כמה מרוויחה המדינה ממיסי מקרקעין?

מיליארדים. מיליארדי שקלים נכנסים לקופת המדינה כל שנה ממיסיס מקרקעין והסכום רק עולה מידי שנה | כעת מבקשת המדינה להטיל מס רכישה גם על רוכשי דירה יחידה ולגרוף מיליארדים נוספים לקופתה | האם הדבר לא יפגע בהיקף מכירת הדירות?

הכנסות המדינה ממיסי מקרקעין עולים משנה לשנה ובאחוזים נכבדים. רק ברבעון הראשון של שנת 2013 נרשמה עלייה של לא פחות מ-26% בגביית מיסי מקרקעין ביחס לרבעון המקביל אשתקד וכעת מבקשת המדינה להעלות שוב את המס ולהטיל מס רכישה גם על רוכשי דירה יחידה, אך במשרד השיכון חוששים כי הדבר יוביל לפגיעה ניכרת ברוכשים ובמשפרי הדיור ולירידה בהיקף עסקאות רכישת הדירה.

קרא עוד:

[postim]‬‏

ברבעון הראשון של 2013 הסתכמו ההכנסות ממסי מקרקעין ב-1.8 מיליארד ש"ח, גידול ריאלי של 26% לעומת רבעון מקביל אשתקד. מתוך סך מסים אלו, 62% מקורם במס רכישה ו-37% במס שבח. לעומת רבעון מקביל אשתקד חל גידול ריאלי של 29% בגביית מס רכישה ושל 21% במס שבח, גידול זה הושפע מתוספת עסקות ברבעון זה.

הגבייה הממשלתית העיקרית במסגרת מיסוי מקרקעין נעשית באמצעות מס רכישה שלגביו התקבלה בכנסת בתחילת חודש מאי 2013 החלטה על הארכת הוראת השעה, ולפיה יופחתו שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירה יחידה ויועלו שיעורי מס הרכישה לרוכשי דירה נוספת ל-5%–7% משווי הדירה.

אולם כרגע בוחנת הממשלה הטלת מס רכישה בשיעור 3.5% על משפרי דיור. אם תיושם הצעה זו, כך סבורים במשרד השיכון, צפוי גידול ניכר בהכנסות ממס רכישה, בשיעור של כ-1.5 מיליארד ש"ח לשנה. עם זאת, צפויה ירידה בהיקף העסקות ובהכנסות ממסים לאור ייקור משמעותי של כ-50,000 ₪ במחיר ממוצע של דירה למשפר דיור (עסקות אלו הן כ-36% מכלל העסקות בדירות במשק).

שתי הצעות נוספות שצפויות להגדיל הכנסות ממס רכישה הן הטלת מדרגת מס גבוהה של 8% על עסקות מעל 5 מיליון ₪ וביטול פטור ממס רכישה לדירה ראשונה לרוכש תושב חו"ל. הצעות אלו אינן בתוקף בשלב זה, והיקף העסקות שייכללו במסגרתן נמוך יחסית.

וכך מתברר שוב: המדינה מצהירה כי היא פועלת להוזלת מחירי הדירות אולם באותה שעה היא זו הנהנית הגדולה מעליית המחירים, שכן כל מיסי המקרקעין נקובים באחוזים מתוך העסקה וככל שהיקפה גדול יותר כך המיסים המוטלים בגינה גבוהים יותר.

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו