"אבל יחיד עשי לך": רבה של רוסיה במכתב ניחומים לבני האדמו"ר מסאדיגורה

הגאון רבי בערל לאזאר שיגר מכתב ניחומים לבני כ''ק האדמו''ר מסאדיגורה זצוק''ל: "הייתה לי הזכות לעמוד בקשר עם אביכם כמה פעמים, הקשר שלו אל יהודי רוסיה, האכפתיות והדאגה הלבבית שלו למצבם הגשמי והרוחני היו להפליא"

רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א שיגר מכתב ניחומים לבני כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל היושבים 'שבעה' במרכז החסידות בשיכון ה' בעיר בני ברק, מכתבו שהגיע נקרא על ידי בני האדמו"ר זצוק"ל.

את מכתבו פותח הגר"ב לאזאר: "אל בית משפחת כבו"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורא זצוק"ל, בניו הגאונים והצדיקים שיחיו, הרבנית תליט"א וכל המשפחה הכבודה, בראשית דברי אפתח בניחום המסורתי המקודש מדורות: "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

"בנוסח זה הקב"ה נקרא בשם 'מקום', כי ההגדרה של 'מקום' ביחס אל הקב"ה היא כפי שהוא שייך לעולמות ולנבראים, "הוא מקומו של עולם". וכיון שבדרגת האלוקות השייכת לעולמות יש תפיסת מקום לצער האבלים על הפטירה – אנו מבקשים ומייחלים אשר "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

מכתבו של הגר"ב לאזאר נקרא ע"י בני האדמו"ר

עוד מוסיף רבה הראשי של רוסיה, "ייתן ה', שנזכה בקרוב ממש לנחמת ציון וירושלים, כולל ובמיוחד בעולם הזה הגשמי, בגדרי העולם הזה, ביאת משיח צדקנו ובנין בית המקדש, "ויבנה בית המקדש במקומו", בקרוב ממש".

"אבל יחיד עשי לך" מוסיף הגר"ב לאזאר, "הייתה לי הזכות לעמוד בקשר עם אביכם כמה פעמים, הקשר שלו אל יהודי רוסיה, האכפתיות והדאגה הלבבית שלו למצבם הגשמי והרוחני היו להפליא".

"זכיתי ונפגשנו כמה פעמים, ותמיד הוא ביטא את ההערכה שלו לנס ההצלה של יהודי רוסיה על ידי כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. הוא דיבר בהערכה ופליאה על עבודת השלוחים בכל רחבי תבל בכלל, במדינות חבר העמים, וכפי שאביכם נוכח לראות את העבודה הגדולה בצרנובי'ץ, מתוך מסירות נפש כפשוטה ממש, האבדה הגדולה, היא גם אבדה בעבורי ובעבור כלל השלוחים שיחיו במדינות חבר העמים".

את דבריו חתם רבה הראשי של רוסיה: "ייתן ה', ובקרוב ממש נזכה לקיום הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו. ובהמשך עבודת הקודש בחצר הקודש סאדיגורא, שלשלת הזהב עד דער הייליגער רוזיע'נר זי"ע – תנוחמו".

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו