדרך לפתרון המצוקה. אבל התשובה עגומה למדי: ברבעון הראשון של 2013 החלה בנייתן של 10,305 דירות בלבד בארץ – ירידה של 3% לעומת רבעון מקביל אשתקד.

קרא עוד:

[postim]‬‏

אבל מתברר כי אין מדובר בירידה חד-פעמית אלא במגמה מתמשכת: בשנת 2012 החלה בנייתן של כ-40,240 דירות, ירידה של 12% בהשוואה לשנה קודמת. וזה, לאחר שנתיים שבמהלכן דווקא עלה מספרן של יחידות הדיור שבנייתן החלה.

החל בשנת 2010, היקף התחלות הבנייה במשק עומד על כ-42,000 דירות בממוצע בשנה, גבוה בהרבה מאשר בשנים קודמות (כ-32,000 בממוצע בשנה בשנים 2005–2008).

נתון מעניין נוסף שנחשף היום על ידי מומחי משרד השיכון הוא כי 86% מהתחלות הבנייה במחוז צפון הם בבנייה נמוכה (מבנים בני 1–2 קומות). לעומת זאת במחוזות תל אביב וירושלים עיקר התחלות הבנייה הן בבנייה רוויה, כ-90%.

מספר התחלות הבניה בהשוואה לשנים קודמות מאפשר לבחון את מימוש מדיניות הממשלה בכל הקשור להגברת שיווקי הקרקעות, שכן קרקעות רבות ששווקו לבניה – בנייתן לא החלה לאחר שהליכי קבלת היתרי הבניה מתעכבים חודשים ושנים, וכך, למרות ההצהרות הפופוליסטיות ענף הנדל"ן ממשיך לסבור ממחסור חמור בדירות.

לפני כשנתיים הכריז ראש הממלשה נתניהו על 'סופרטנקר' שהוא מפעיל בענף הדיור. הוא הבטיח להגביר את קצב שיווק הקרקעות מה שאכן בוצע, אולם הנתונים המתפרסמים מראים כי הקרקעות ששווקו לא יצאו לבניה ואין בהן כל תועלת לצינון המחירים.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו